Custom Search
 
ศาลพระแม่ย่า และพระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย (ดูภาพด้านล่าง)

     ศาลพระแม่ย่า และพระพุทธอุทยานสุโขทัยสร้างขึ้นอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในสวนสาธารณะที่สวยงาม

     พระพุทธอุทยานสุโขทัย
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อปีพ.ศ.2542 อาคารจัดสร้างอาคารขึ้นกลางสวนสาธารณะเป็นอาคารโค้งเกือบครึ่งวงกลม หลังคาอาคารเป็นยอดปรางค์สูง เปิดโล่ง 3 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง จำลองใกล้เคียงขนาดองค์จริง ทั้งหมดเก้าองค์ (เก้าพระพุทธสุดแผ่นดิน) มีดังนี้
1.พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
2.พระพุทธสิหิงค์  ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
3.พระสุโขทัยไตรมิตร ประดิษฐาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
4.พระศรีศากยมุนี ประดิษฐาน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เดิมประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
5.พระศาสดา ประดิษฐาน ณ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ เดิมประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย
6.หลวงพ่อร่วง หรือหลวงพ่อพระร่วง ประดิษฐาน ณ วัดมหรรณพาราม
7.พระพุทธชินสีห์ ปางนาคปรก ประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ
8.พระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย
9.พระร่วงโรจนฤทธิ์ ปางห้ามญาติ ประดิษฐาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

     พระพุทธรูปแต่ละองค์มีความงดงามแตกต่างกันตามลักษณะปางต่าง ๆ จัดเรียงเป็นแนวโค้งตามลักษณะอาคาร เมื่อมองไกล ๆ สีขาวของอาคารดูโดดเด่นกลางสวนสาธารณะที่ปูด้วยพื้นหญ้าสีเขียว แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเจ้านกพิราบอาศัยเป็นที่อยู่พักอาศัย ปล่อยมูลรดเต็มพื้น และตามตัวองค์พระ ด้านในฝ้าเพดานเริ่มหลุดร่อน ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่แห่งนี้อย่าลืมแวะมาดูแลด้วยนะคะ เพราะทำให้ความงดงามลดลงไปไม่น้อยทีเดียว

พระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย พระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย พระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย
หลังคาพระพุทธอทยานสุโขทัย เป็นเจดีย์สวยงาม

พระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย พระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย พระพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.สุโขทัย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลององค์ต่าง ๆ ที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม

     ศาลพระแม่ย่า เป็นที่ประดิษฐานหินสลักเป็นรูปแม่ย่า ลักษณะเป็นเทวรูปสลักบนแผ่นหินใหญ่ มีพระเกตุมาลายาว ทรงเครื่องแต่งกายแบบนางพญา เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเพื่ออุทิศให้กับนางเสืองพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหง เทวรูปพระแม่ย่าเดิมถูกพบที่บนเขาพระแม่ย่าบนยอดเขาหลวง(ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง) ต่อมาชาวสุโขทัยได้อัญเชิญพระแม่ย่าย้ายมาประดิษฐานยังศาลใหม่ที่จัดสร้างอย่างสวยงามเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุโขทัยและนักท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน

 

การเดินทาง
จากตลาดเทศบาลไปตาม ถ.นิกรเกษมวิ่งเลียบไปกับลำน้ำยม ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปทางศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ศาลพระแม่ย่าอยู่ด้านหน้าของพระพุทธอุทยานสุโขทัย

 

ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
ศาลพระแม่ย่า องค์แม่ย่าจำลองที่อยู่ด้านหน้าให้ผู้ศรัทธามาปิดทองกราบไหว้

ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 
ภายใน และภายนอกศาลพระแม่ย่า

ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ศาลพระแม่ย่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
องค์พระแม่ย่าจำลองในศาลพระแม่ย่า 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154