Custom Search
 
วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ดูภาพด้านล่าง)

     วัดบูรพาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และมีที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นอันมาก มีประวัติว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี นับถึงปัจจุบันประมาณ 200 กว่าปีแล้ว นอกจากความเก่าแก่ของวัดแล้ว หลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธปางมารวิชัย องค์ประธานภายในพระวิหารนั้นเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุรินทร์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในช่วงเดียวกับการสร้างวัดบูรพาราม และวัดบูรพารามแห่งนี้ เคยเป็นที่จำวัดจนกระทั่งมรณภาพของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระอริยสงฆ์สายปฏิบัติกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องศรัทธาในเรื่องของการดูจิต


สิงห์ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  สิงห์ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
สิงห์ และพระวิหารภายในวัดบูรพาราม

หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  อาคารทรงเรือสำเภา วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  โบสถ์ วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  พระประะาน วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
รูปหล่อหลวงปู่ดุลย์ พิพิธภัณฑ์ทรงเรือสำเภา
และหลวงพ่อพระชีว์พระประธานที่ศรัทธาของชาวเมืองสุรินทร์

วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
พระประธานภายในโบสถ์ และความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเบื้องหลัง


    ภายในวัดยังคงมีซากโบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นถึงกำแพงศิลาแลงขนาดใหญ่บริเวณด้านข้างพระวิหารที่ภายในประดิษฐานรูปจำลองหลวงปู่ดุลย์ ให้สักการะ ขณะที่ทีมงานไปเยี่ยมชมนั้นอยู่ระหว่างการบูรณะ และโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และที่ดูจะโดดเด่นเป็นจุดสนใจภายในวัด คือพิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ เป็นอาคารไทยประยุกต์ทรงเรือสำเภาใหญ่ที่กำลังโต้คลื่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น และอัฐิธาตุของพระราชวุฒาจารย์ (ดุลย์ อตุโล) พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการะภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระเวสสันดรชาดก วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระเวสสันดรชาดก วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระเวสสันดรชาดก วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
จิตรกรรมฝาหนังภายในวัดบูรพาราม เรื่องราวพระเวชสันดรชาดกการเดินทาง
(ขอบคุณที่มาการเดินทางจาก ททท.)
     ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงศรีใน ตำบลในเมือง ใกล้กับศาลากลางจังหวัด
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154