Custom Search
 

เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า 1 ประวัติเกาะสมุย ท่าเรือหน้าทอน หาดเฉวง

เนื้อหาในบทความ “เกาะสมุย” นี้มีด้วยกันทั้งหมด 4 หน้า ท่านสามารถ Click link ทางด้านล่างบทความเพื่อชมข้อมูลและภาพถ่ายในแต่ละหน้าได้ตามความต้องการ
        

     สำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวทะเล..........คงจะไม่มีใครบอกว่าไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อ “เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี” มาก่อน ด้วยเหตุที่เกาะสมุยเป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และยังคงมีสภาพธรรมชาติอันสวยงาม.....หาดทรายขาว.....น้ำทะเลใส อีกทั้งยังกอปรไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญๆ ที่อยู่ใกล้ๆ อีกมากมาย (อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง , เกาะพะงัน , เกาะเต่า , เกาะนางยวน เป็นต้น) จึงทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอ่าวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกท่าเรือดอนสัก_1


รถยนต์ที่จะข้ามมา "เกาะสมุย" ต้องมาที่ "ท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี" แห่งนี้


     
ประวัติศาสตร์ของเกาะสมุย

     .....จากข้อมูลเก่าๆ ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา.....ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานซึ่งบ่งชี้แน่ชัดได้ว่าชื่อ “เกาะสมุย” นั้นเริ่มต้นใช้กันเป็นครั้งแรกด้วยเหตุอันใด ? คงมีเพียงข้อสันนิษฐานถึงแหล่งที่มาของชื่อเกาะสมุยตามเรื่องราวต่างๆ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

     1. ต้นไม้ประจำถิ่น : ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ขนาดลำต้นไม่สูงใหญ่นัก ภาษาท้องถิ่นเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า “ต้นหมุย”.....ต้นหมุยมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ “หมุยขม” และ “หมุยหอม” ใบของต้นหมุยสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้.....คาดว่าชื่อ “เกาะสมุย” นั้นเป็นการเรียกตามชื่อของต้นไม้ชนิดนี้

 

หน้าทอน_เกาะสมุย_29 หน้าทอน_เกาะสมุย_2 ท่าเรือดอนสัก_3 หน้าทอน_เกาะสมุย_19

....................บรรยากาศบริเวณ "หน้าทอน" ประตูสู่เกาะสมุย....................


หน้าทอน_เกาะสมุย_22 หน้าทอน_เกาะสมุย_13

....................ป้ายห้ามจอด.....กับ.....จารึกประวัติศาสตร์ริมชายฝั่ง....................


   

     2. ด่านแรกของชาวจีนไหหลำ : สันนิษฐานว่าชื่อ “เกาะสมุย” นั้นเป็นการเรียกเพี้ยนมาจากคำว่า “เซ่าบ่วย” ในภาษาจีนไหหลำ (เซ่าบ่วย : ด่านแรก/ประตูแรก) เนื่องจากชาวจีนไหหลำซึ่งเดินเรือค้าขายในสมัยก่อนนิยมแวะมาจอดพักเรือสินค้าที่เกาะแห่งนี้เป็นแห่งแรกก่อนจะเดินเรือต่อไปยังสถานที่อื่นๆ

     3. คลื่นลมแห่งอินเดียใต้ยุคโบราณ : ย้อนกลับไปในยุคสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางตอนใต้ของดินแดนขวานทอง ได้มีพวก “โจฬะ (โจฬะ : น.อาณาจักรโบราณในอินเดียตอนใต้ บางทีก็เรียกว่าโจฑะ โจระ หรือ โสระ) เดินเรือฝ่าคลื่นลมทะเลผ่านมาถึงเกาะใหญ่ทางฝั่งทิศตะวันออกของดินแดนด้ามขวาน และพวกเขาก็ได้ขนานนามเกาะที่พบแห่งนี้ว่า “สมุย(ในภาษาของพวกโจฬะคำว่า “สมุย” หมายถึง “คลื่นลม” ครับ)

     ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเริ่มมีผู้คนมาตั้งรกรากบ้านเรือนอาศัยอยู่บนเกาะสมุยตั้งแต่เมื่อใด แต่จากหลักฐานที่มีผู้ค้นพบขวานหินในพื้นที่บางแห่งของเกาะสมุยก็ทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีผู้คนเดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้ตั้งแต่สมัยหินหน้าทอน_เกาะสมุย_12 หน้าทอน_เกาะสมุย_10

...............ทางเดินที่ยาวไกล.........................ใน ท่าเรือหน้าทอน...............


หน้าทอน_เกาะสมุย_7 หน้าทอน_เกาะสมุย_3

.........................ณ จุดเริ่มต้นแห่งการเดินทางสู่ท้องทะเลในฝัน.........................
     .....เมื่อเวลากาลล่วงผ่านมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5).....เกาะสมุยมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่ “บ้านดอนแตง” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย ขณะนั้นมีชาวบ้านตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ประมาณ 500 หลังคาเรือน เป็นคนไทยประมาณ 400 หลังคาเรือน และเป็นคนจีนอีกราว 100 หลังคาเรือน.....ครั้นต่อมา.....ชาวบ้านบนเกาะสมุยได้ร้องเรียนต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชว่า พวกตนถูกเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชกดขี่ข่มเหงอย่างมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชจึงได้นำความดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเกาะสมุยมาขึ้นอยู่กับเมืองไชยาหน้าทอน_เกาะสมุย_15


...............ย่านการค้าเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากครั้งอดีต...............


หน้าทอน_เกาะสมุย_26 หน้าทอน_เกาะสมุย_30

.........................แหล่ง Shopping แบบบ้านๆ ของเกาะสมุย.........................
     ในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการจัดระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่โดยยุบรวมหัวเมืองต่างๆ ตั้งเป็นมณฑล จังหวัด และอำเภอ..........“เมืองเกาะสมุย” และ “เมืองเกาะพงัน” ถูกยุบรวมเป็นอำเภอเดียวกันเรียกว่า “อำเภอเกาะสมุย” ขึ้นตรงกับ “จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เมืองไชยาเก่า)”.....ครั้งนั้น.....ทางราชการได้ส่งหลวงพิพิธอักษร(สิงห์ สุวรรณรักษ์) มาเป็นนายอำเภอของเกาะสมุย .....ต่อมา.....ท่านเล็งเห็นว่า “บ้านหน้าทอน” เป็นทำเลที่ดี มีอ่าวซึ่งสามารถจอดเรือได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับที่ทำการเมืองไชยา(เดิม)มากกว่า ท่านจึงได้สละที่ดินส่วนตัวจำนวน 6 ไร่ให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2449 และบ้านหน้าทอนก็ได้กลายเป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (ปัจจุบันนิยมเรียก “บ้านหน้าทอน” ว่า “หน้าทอน” เฉยๆ เพื่อให้สั้น กระชับ และจดจำได้ง่ายครับ)หาดเฉวง_เกาะสมุย_10


.........................น้ำทะเลใสๆ ที่ หาดเฉวง.........................
     หน้าทอน : ท่าเรือข้ามฟากใหญ่

     นอกจากจะเป็นสถานที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยแล้ว “หน้าทอน” ยังเป็นพื้นที่ซึ่งมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือข้ามฟากขนาดใหญ่ขึ้นเป็นแห่งแรกของเกาะสมุยด้วย .....ทุกๆ ปี.....จะมีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนคนท้องถิ่นทั่วๆ ไปใช้บริการนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือโดยสารข้ามฟากจาก “ท่าเรือดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี” มายัง “ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย” นับแสนๆ คน..........หน้าทอนจึงเปรียบเสมือนเป็นประตูสู่เกาะสมุยไปโดยปริยาย

     บริเวณใกล้ๆ กับท่าเรือหน้าทอนเป็นท่าจอดรถสองแถวสาธารณะ นักท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาเองและเพิ่งลงจากเรือข้ามฟากก็ยังสามารถต่อรถสองแถวไปถึงจุดหมายแห่งอื่นๆ บนเกาะสมุยได้โดยสะดวก หรือหากอยากจะเช่ารถยนต์/รถจักรยานยนต์ก็สามารถเดินหาติดต่อขอเช่าจากร้านในละแวกหน้าทอนได้ไม่ลำบากนักหาดเฉวง_เกาะสมุย_16


....................เด็กน้อยกำลังขะมักเขม้นอยู่กับการเล่นทราย....................     หาดเฉวง : หาดทรายที่สวยที่สุดของเกาะสมุย

     นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะสมุยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสกับหาดทรายสวยๆ น้ำทะเลใสๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด และสนุกสนานกับกิจกรรมอันหลากหลายริมชายหาดอย่างเต็มที่.....ซึ่งดูเหมือนว่า “หาดเฉวง” จะสามารถหาคำตอบเหล่านี้ให้กับทุกๆ คนได้

     “หาดเฉวง” เป็นหาดทรายสีขาวเนื้อเนียนละเอียดนุ่มเท้าราวกับแป้งฝุ่น มีความยาวตลอดแนวชายหาดราว 6 กม. ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะสมุย.....ในช่วงเช้า.....หากคุณรีบลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินออกมาริมชายหาด คุณก็จะได้พบบรรยากาศยามรุ่งอรุณอันน่าประทับใจ.....แล้วพอเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงบ่ายที่แสงแดดแผดแรงจ้า.....ถ้าคลื่นลมค่อนข้างสงบ คุณก็จะได้เห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสแจ๋วราวกับกระจกจนยากเกินจะห้ามใจไม่ให้ลงไปดำผุดดำว่ายได้.....และ.....เนื่องจากความลาดเอียงของพื้นทรายใต้ทะเลบริเวณหาดเฉวงมีต่ำ(แนวหาดทรายค่อยๆ ลาดลงสู่ทะเล ไม่มีพื้นทรายส่วนที่ลึกลงอย่างฉับพลัน)ใครที่มาท่องเที่ยวเป็นครอบครัวก็สามารถปล่อยให้ลูกเล็กเด็กแดงลงเล่นน้ำได้อย่างสบายใจ.....แต่ก็ต้องคอยจับตาดูพวกเขาไว้เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันอันตรายและเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอด้วย
หาดเฉวง_เกาะสมุย_12


.........................หาดทรายขาว..........กับ..........ชาวต่างชาติ.........................


หาดเฉวง_เกาะสมุย_7 หาดเฉวง_เกาะสมุย_15 หาดเฉวง_เกาะสมุย_11 หาดเฉวง_เกาะสมุย_5

.......ไม่ต้องสงสัยเลยว่า หาดเฉวง คือ ชายหาดที่สวยที่สุดของ เกาะสมุย.......


     

     .....เมื่อดวงตะวันลาลับฟากฟ้าไป.....แสงไฟวิบวับตามร้านอาหาร ผับ บาร์ และสถานบันเทิงยามราตรีต่างๆ รอบๆ บริเวณหาดเฉวงก็จะสว่างไสวขึ้น      .....ในช่วงเวลานี้.....หลายชีวิตกำลังหลงระเริงอยู่กับแสงสี ดนตรีเสียงเพลง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลายชีวิตกำลังสนุกสุดเหวี่ยงไปกับจังหวะของค่ำคืนก่อนที่มนต์ขลังแห่งรัตติกาลจะจางคลายไปเมื่อแสงอรุณหวนย้อนกลับมาทอประกายอีกครา.....

     หาดเฉวงถือเป็นหาดทรายที่มีความยาวตลอดแนวชายหาดมากที่สุด.....สวยงามที่สุด.....และ มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของเกาะสมุย

               


เกาะสมุย
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
หน้า 1
 ประวัติเกาะสมุย , ท่าเรือหน้าทอน , หาดเฉวง
หน้า 2
 หินตาหินยาย , หาดละไม
หน้า 3
 หาดท้องตะเคียน , หาดตลิ่งงาม
หน้า 4
 อ่าวบ่อผุด , พระใหญ่เกาะฟาน , หาดบางรัก , หาดบางปอ


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154