Custom Search
 
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (ดูภาพด้านล่าง)

     สวนโมกขพลาราม หรือสวนโมกข์ สถานที่ที่เมื่อย่างก้าวแรก สัมผัสได้ถึงความสงบเรียบง่าย ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สวนโมกขพลารามตั้งอยู่บริเวณรอบเขาพุทธทอง ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
     
      ภายในสวนโมกขพลาราม มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น

   - กุฏิท่านพุทธทาส หรือเรียกกุฏิท่านอาจารย์ ปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 ด้านล่างประดิษฐานหุ่นไฟเบอร์กลาสรูปเหมือนท่านพุทธทาส ให้ผู้ศรัทธาได้เคารพระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนา
   - ลานหินโค้ง ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และผู้มาปฏิบัติธรรม เป็นที่ฝึกนั่งสมาธิ และฟังธรรม ประกอบขึ้นจากก้อนหินจัดเรียงเป็นแนวโค้งบนลานดินที่กว้างขวางภายใต้ร่มไม้ใหญ่
   -โรงมหรสพทางวิญญาณ ภายในมีสองชั้น บนผนัง และเสาของอาคาร มีภาพปริศนาธรรมมากมาย และภาพครั้งท่านพุทธทาสเดินทางไปอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2498 สำหรับท่านที่ต้องการเทปคำสอนของท่านพุทธทาส สามารถนำเทปใหม่ มาแลกเปลี่ยนเป็นเทปคำสอนของท่านพุทธทาส ที่ทางสวนโมกข์ได้ทำเพื่อเป็นธรรมทาน ได้ที่ชั้นสองของอาคารแห่งนี้
   -สระนาฬิเกร์ และธารน้ำไหล บนเกาะกลางสระน้ำมีต้นมะพร้าวเล็ก ๆ ปลูกอยู่หนึ่งต้น ท่านพุทธทาสตั้งใจให้สระนาฬิเกร์นี้เป็นสื่อในการสอนธรรมะอีกทางหนึ่งว่า "นิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางวัฏฏะสงสาร"
   -โบสถ์บนเขาพุทธทอง ตั้งอยู่กลางแจ้งบนเขาพุทธทอง ธรรมชาติโดยรอบเปรียบเสมือนอาคารของโบสถ์ มีเสาปักไว้โดยรอบกำหนดเขต เพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรม
   -ธรรมนาวา อาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเป็นรูปเรืออิงกับพุทธปรัชญา นาวาแห่งธรรมนำสรรพสัตว์ข้ามห้วงแห่งทุกข์

     

สถูปปลงสังขารท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ โบสถ์เขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ กุฏิท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์
สถูปที่ระลึก ณ ที่ท่านพุทธทาสปลงสังขาร ถัดมาเป็นโบสถ์เขาพุทธทอง และกุฏิพระอาจารย์

ธรรมะรายทาง สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ สระนาฬิเกร์ สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์
แผ่นหินจารึกธรรมะพบได้ทั่วไปในสวนโมกข์ ถัดไปเป็นลานหินโค้งแสดงธรรม และสระนาฬิเกร์

รูปจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ พรรณไม้งาม สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ รูปจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์
รูปจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพรรณไม้ภายในสวนโมกข์

โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์  ภาพปริศนาธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์ โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม-สวนโมกข์
โรงมหรสพทางวิญญาณ และภาพปริศนาธรรมภายใน


     เนื่องจากสวนโมกขพลารามไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว สำหรับท่านที่ต้องการไปเยี่ยมเยียน ควรแต่งกายสุภาพ และงดใช้เสียงดัง และโทรศัพท์มือถือ ภายในเขตของสวนโมกขพลาราม เพื่อเป็นการให้เกียรติ และแสดงความเคารพแก่สถานที่

การเดินทาง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ กม.ที่135-136 หรือจะเดินทางด้วยรถไฟ ลงที่สถานีไชยา นั่งรถสองแถวสีฟ้า ไชยา-สวนโมกข์-พุนพิน (สายบน) ก็จะเดินทางถึงสวนโมกข์ได้เช่นกัน 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154