Custom Search
 
วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     ถ้ากล่าวถึงเรื่องราวของนรกภูมิ  หรือเที่ยวเมืองนรก คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงวัดที่มีชื่อเสียงแห่งนี้  “วัดไผ่โรงวัว” สิ่งที่สะดุดตาเมื่อมาถึงวัดไผ่โรงวัวก็คือ อาณาเขตที่กว้างขวางมากกว่า 200 ไร่ และแบ่งเป็นส่วนที่น่าสนใจหลายแห่ง ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมจึงใช้เวลาอยู่ที่วัดไผ่โรงวัวแห่งนี้นานพอสมควร ส่วนแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือ  

     โบสถ์ร้อยยอด  เป็นอาคารทรงไทยจัตุรมุข  หลังคาประกอบไปด้วยยอดแหลมคล้ายเจดีย์จำนวนมากจึงเป็นที่มาของโบสถ์ร้อยยอด  ภายในตัวโบสถ์ประดิษฐานพระประธานไว้ ส่วนผนังด้านข้างของโบสถ์นั้นเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามบอกเล่าเกี่ยวกับทางความเชื่อ และพุทธศาสนา  


วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
บรรยากาศโดยรอบโบสถ์ร้อยยอด และโบสถ์ร้อยยอดจากระยะไกลที่ทำให้เห็นยอดจำนวนมากบนโบสถ์

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทัศนียภาพของวัดไผ่โรงวัว มองจากมุมสูง (ภาพซ้าย) และพระพุทธรูปที่ฐานเป็นที่บรรจุอัฐิ

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เจดีย์พุทธคยาจำลอง ฆ้องที่ใหญ่ที่สุดในโลกเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร(สองภาพซ้ายมือ) ต้นคูณข้างทางและพระกกุสันโธที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้

     ถัดไปคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ (พระกกุธสันโธ) ตั้งอยู่กลางแจ้ง และรายล้อมด้วยพระพุทธรูปต่าง ๆ มากมาย จากการคำนวณคาดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยองค์

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

พระประธานภายในโบสถ์ร้อยยอด


วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  
จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และตำนานความเชื่อต่าง ๆ


     หากเดินไปอีกเล็กน้อยจะพบกับตลาดภายในวัดที่สินค้าหลักจะเป็นอาหารจำพวกปลาชนิดต่าง ๆ ตากแห้ง น้ำพริก ปลาร้าทรงเครื่อง ขนมและของฝากของทางจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมงานของเราได้ปลาร้าทอดไปชิมอร่อยดี 


วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  
ประติมากรรมสัตว์นรกเพื่อเตือนสติมนุษย์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี   
ก่อนจะกระทำการใด ๆ โปรดคิดให้ดี มิฉะนั้นบั้นปลายอาจเป็นเช่นนี้


     และที่อยู่ไม่ห่างไกลกันนักก็คือ วิหารร้อยยอด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิโครธารามพุทธวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตสีขาวสถาปัตยกรรมเป็นแนวผสมผสานระหว่างไทยและอินเดีย ถูกรายล้อมด้วยสระน้ำ เมื่อออกจากวิหารร้อยยอดแล้วจะพบกับนรกภูมิ เป็นการจำลองนรกมาไว้บนดินให้ได้ชมเพื่อเป็นการเตือนสติ เตือนใจ ว่าการทำความชั่วแต่ละอย่างเมื่อตกไปอยู่ยังนรกภูมิ แล้วจะต้องได้รับโทษอะไรบ้าง เช่นการดื่มของมึนเมา การทำร้ายบุพการี การพูดปด การทำแท้งเป็นต้น ซึ่งหุ่นจำลองแต่ละตัวก็สร้างความสยดสยองให้รู้สึกว่าก่อนจะทำอะไรก็ตามโปรดมีสติ และตรึกตรองถึงผลที่จะตามมาให้ดี เดินสำรวจไปมาพบกับกระทะทองแดงใบโต เปรตตัวใหญ่มหึมา และต้นงิ้วต้นไม้ที่หนามแหลมคม และสุวรรณที่คอยถือหอกทิ่มแทงผู้ที่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นที่ต้องมารับโทษในนรก 

 

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วิหารร้อยยอด และภายในวิหารร้อยยอด (สองภาพกลาง)

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ประติมากรรมลอยตัวภายในสังเวชนียสถานทั้งสี่

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สถาปัตยกรรมแบบอินเดียที่ภายในมีรูปหล่อพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


     และส่วนสุดท้ายที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมนำไปชมก็คือ สังเวชนียสถาน 4 เป็นการจำลองสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 4 แห่งคือ 1.สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่สวนลุมพินีสถาน 2.สถานที่ตรัสรู้ที่ตั้งของเจดีย์พุทธคยา 3.สถานที่แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือสถูปของเมืองสารนาถ และ 4.สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินารา สถานที่สำคัญทั้งสี่แห่งเรียงรายอยู่สองข้างของเส้นทางนำสู่ทางธรรมที่นำทางโดยพระสงฆ์เรียงรายสองข้างทาง ทำให้รู้สึกถึงความงดงาม คติธรรมทางพุทธศาสนาที่สื่อออกมาทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในวัด  

 

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
นานาสินค้าในตลาดริมถนนภายในวัดไผ่โรงวัว

การเดินทาง (ขอบคุณที่มาการเดินทางจาก ททท.)
     วัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตาเถร ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 43 กิโลเมตร หรือห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มีทางแยกซ้ายก่อนถึงสามแยกลาดบัวหลวงเข้าสู่วัดไผ่โรงวัว หรือ หากมาตามทางหลวงหมายเลข 3422 กิโลเมตรที่ 18-19

 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154