Custom Search
 
วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     ขุนช้างขุนแผน วรรณคดีไทยที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จากลักษณะตัวละครมีความโดดเด่น มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งคาถาอาคม เนื้อหาที่มีความน่าสนใจ และมีบางส่วนบางตอนของวรรณคดีนี้ที่กล่าวถึงสถานที่ที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมจะพาทุกท่านไปรู้จักก็คือ วัดป่าเลไลยก์ ที่พลายแก้วหรือขุนแผนตัวเอกของเรื่องได้มาบวชศึกษาหาวิชาที่วัดแห่งนี้


วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ขุนแผน พระวิหาร ระเบียงคต และนางพิมพ์ตามลำดับ

วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
พระประธานปางป่าเลไลยก์ภายในวิหาร (ภาพที่สาม) และภายในวัดโดยรอบ

     วัดป่าเลไลยก์ นี้มีประวัติสร้างมาแต่ครั้งสมัยเก่าแก่หลายร้อยปี ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในยุคสมัยต่าง ๆ จวบจนมาถึงปัจจุบัน พระประธานของวัดป่าเลไลยก์คือหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิมีลักษณะประทับนั่ง ด้านข้างมีช้าง และลิงอย่างพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ องค์หลวงพ่อสูงมากถึงเกือบ 24 เมตร ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารของวัด เนื่องจากวัดนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับวรรณคดีขุนช้างขุนแผนที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ด้านหน้าของพระวิหารจึงมีรูปปั้นของขุนแผน และนางพิมตั้งอยู่

วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในระเบียงคตที่บอกเล่าเรื่องราวตามวรรณคดีขุนช้างขุนแผน


วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
วรรณคดีขุนช้างขุนแผนบอกเล่าเรื่องราวผ่านจิตรกรรมฝาผนังภายในระเบียงคต

     ส่วนของวิหารคดนั้น ผนังของวิหารคดโดยรอบเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนอย่างต่อเนื่องไปตามระเบียงคด ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ถึงเรื่องราวของวรรณคดีเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น และภายในวัดยังมีเรือนขุนช้างที่ออกแบบลักษณะเดียวกับเรือนขุนช้างที่บรรยายไว้ในขุนช้างขุนแผนด้วย ด้านล่างจะมีภาพตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องขุนช้างขุนแผน ส่วนเรือนชั้นบน มีหลายห้องแต่ละห้องมีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ และในแต่ละห้องจะมีภาพเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ตอนสำคัญต่าง ๆ ในเรื่องขุนช้างขุนแผนอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับอย่าลืมแวะที่วิหารมอญ วิหารหลังเล็กที่มีทางเข้าออกทางเดียว (ทรงมหาอุด) ภายในมีพระพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่ และแวะชมเจดีย์มอญสีขาวบริเวณข้างศาลารับบริจาค

วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
เรือนขุนช้าง และภายในเรือนขุนช้างของวัดป่าเลไลยก์


การเดินทาง
    จากทางหลวงหมายเลข 340 ขับตรงไปเลยโลตัสให้เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 321 เพื่อมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองสุพรรณบุรี ผ่านแยกหอนาฬิกา ข้ามสะพานคูเมืองขับตรงต่อไปเล็กน้อยจะพบกับวัดป่าเลไลยก์
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154