Custom Search
 
วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กันมากับประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณ รวมถึงโบราณสถานที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมจะนำทุกท่านไปรู้จัก นั่นก็คือ วัดบ้านกร่าง นั่นเอง

     วัดบ้านกร่างนั้นเชื่อกันว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา สังเกตจากสถาปัตยกรรมของโบสถ์ และวิหารรวมถึงพระประธานองค์ใหญ่ภายในโบสถ์ ที่เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแบบอู่ทอง เป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปเช่นกัน นอกจากนี้พระเครื่องขุนแผนของวัดบ้านกร่างยังมีชื่อเสียงเป็นที่เลี่ยงลือในหมู่ของเซียนพระ และบุคคลทั่วไปที่นิยมเก็บสะสมวัตถุโบราณเป็นอย่างมาก เชื่อว่าพระขุนแผนของวัดบ้านกร่างนั้นสร้างขึ้นในครั้งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช

     นอกจากพระประธานที่มีพุทธลักษณะที่งดงามตามแบบฉบับของอู่ทองแล้ว ภายในวัดบ้านกร่างยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจเช่น พระมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองถึง 4 รอยด้วยกัน พระเจดีย์กลางน้ำ ลักษณะเป็นเจดีย์สีขาวย่อมุมไม้สิบสอง จากข้อมูลของ ททท.บอกว่าเดิมพระเจดีย์เคยประดิษฐานอยู่กลางแม่น้ำท่าจีน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำ ปัจจุบันจากที่สังเกตพบคือพระเจดีย์อยู่ริมน้ำ  และบริเวณริมแม่น้ำนี้เองมีศาลาขนาดใหญ่สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการทำบุญทำทานด้วยการให้อาหารปลา สามารถซื้ออาหารปลาจากท่าด้านบนลงมาให้ด้านล่าง ฝูงปลาจำนวนมากจะคอยแหวกว่ายมารอรับอาหารทั้งที่เป็นขนมปังและอาหารเม็ด


วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
จากศาลาให้อาหารปลาริมน้ำมองเห็นทิวทัศน์ของตลาดศรีประจันต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม (สองภาพซ้าย)
พระเจดีย์สีขาวตั้งเด่นอยู่ริมน้ำ และเส้นทางสู่วิหารวัดบ้านกร่าง (ตามลำดับ)

วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พระประธานของวิหารตามพุทธลักษณะสมัยอู่ทอง

วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ดอกไม้สีสันอีกหนึ่งมุมภายในวัดบ้านกร่าง

     มองไปยังฝั่งตรงข้ามท่านจะได้เห็นชุมชนของชาวบ้านริมน้ำ และเป็นที่ตั้งของตลาดศรีประจันต์ ตลาดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรี อายุอานามของตลาดก็ร่วมหนึ่งร้อยปีเช่นกัน แต่ไม่คึกคักเช่นตลาดร้อยปีสามชุก แม้จะเป็นช่วงเสาร์ อาทิตย์ก็ตาม มีเพียงร้านอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวเป็ด ผัดหมี่ และน้ำแข็งไสจำหน่ายเท่านั้น ชุมชนในบริเวณนี้ยังคงมีบ้านเรือนเก่าแก่ และร้านดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษ เช่นร้านผ้าไทยนครที่คุณลุงใจดีเห็นทีมงานของเราเดินแวะมาหยุดชมวิทยุเก่าแก่หน้าร้าน เลยเปิดให้ฟัง เสียงของเจ้าวิทยุนั้นยังชัดเจนดี เหมือนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเสียหมด

      บริเวณริมน้ำของตลาดศรีประจันต์มีศาลเจ้าหลักเมืองให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวบ้านกราบไหว้บูชา นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในตลาดศรีประจันต์ก็คือ บ้านเจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต พระภิกษุที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งของประเทศไทย มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ บ้านเดิมของท่านจึงได้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ศึกษาถึงชีวประวัติ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ควรรักษาไว้ ช่วงที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้ไปนั้นบ้านของท่านอยู่ระหว่างการปรับปรุง (เดือน เมษายน 52)  จึงได้เดินชมเพียงชั้นล่างชั้นเดียว โดยมีน้องนักเรียนคอยบรรยายให้ฟัง จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งในตลาดศรีประจันต์ที่ไม่ควรพลาดแวะมาชม

     บ้านของท่านพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) เดิมเป็นร้านขายผ้าไหม ผ้าแพร ชื่อใบรัตนาคารได้ชื่อว่าเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพ และราคาไม่แพง เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสมัยเก่า และจำลองลักษณะร้านไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในสมัยก่อนท่าน ป.อ.ปยุตโตยังได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านกร่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำก่อนที่จะไปศึกษาและจบเปรียญธรรม 9 ประโยคที่วัดพระพิเรนทร์ จังหวัดพระนคร

 

วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ชุมชมดั้งเดิมภายในตลาดศรีประจันต์ และวิทยุตัวเก่งที่เสียยังดังฟังชัดไม่เสื่อมคลาย


วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  
เหล่ามัคคุเทศก์น้อยภายในพิพิธภัณฑ์ บ้านของท่านพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
และบรรยากาศร้านค้าภายในตลาดศรีประจันต์

วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  วัดบ้านกร่าง ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  
สัมผัสกับความเงียบสงบ และวิถีชุมชนที่ตลาดศรีประจันต์

การเดินทาง (ขอบคุณที่มาการเดินทางจาก ททท.)

     วัดบ้านกร่าง จากทางหลวงหมายเลข 340 ผ่านอำเภอศรีประจันต์ เข้าทางหลวงหมายเลข 3038 กิโลเมตรที่ 14-15 ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี(แม่น้ำท่าจีน) คนละฝั่งกับที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ส่วนตลาดศรีประจันต์อยู่ฝั่งเดียวกับที่ว่าการอำเภอ 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154