Custom Search
 
นาเกลือ (ดูภาพด้านล่าง)

     จังหวัดสมุทรสงคราม มีอาณาเขตด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย ดังนั้นจึงมีอาชีพ อีกอาชีพหนึ่งที่เราอาจไม่ได้พบเห็นบ่อยนักในจังหวัดอื่น นั่นก็คือ อาชีพการทำนาเกลือนั่นเอง เพราะการทำนาเกลือ ต้องใช้พื้นที่อาณาบริเวณมาก เป็นหลายสิบไร่ขึ้นไป และต้องมีพื้นที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ให้สามารถทดน้ำทะเลเข้านาได้ ดังนั้นการทำนาเกลือจึงพบในบางจังหวัดเท่านั้นที่มีพื้นที่ติดทะเล แต่ที่รู้จักกันดีก็คือ จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงครามโดยผลผลิตที่ได้เรามักจะ เรียกว่า เกลือสมุทร

     วิธีการทำนาเกลือ ต้องมีการทดน้ำทะเลเข้าสู่แปลงนาเกลือที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ขังน้ำทะเลไว้ และปล่อยให้ตากแดด ส่วนที่เป็นน้ำจะระเหยไปกับแสงแดด ส่วนที่เหลือจะมีความเข้มข้นขึ้น และเมื่อถึงจุดหนึ่งเกลือในน้ำทะเลที่เหลืออยู่จะตกผลึกเป็นเกลือเม็ดออกมา ชาวนาเกลือจะรวบรวมเกลือที่ได้มารวมกันเป็นกอง ๆ เพื่อเตรียมขนย้ายเข้าสู่วงจรการจำหน่ายต่อไป

     การเดินทาง จากกรุงเทพ ฯ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 35 (พระราม2) ขับไปประมาณช่วงกม. 52-54 ต. นาโคก มองข้างทางก็จะเห็นนาเกลือ การทำนาเกลือต้องอาศัยแสงแดด ดังนั้นจึงไม่นิยมทำให้ฤดูฝน ถ้าอยากเห็นภาพนาเกลือสวย ๆ แบบนี้ แนะนำฤดูหนาวตั้งแต่ช่วง พฤศจิกายนเป็นต้นไป  จนถึงช่วงเมษายน (ภาพที่ถ่าย ถ่ายช่วงมกราคม และเมษายน51)นาเกลือ การทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม นาเกลือ การทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม นาเกลือ การทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม
ชาวนาเกลือขมีขมันรวมรวบเกลือที่ไ้ด้มาทำเป็นกอง ๆ รวมกัน

นาเกลือ การทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม นาเกลือ การทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม นาเกลือ การทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม 
เกลือสมุทรที่ได้รวบรวมเป็นกองเรียงรายอย่างสวยงาม เป็นอีกหนึ่งธรรมชาติของวิถีชีวิตคนไทย 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154