Custom Search
 
วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ดูภาพด้านล่าง)

     จากที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com) ได้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษแล้ว คราวนี้จึงขอนำทุกท่านไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อมาถึงจังหวัดศรีสะเกษแล้วไม่ควรพลาด ด้วยความสวยงาม แปลกตา และน่าสนใจ “พระธาตุเรืองรอง”

      พระธาตุเรืองรอง เป็นอาคารสูงที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานแนวศิลปวัฒนธรรมของสี่ชนเผ่าของอีสานใต้ คือ ลาว ส่วย เขมร และเยอ เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ เกือบ 30 ปีก่อนด้วยความร่วมมือจากพุทธศานิกชนที่มีความศรัทธา ต้องการให้มีสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นสิริมงคลและแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่ห่างไกล ไม่สะดวก ตัวอาคารมีการประดับสวดลายอย่างสวยงาม มีสถานที่จอดรถสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและรถทัวร์ได้ ดังนั้นเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราจะพาทุกท่านติดตามกันไปเยี่ยมชมภายในบริเวณพระธาตุเรืองรองกันวัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ หน้าบันพระอุโบสถ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ทัศนียภาพเมื่อมองจากมุมสูง วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
บรรยากาศโดยรอบวัดพระธาตุเรืองรอง

วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ภายในพระวิหารวัดพระธาตุเรืองรอง(สองภาพกลาง) และบรรยากาศภายนอก(สองภาพด้านนอก)

รูบปั้นความเทียมเกวียนยักษ์ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ บรรยากาศระยะไกลรอบ ๆ  วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โบสถ์ภายในอาคารเทียมเกวียน ทิวทัศน์ถ่ายภาพจากชั้นบนของวัดพระธาตุเรืองรอง


     เมื่อก้าวเข้าสู่ประตูของพระธาตุเรืองรอง ท่านจะได้พบกับรูปปั้นวัวคู่ยักษ์เทียมเกวียนขนาดใหญ่สูงประมาณตึกสองชั้นต้อนรับท่านอยู่ ส่วนที่วัวเทียมเกวียนนั้นเป็นโบสถ์ภายในมีพระประธานประดิษฐานอยู่ให้นักท่องท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบด้านล่างพระธาตุเรืองรองนั้น ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในชุมชน ส่วนด้านหลังมีวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะให้เช่าบูชา และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระธาตุเรืองรองคือ ป้ายที่บรรจุถ้อยคำสั่งสอน และคติเตือนใจต่าง ๆ  ให้คนที่ผ่านมาอ่านได้เตือนสติ เตือนกาย เตือนใจตัวเองไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิต

 

จิตรกรรมฝาผนังรูปสัตว์ต่าง ๆ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จิตรกรรมฝาผนังรูปสัตว์ต่าง ๆ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จิตรกรรมฝาผนังรูปสัตว์ต่าง ๆ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จิตรกรรมฝาผนังรูปสัตว์ต่าง ๆ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพสัตว์ต่าง ๆ ในวรรณคดี


     เมื่อเข้าสู่พระธาตุเรืองรองชั้นล่างสุดจากมีรูปปั้นแสดงประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น และบนขื่อคานมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับตำนานความเชื่อต่าง ๆ  เมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองชั้นสาม เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านได้เลยทีเดียว เนื่องจากเต็มไปด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่นเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชามต่าง ๆ เครื่องมือดักสัตว์ อาวุธ เตารีด อุปกรณ์การเลี้ยงหม่อนไหม เตารีดโบราณ เครื่องเล่นแผ่นเสียงหนังสือตำรับตำราต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ตามผนังจะมีภาพเขียนสถานที่ท่องเที่ยว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้นระเบียงภายนอกทั้งสี่ด้านเป็นห้องจำลองชีวิตความเป็นอยู่ กิจกรรมประเพณีของชนเผ่าทั้งสี่เผ่า ลาว ส่วย เขมร และเยอ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์มุมสูงที่สบายตาอีกแห่งหนึ่ง

 

1 ใน 4 ชนเผ่าดั้งเดิม วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 ใน 4 ชนเผ่าดั้งเดิม วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 ใน 4 ชนเผ่าดั้งเดิม วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ ผ่านหุ่นจำลอง

วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 ใน 4 ชนเผ่าดั้งเดิม วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 ใน 4 ชนเผ่าดั้งเดิม วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หุ่นแสดงวัฒนธรรม และหุ่นจำลองวิถีการดำเนินชีวิตคนพื้นบ้านในอดีต

วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วัดพระธาตุเรืองรอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณภายในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเรืองรองการเดินทาง
(ขอบคุณที่มาการเดินทางจาก ททท.)
     ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง ห่างจากเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ประมาณ 7.5 กิโลเมตร  
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154