Custom Search
 
วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง (ดูภาพด้านล่าง)

     วัดเจดีย์ซาวหลังตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บนถนนลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ซาว เป็นภาษาเหนือ หมายถึง 20 หลัง เป็นภาษาเหนือเช่นกันหมายถึงองค์ เมื่อรวมกันเป็นวัดเจดีย์ซาวหลัง จึงหมายถึงวัดที่มีเจดีย์ 20 องค์

     ความน่าสนใจของวัดนี้ และเป็นจุดโดดเด่นที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงทีมงานท่องเที่ยว.com ต้องมาเยี่ยมชมคือ เจดีย์ซาวหลัง หรือเจดีย์ยี่สิบองค์ที่มีสีทองอร่าม หลายมือ หลายตาของทีมงานนับรวมแล้วก็เท่ากับยี่สิบองค์จริง ๆ ด้วย เจดีย์แต่ละองค์เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์พม่าขนาดเล็ก มีสีทองเป็นประกายตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย์ตกแต่งประดับด้วยฉัตรอย่างสวยงาม มีความเชื่อกันว่าภายในแต่ละเจดีย์มีพระเกศาธาตุบรรจุอยู่

     แต่นอกจากเจดีย์ยี่สิบองค์นี้แล้ว สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดยังมีอีกดังนี้
1.พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดองค์ไม่ใหญ่นัก ทำด้วยทองคำทั้งองค์ หนักเกือบร้อยบาทประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร
2.พิพิธภัณฑ์เขลางค์นคร อยู่ด้านหลังวัด เป็นอาคารสองชั้น พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชั้นบน จัดแสดงของในสมัยเก่า เช่นพระเครื่องต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต และภาพถ่ายเก่าเป็นต้น เปิดให้ชมตั้งแต่ 8.30-16.00 น.

     และยังมีซุ้มให้เช่าเครื่องรางของขลังต่าง ๆ ตามความเชื่อของแต่ละท่านอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ และด้านข้างเจดีย์ซาวหลัง และที่น่ารักก็เจ้าหมาน้อยในวัดที่นอนกันอย่างเป็นที่เป็นทาง แต่ตามส่งสายตาอ้อนวอนขอของกินจนทีมงานอดใจอ่อนต้องแบ่งกันกินจนได้

การเดินทาง
จากตัวเมืองลำปางข้ามสะพานรัษฎาภิเศก ตรงไปถึงสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1035 ผ่านสุสานไตรลักษณ์ไปราว 1.5 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1 กม. วัดเจดีย์ซาวหลังอยู่ทางซ้ายมือ

 วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง
ความงดงามและสดใสด้วยสีทองอร่ามของวัดเจดีย์ซาวหลัง

 วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง 
หลากหลายมุมของเจดีย์ซาวทั้งยี่สิบองค์
   
 วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง
บรรยากาศโดยรอบเจดีย์ซาว กับสิงห์หลายลักษณะ

 วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง

พระพุทธรูปต่าง ๆ ภายในพระอุโบสถ และพระเจ้าแสนแซ่ทองคำ(ภาพที่3) ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154