Custom Search
 
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง (ดูภาพด้านล่าง)

     วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง เป็นวัดที่องค์พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง 32 ปี ก่อนที่ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ในสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน
(ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาเจ้าเวียงจันทน์เคยได้ครองเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไป นำไปประดิษฐานเมืองเวียงจันทน์ ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ขณะเมื่อทรงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีหัวเมืองลาวจนถึงเวียงจันทน์ จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี เมื่อได้สถาปนากรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา) และพระแก้วดอนเต้าก็เคยได้ประดิษฐานที่ ณ วัดนี้เช่นกัน

     นอกจากนั้นวัดที่เคียงข้างวัดพระแก้วดอนเต้ามานานนั้น คือ วัดสุชาดาราม จากตำนานที่นางสุชาดาได้นำแตงโม ไปถวายแด่มหาเถร เมื่อผ่าแตงโมออกพบแก้วมรกตอยู่ภายใน ภายหลังแก้วมรกตนี้ได้ถูกแกะสลักเป็นพระแก้วดอนเต้า (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง) ส่วนนางสุชาดาได้ถูกประหารชีวิตเนื่องจากถูกใส่ร้าย จึงมีการสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ตั้งชื่อว่า วัดสุชาดาราม ( ณ สถานที่ตั้งบ้านของนางสุชาดาราม) ต่อมาในปี 2527 กรมศิลปากรได้รวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดารามที่อยู่เคียงข้างกัน เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เปิดกำแพงให้สามารถเดินเที่ยวชมถึงกันได้

ภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มีศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทางทีมงานท่องเที่ยว.com ได้เก็บมาฝาก ดังนี้

1.พระบรมธาตุดอนเต้า เป็นเจดีย์ทรงลังกาสุโขทัยผสมล้านนา ฐานสูงต่อมุมลดชั้นสูงกว่าปกติ ต่อตัวบัวมาลัยปล้องไฉนบนยอดระฆังมีขนาดใหญ่ ทำให้สัดส่วนของเจดีย์มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง องค์ระฆังและปล้องไฉนหุ้มแผ่นทองจังโก( หมายถึง ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ป้องกันการผุกร่อน ) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
2.มณฑป หรือพญาธาตุ หลังคายอดศิลปะพม่า ประดับลวดลายไม้ และแผ่นแกะสลักฝีมือละเอียดลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ถึง 7 ชั้น ภายในมณฑปหรือพญาธาตุเป็นที่ประดิษฐานของพระบัวเข็ม เป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองศิลปะแบบพม่า ลักษณะพิเศษของพระบัวเข็มคือ พระพักตร์เหลี่ยมแบน ขมวดพระเกศาเล็กมาก สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ เสาของมณฑป หรือพญาธาตุเป็นต้นใหญ่เป็นคู่ ๆ แต่ละต้นมีการประดับตกแต่งไว้สวยงาม
3.วิหารลายคำสุชาดาราม สร้างจากฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายทองประดับตามส่วนต่าง ๆ ดูงดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน
4.วิหารหลวง เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ต่อมาชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ได้รับการบูรณะ
โดยครูบาศรีวิชัย ปัจจุบันภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
5.วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม
6.วิหารพระเจ้าทองทิพย์ เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยพระจามเทวี หรือบางครั้งเรียกวิหารจามเทวี เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทองทิพย์ และพระพุทธรูปโบราณสมัยเชียงแสน
7.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติล้านนา อยู่ด้านข้างวิหารหลวง ภายในบรรจุข้าวของเครื่องใช้ในสมัยอดีต และภาพวาดสมัยอดีต (ห้ามถ่ายรูป)

การเดินทาง
เดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งไปทางอำเภองาว เมื่อเลยโรงพยาบาลประจำจังหวัดลำปางไปเล็กน้อย จะเห็นทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่ามะโอ ขับตรงไปตามเส้นทางจนถึงสี่แยก เลี้ยวขวาเข้าถนนพระแก้วขับตรงไปจะพบวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอยู่ทางขวามือ


 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
พระบรมธาตุดอนเต้า และมณฑป (หรือพญาธาตุ)ภายในวัด

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง 
ความงดงามภายใน และลวดลายเสาของวิหารที่วิจิตรบรรจง
   
 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
พระพุทธรูปภายในวิหารต่าง ๆ

 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง

พระพุทธรูปในพุทธลักษณะต่าง ๆ ภายในวัด


 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง

บรรยากาศโดยรอบวัดพระธาตุดอนเต้าสุชาดาราม

 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154