Custom Search
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง (ดูภาพด้านล่าง)

     วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตัววัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่บนเนินเขา (คาดว่าเรียกว่าเนินเขาเพราะต้องขึ้นบันไดไปพอสมควร) ภายในวัดประกอบด้วยโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่น่าสนใจจำนวนมาก ทางทีมงานท่องเที่ยว.com จะขอนำพาทุกท่านขึ้นบันไดเข้าสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง ณ บัดนี้

     เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางมาถึงที่จอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวง ก็เห็นถึงมนต์ขลังของศิลปะและสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่อยู่บนเนินเขา เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยก็เดินทางสู่เชิงบันไดเพื่อขึ้นบันไดนาคต่อไป ระหว่างทางขึ้นพบผู้สูงอายุที่มีความศรัทธา แม้สังขารจะร่วงโรยไปมากก็ไม่ย่อท้อ มีลูกหลานคอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจเพื่อที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุ เห็นดังนั้นแล้วทีมงานเราก็ไม่ย่อท้อเช่นกัน เมื่อสุดทางบันไดจะพบกับซุ้มประตูโขง

     ซุ้มประตูโขง เป็นซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนเป็นด่านหน้าของการเข้าสู่วัดพระธาตุลำปางหลวง ลักษณะซุ้มประตูโขงเป็นยอดแหลม ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้และสัตว์ในวรรณคดี และอยู่ในภาพสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดลำปางด้วย บริเวณหน้าบันมีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปตราธรรมจักร เมื่อก้าวเท้าผ่านเข้าประตูโขง ด้านหน้าจะพบกับวิหารหลวง

     วิหารหลวง เป็นวิหารเปิดโล่งกว้างทุกด้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัววิหารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง หลังคาเป็นหน้าจั่วซ้อนกันสามชั้น แต่ละชั้นประดับลวดลายสลักตามแบบศิลปะสมัยล้านนา ภายในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าล้านทองพระประธานของพระวิหารอยู่ภายในมณฑป พระเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะสมัยเชียงแสน และภาพเขียนบนไม้คอสอง (แผ่นไม้ติดอยู่ด้านบนของแต่ละช่วงเสา : ข้อมูลจากนายรอบรู้ ลำปาง) เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพระเจ้าสิบชาติ ส่วนด้านหลังนั้นเป็นองค์พระธาตุลำปางหลวง

 ซุ้มประตูโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วิหารพระพุทธ และพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ซุ้มประตูโขง และความยิ่งใหญ่ของวัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เงาพระธาตุในวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซุ้มประตูโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
เงาะพระธาตุลำปางหลวงที่สะท้อนบนผืนผ้าใบในวิหารพระพุทธ

 วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เงาพระธาตุในมณฑปพระพุทธบาท วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง มณฑปพระพุทธบาท วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เงาพระธาตุภายในมณฑปพระพุทธบาทเห็นได้อย่างชัดเจน

     พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีคนที่เกิดปีฉลู ทรงเจดีย์แบบล้านนา ฐานย่อมุม ส่วนยอดของพระธาตุทำจากทองคำภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะส่วนใหญ่คล้ายพระธาตุดอยสุเทพ แต่องค์พระธาตุคนละสี (พระธาตุลำปางหลวงมีสีม่วงอมน้ำเงินคล้ายโลหะ) หลังจากเคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้านซ้ายมือจะพบกับวิหารพระพุทธ

     วิหารพระพุทธ เป็นอาคารทรงเหลี่ยม ซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูโขงมีทางเข้าออกทางเดียว ด้านหน้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้บูชากราบไหว้พระประธาน ส่วนด้านขวามือเป็นจุดชมพระธาตุบนผืนผ้าใบ ออกจากวิหารพระพุทธด้านหลังเป็นมณฑปพระพุทธบาท

    มณฑปพระพุทธบาท อาคารหลังเล็กด้านหลังวิหารพระพุทธบาท เยื้องกับพระธาตุลำปางหลวง ภายในเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นเงาพระธาตุได้ แต่ต้องปิดประตูให้สนิท และมีแสงแดดลอดผ่านเพียงพอ ส่วนใหญ่ตั้งแต่สายจนถึงประมาณบ่ายโมง (สถานที่นี้ห้ามสตรีขึ้นทุกกรณี) ส่วนอื่นในบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงได้แก่ วิหารน้ำแต้ม (จุดเด่นอยู่ที่ความงดงามของหลังคาวิหารที่ซ้อนต่อกันเป็นชั้น ๆ และภาพเขียนลวดลายต่าง ๆ บนผนัง) วิหารต้นแก้ว วิหารจามเทวี เป็นต้น


 พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
พระเจ้าล้านทอง ภายในวิหารหลวง

 วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
พระพุทธรูปสำคัญตามวิหารต่าง ๆ ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง
   
 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
ภาพเขียนสีบนไม้คอสองที่ยังพอให้เห็นรูปร่างบ้าง

     เมื่อออกเดินมาทางด้านหลังของวัดจะพบกับพิพิธภัณฑ์  มีทั้งสิ้น 3 อาคารคือ อาคารพิพิธภัณฑ์ ศาลาบุญตา และหอพระแก้ว(ที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า) อาคารพิพิธภัณฑ์ทั้งสามส่วนจัดแสดงของเก่าต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ เครื่องเคลือบดินเผา ข้าวของเครื่องใช้และเงินสมัยโบราณ ฯลฯ รวมทั้งมีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

ข้อแนะนำ
ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

การเดินทาง
จากอำเภอเมืองลำปางมาตามทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งไปทางอำเภอเถิน เมื่อถึงกม. 586 มีทางแยกให้เลี้ยวขวา เข้าไปอำเภอเกาะคา พบสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1034 ขับต่อไปประมาณ 3 กม.จะเห็นวัดพระธาตุลำปางหลวงที่สวยงามและยิ่งใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือ


 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154