Custom Search
 
ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี (ดูภาพด้านล่าง)


     “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองพระนารายณ์” ในคำขวัญกล่าวถึงสิ่งสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีไว้อย่างครอบคลุม ในที่นี้ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com) ขอนำเสนอศาลพระกาฬคู่เมือง และปรางค์สามยอดลือเลื่อง ให้แก่ทุกท่านได้รู้จัก

     “ศาลพระกาฬ” ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของเหล่าประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน ตัวศาลเป็นอาคารยกฐานสูงมีบันไดทั้งสี่ด้าน ภายในเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อพระกาฬศักด์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองลพบุรี และนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านไปมา องค์เจ้าพ่อพระกาฬสลักจากหินเป็นรูปพระนารายณ์

 

 ลิง พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  ศาลพระกาฬ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  ศาลพระกาฬ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  ลิง พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ศาลพระกาฬ และเหล่าลูกพระกาฬ


     จากฝั่งศาลพระกาฬมองข้ามทางรถไฟและถนนไปจะมองเห็นรั้วล้อมรอบโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวขจีดูสวยงามนั่นคือ “ปรางค์สามยอด”  เป็นโบราณสถานทที่มีความสำคัญมากของจังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะเมื่อถามถึงจังหวัดลพบุรีคาดว่ามากกว่า 50 เปอร์เซนต์จะคิดถึงศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด และงานโต๊ะจีนลิง  องค์พระปรางค์สามยอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลพระกาฬ จึงเป็นโบราณสถานที่เมื่อนักท่องเที่ยวแวะมาไหว้เคารพสักการะเจ้าพ่อพระกาฬแล้วต้องแวะมาเที่ยวกันทุกคน องค์พระปรางค์สามยอดมีปรางค์องค์ใหญ่เป็นประธาน  สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ทางเข้าองค์พระปรางค์สามยอดด้านต่าง ๆ ถูกปิดกั้นด้วยรั้วเหล็กเพื่อป้องกันเหล่าลูกพระกาฬที่มีอยู่มากมายเข้าไปยึดพื้นที่ภายใน (ดังนั้นเมื่อเข้าไปภายในองค์ปรางค์แล้วช่วยปิดประตูให้เรียบร้อยด้วยนะคะ) ภายในองค์พระปรางค์สามยอดปัจจุบันแทบไม่พบโบราณวัตถุใด ๆ นอกจากพระพุทธรูปที่แตกหักเสียหายบางองค์เท่านั้น


 พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลือของลพบุรีต้องช่วยกันทำนุบำรุงรักษา

 พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
มุมภาพถ่ายจากภายนอกองค์พระปรางค์สามยอด

 พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  ลิง พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
พระพุทธรูปโบราณ โบราณวัตถุภายในองค์พระปรางค์สามยอด (สองภาพด้านข้าง)
และความพยายามของลูกลิงที่จะผ่านประตู เข้ามาหาอาหาร


     ภายนอกองค์พระปรางค์บริเวณด้านนอกกลับกลายเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวมากกว่าทั้งทัศนียภาพขององค์พระปรางค์สามยอดที่ตัดกับท้องนภาสีฟ้า และพื้นหญ้าสีเขียวกับความวุ่นวายของเหล่าลิงน้อยใหญ่ที่วนเวียนคอยหาอาหารจากนักท่องเที่ยว มีอาหารลิงจำหน่ายเป็นพวกถั่ว และกล้วย แต่คาดว่าคงไม่พอกิน เห็นนักท่องเที่ยวบางท่านซื้อจากตลาดมาให้ก็มี (ควรระมัดระวังลิงแย่งอาหารจากมือของท่านด้วย เพราะทีมงานของเรามักแต่ละล้าละลังจะให้ตัวไหนดี เลยถูกแย่งจากมือไปเลย) ลิง พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  ลิง พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี  ลิง พระปรางค์สามยอด อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
แหล่งชุมนุมคนพันธุ์เอ็ม (Monkey =ลิง)การเดินทาง (ขอบคุณข้อมูลการเดินทางจากหนังสือท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ จังหวัดลพบุรี)
     ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด : จากวงเวียนสระแก้ว ใช้ถนนนารายณ์มหาราชตรงเข้าตัวเมือง 2 กม. ผ่านวงเวียนศาลพระกาฬ เดินไปประมาณ 200 เมตร จากศาลพระกาฬจะถึงพระปรางค์สามยอด เสียค่าธรรมเนียมเข้า คนไทยท่านละ 10 บาท

หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) เก็บข้อมูล "ศาลพระกาฬ - พระปรางค์สามยอด" เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552


 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154