Custom Search
 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี (ดูภาพด้านล่าง)    เวลาหมุนเวียนเดินหน้าไปเรื่อย ๆ จากเมืองละโว้ในอดีตกาล ข้ามผ่านหลายยุคหลายสมัยกลายมาเป็นจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน สถานที่สำคัญต่าง ๆ ในอดีตจึงกลายมาเป็นโบราณสถานในสมัยนี้ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไล่มาเรื่อย ๆ ตั้งแต่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก (ที่จะได้ทราบรายละเอียดหากท่านเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็เป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรีตั้งแต่สมัยครั้งยังเป็นเมืองละโว้ และได้รับการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
บรรยากาศภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในมุมต่างๆ

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ลวดลายปูนปั้นที่ลบเลือน แต่มากคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม (ภาพขวามือสุด)


     เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ได้มีโอกาสไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ อดคิดไม่ได้ว่าหากเราได้เห็นของจริงในสมัยที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ของโบราณที่เหลือแต่ซากปรักหักพังจะสวยงาม ยิ่งใหญ่ และบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองมากทางศิลปะวัฒนธรรมมากขนาดไหนกัน “วัดพระศรีรัตนมหาธาต จ.ลพบุรีุ” ก็เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่ตัวผู้เขียนเองอดที่จะนึกถึงไม่ได้ เนื่องจากความน่าสนใจภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีหลายจุด เช่นพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่โดดเด่นอยู่ในวัดที่ยังมีลวดลายปูนปั้นต่าง ๆ ให้พอเห็นถึงความเก่งกาจของช่างฝีมือในอดีต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
พระปรางค์ต่าง ๆ ภายในวัด    นอกจากองค์ปรางค์ประธานแล้วสิ่งที่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคือ “พระวิหาร” องค์ใหญ่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “พระวิหารเก้าห้อง” ที่เชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากศิลปะแนวเดียวกับที่สร้างพระราชวังนารายณ์ นอกจากนี้โดยรอบยังมีองค์ปรางค์เรียงรายอยู่รอบ ๆ และพระพุทธรูปโบราณที่ปรักหักพังและเศียรพระพุทธรูปที่ขาดหายไป ช่วยกันย้ำเตือนใจว่าชีวิตเรามีเกิดมีดับ มีรุ่งเรืองมีเสื่อมโทรม จงใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ร่องรอยความเจริญในอดีตที่ยังหลงเหลือมาจนถึงชนรุ่นหลัง

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
พระปรางค์องค์ใหญ่ และวิหารเก้าห้องการเดินทาง (ขอบคุณข้อมูลการเดินทางจากหนังสือท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ จังหวัดลพบุรี)
     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ : จากศาลพระกาฬใช้ ถ.หน้าพระกาฬ ไปทางสถานีรถไฟ วัดอยู่ทางขวามือ เยื้องสถานีรถไฟ

หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) เก็บข้อมูล "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ" เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154