Custom Search
 
วัดขนอน พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

วัดขนอน และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตั้งอยุ่ที่ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การเดินทางสะดวกเป็นทางลาดยางตลอด ภายในวัดแบ่งเป็น 3 บริเวณใหญ่ ๆ ได้แก่ส่วนที่เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ และวิหาร ส่วนที่เป็นโรงแสดง และส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์

     ส่วนที่เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถนั้นปัจจุบัน(พ.ย.51)อยู่ระหว่างการบูรณะ การเข้าไปสักการะอาจไม่ค่อยสะดวกนัก แต่พอจะถ่ายรูปมาให้ชมได้บ้างตามภาพด้านล่าง ภายในบริเวณวัดจะเต็มไปด้วยลิงตัวไม่ใหญ่มากนัก และดูจะผอมกว่าเล็กน้อย ถ้าท่านใดแวะไปชมพิพิธภัณฑ์วัดขนอนแล้วอาจจะมีผลไม้ติดไม้ติดมือไปฝากด้วยก็จะเป็นการทำทานได้ทางหนึ่ง

     ส่วนที่สองคือ ส่วนโรงแสดงหนังใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาสูงเปิดโล่ง จัดเก้าอี้ไว้รองรับผู้ที่สนใจมาชมการแสดงหนังใหญ่โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอน ปกติจะมีการแสดงสาธิตให้ชมฟรีในวันเสาร์ช่วง 10.00-10.30น.เท่านั้น หากมานอกเหนือจากเวลานี้จะไม่มีให้ชม ถ้าต้องการชมการแสดงหนังใหญ่ นอกเหนือจากเวลาข้างต้น ต้องติดต่อล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่ายต่อรอบประมาณ 2,500 บาท(ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เจ้าอาวาสวัดขนอน โทร. 032-233386, 081-7531230 โทรสาร 032-354979 ข้อมูลจาก ททท.)
      การแสดงหนังใหญ่ต้องประกอบด้วยสถานที่ (โรงหนัง จอหนัง และแสง) ตัวหนัง เครื่องปี่พาทย์ ดนตรีประกอบ ผู้พากย์บทเจรจา ผู้เชิดหนัง และบทละคร การแสดงหนังใหญ่ของวัดขนอนนั้นเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงแขนงหนึ่งที่ทรงคุณค่า เวลาได้ชมการแสดงหนังใหญ่ที่มีทั้งดนตรีประกอบที่ไพเราะ ความสนุกสนานตื่นเต้นของเนื้อเรื่อง ความคึกคักของผู้เชิดหนัง คนพากย์บท รวมถึงความสวยงามของตัวหนังที่ปรากฏบนจอหนัง ทำให้ซึมซับได้ถึงความยิ่งใหญ่ และความสามารถของคนไทยในอดีตที่คิดค้น และสร้างขึ้น รวมถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน ให้ได้เห็นความสามารถ และความยิ่งใหญ่ทางด้านศิลปะของบรรพบุรุษตนเอง นอกจากนั้นยังควรช่วยกันสนับสนุนกลุ่มคนที่มีความคิดที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทยไว้ดังเช่นที่ทางวัดขนอน และพิพิธัณฑ์วัดขนอนได้ทำอยู่ในขณะนี้

     ส่วนที่สาม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เป็นอาคารทรงไทยหลังใหญ่ยกพื้นสูง ภายในเป็นที่จัดแสดงตัวหนังใหญ่ที่อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีทั้งหมด 313 ตัว หนังใหญ่คนละชุดกับที่แสดงปัจจุบัน(เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง 313 ตัวไว้ จัดทำชุดใหม่ขึ้นมาไว้แสดงแทน)
     ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงเครื่องมือ และอุปกรณ์โบราณที่ใช้ในการแกะสลักตัวหนัง และมีของที่ระลึกให้ซื้อกลับไปฝาก และรายได้ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์หนังใหญ่ของทางพิพิธภัณฑ์วัดขนอนอีกด้วย ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทางพิพิธภัณฑ์มีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้สามารถหยิบไปอ่านเพิ่มเติมได้ และอย่าลืมช่วยสมทบทุนค่ากระดาษจัดพิมพ์คนละเล็กละน้อยเพื่อเก็บรักษาสิ่งดีดีไว้ในอยู่ต่อไปได้ในอนาคต

การเดินทาง 
รถยนต์  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมผ่านนครปฐม สู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาที่สี่แยกอำเภอบางแพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3090 เข้าสู่อำเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3089 ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดขนอนอยู่ทางขวามือ
รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่ท่ารถโพธาราม แล้วจากท่ารถ นั่งรถสองแถวสายบ้านโป่ง-โพธารามมาลงที่หน้าวัดขนอน หรือใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใช้เวลาประมาณ 5 นาที (ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

 

 วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ระเบียงคต และพระอุโบสถของวัดขนอน

 การแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การแสดงหนังใหญ่ วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
การแสดงหนังใหญ่ ศิลปะที่ควรรักษาไว้ ให้ผู้มาเยี่ยมชมวัดชมเป็นตัวอย่างฟรี จัดเฉพาะวันเสาร์

 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
บรรยากาศโดยรอบอันร่มรื่นเย็นสบายด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หนังใหญ่ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีภายในพิพิธภัณฑ์วัดขนอน

 พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
ภาพซ้ายหนังใหญ่ที่มีการจารึกพระนามของสมเด็จพระเทพฯ
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 - 2010 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154