Custom Search
 

วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ดูภาพด้านล่าง)     หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อวัดราชบูรณะในหลาย ๆ จังหวัด เช่นที่กรุงเทพฯ หรือพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น วัดราชบูรณะในแต่ละจังหวัดต่างมีลักษณะเฉพาะของศิลปะสถาปัตยกรรมแตกต่างกัน วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่,วัดพระพุทธชินราช) เดิมมีอาณาเขตติดต่อกับวัดนางพญา แต่เมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่มีการตัดถนนสายมิตรภาพผ่านพื้นที่ของวัดราชบูรณะทำให้อาณาเขตแยกจากกันไปโดยปริยาย

     "วัดราชบูรณะ" เป็นวัดเก่าแก่ขอจังหวัดพิษณุโลก เชื่อว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่,วัดพระพุทธชินราช)  และได้รับการบูรณะต่อกันมาเรื่อย ๆ จนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ใช้ชื่อวัดเป็น “วัดราชบูรณะ” จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุที่เป็นวัดที่มีอายุยาวนานจึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
...............ศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธา...............

วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
...................."วัดราชบูรณะ" อ.เมือง จ.พิษณุโลก....................     พระวิหาร : เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ใกล้กับพระเจดีย์ สถาปัตยกรรมเป็นแบบทรงโรงมี 9 ห้อง ศิลปะแบบสุโขทัยหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทางขึ้นมีประตู 3 บาน ภายในพระวิหารมีเสาศิลาแลงกลม “พระประธาน” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปบัวคว่ำบัวหงาย “จิตรกรรมฝาผนัง” ที่อยู่ภายในพระวิหารหลวงมาจากฝีมือสกุลช่างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) แต่ปัจจุบันถูกน้ำฝนลบเลือนจนชำรุดเสียหายไปเกือบหมด กรมศิลปากรได้ส่งช่างศิลปกรรมมาอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเมื่อปี 2536 ให้มีสภาพดีขึ้น

      เจดีย์หลวง : ของวัดราชบูรณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้น เป็นเจดีย์ประธาน มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ล้อมรอบ ได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรเมื่อปี 2533 ซึ่งเจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะนี้หากยืนอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำก็สามารถมองเห็นได้และมีมุมสวย ๆ อีกมุมหนึ่งที่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมได้เก็บมาฝากทุกท่านที่เข้าชมวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทำบุญแล้วเขียนชื่อลงผ้าห่มพระเจดีย์.....นี่คือวิถีแห่งพุทธศาสนา ??


     สำหรับ พระอุโบสถ จะอยู่ใกล้กับ หอไตร มีทางขึ้นลงด้านละ 2 ประตู บานประตูเป็นไม้สลักรูปดอกไม้สีทอง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังด้านบนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนด้านล่างเป็นภาพกามกรีฑา ซึ่งไม่เคยพบในจิตรกรรมฝาผนังของวัดใด ๆ มาก่อน ปัจจุบันลบเลือนไปมากวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
....................แสงทองผ่องอำไพ....................

วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
....................ความงามแห่งยุคเก่า....................


     นอกจากนี้บน ศาลาการเปรียญ ของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีการจัดเป็นมุมของศาลาการเปรียญเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนย่อย ๆ และหากนักท่องเที่ยวท่านใดมีความชื่นชอบในพระเครื่องรุ่นที่โด่งดังอย่างพระนางพญาแล้วล่ะก็ วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงเรื่องเป็นที่มาของพระนางพญา สามารถเช่าบูชาได้บนศาลาการเปรียญเช่นกัน
และภายในวัดเรือพระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงประพาสเมืองพิษณุโลก ให้ผู้ศรัทธาได้ลอดท้องเรือเพื่อความเป็นสิริมงคล พ้นเคราะห์วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง "รามเกียรติ์" ภายในโบสถ์ "วัดราชบูรณะ"

วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทรงคุณค่า.....แม้ว่าจะทรุดโทรมเสียหาย     การเดินทาง
: ขอบคุณข้อมูลการเดินทางไปยังวัดพระราชบูรณะ จากหนังสือพิษณุโลก โดยนายรอบรู้ สำนักพิมพ์สารคดี
     รถยนต์ส่วนตัว จากที่ว่าการอำเภอเมืองข้ามสะพานนเรศวร จะเห็นเจดีย์วัดอยู่ทางขวามือ ให้ตรงไปกลับรถใต้สะพานแถวท็อปแลนด์พลาซ่า จากนั้นตรงไปทางสะพานนเรศวร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพุทธบูชา จะพบประตูวัดราชบูรณะอยู่ทางซ้ายมือตรงเชิงสะพานนเรศวร
     รถประจำทาง สาย 1 , 3 , 5


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดจุฬามณี , พระราชวังจันทร , พระพุทธชินราช (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) ,  
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
อ.วังทอง
 สวนรุกขชาติสกุโณทยาน , น้ำตกปอย , น้ำตกแก่งซอง , น้ำตกแก่งโสภา
  ล่องแก่งลำน้ำเข็ก 
อ.นครไทย
 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อ.ชาติตระการ
 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/รีสอร์ทใน จ.พิษณุโลก

     โปรแกรมทัวร์ใน จ. พิษณุโลก  >> : ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154