Custom Search
 

วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ดูภาพด้านล่าง)     นอกจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่าวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญกับชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้ว ยังมี “วัดจุฬามณี” อีกหนึ่งแห่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกมาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อได้ทราบรายละเอียดแล้วทุกท่านคงอยากจะทราบความเป็นมาและความสำคัญของวัดนี้กันแล้วใช่ไหมคะ งั้นทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)  ของเราของอนุญาตพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชม “วัดจุฬามณี” ณ บัดนี้ค่ะวัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
.................... "วัดจุฬามณี" อ.เมือง จ.พิษณุโลก....................     “วัดจุฬามณี” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก เชื่อกันว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกเดิม ตามประวัติศาสตร์ของวัดจุฬามณีแห่งนี้ กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมหาราชทรงสร้างขึ้นและได้เสด็จออกผนวช ณ วัดแห่งนี้ เป็นเวลาถึง 8 เดือน 15 วัน เลยทีเดียว และการออกผนวชของพระองค์ท่านมีข้าราชบริพารบวชตามเสด็จถึง 2,348 รูป

     ภายในวัดยังคงพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนา คือ “พระพุทธบาทจำลอง” ประดิษฐานอยู่ภายในปรางค์ขอมโบราณ ก่อด้วยศิลาแลง ฐานปรางค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปหงส์ยังเห็นลวดลายได้อย่างชัดเจน และ “ศิลาจารึก” ที่ฝังอยู่ภายในกำแพงมณฑปปัจจุบันมีตู้กระจกครอบเพื่อรักษาสภาพ โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดสร้างขึ้นวัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ภาพที่ 1 ศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ภาพที่ 2 รอยพระพุทธบาทจำลอง
ภาพที่ 3 และ 4 บรรยากาศภายในพระปรางค์ขอม

วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างสองยุคสมัยที่แตกต่าง.....อยู่เคียงข้างกันอย่างลงตัว     นอกจากนี้ภายในวัดจุฬามณียังมี “พระวิหารเก่า” เป็นอาคารแบบทรงโรง ศิลปะสมัยอยุธยาลักษณะคล้ายพระอุโบสถของวัดราชบูรณะ และมีพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์อยู่ภายในวัดจุฬามณี

     “หลวงพ่อขาว” พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถหลังเก่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงอัญเชิญหลวงพ่อขาวมาจากมูลดินอินทรารามในค่ายทหาร

     “หลวงพ่อคง” พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ที่ประดิษฐานเดิมปรักหักพัง ชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันสร้างพระวิหารหลังเล็กขึ้นมาใหม่เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อคง

     “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปปูนปั้นเนื้อสีดำ ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา ตามประวัติชาวบ้านได้อัญเชิญหลวงพ่อดำมาทางเรือจากวัดจูงนาง หลวงพ่อดำมีสภาพชำรุด ครูทิว บูรณเขต เป็นผู้บูรณะ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลังเล็กเช่นเดียวกับหลวงพ่อคงวัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
1.หลวงพ่อขาว  2.ลายปูนปั้นรูปหงส์คาบช่อดอกไม้  3.หลวงพ่อเพชร  4.หลวงพ่อเหลือง     “หลวงพ่อเพชร” เป็นพระพุทธรูปหินทราย ปางขัดสมาธิเพชรบนฐานรองรับองค์ เดิมสมเด็จไตรโลกนาถ กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัชนาลัยทรงผนวช ณ วัดจุฬามณีแห่งนี้และเป็นผู้สร้างหลวงพ่อเพชรไว้ ต่อมาหลวงพ่อเพชร ได้ชำรุด อดีตเจ้าอาวาสจึงนำปูนมาพอกไว้ หลังจากปูนหลุดกระเทาะออกมาจึงเห็นว่าพระพักตร์ชำรุด พระกรหัก ประชาชนจึงช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อขึ้นมาใหม่ทำให้พุทธลักษณะของหลวงพ่อเพชรคล้ายศิลปะเชียงแสน ได้มีการนำเพชรมาประดับทที่พระเนตรและเม็ดพระศก ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อเพชร” แต่เพชรได้ถูกขโมยไปปัจจุบันประชาชนจึงได้ช่วยกันอนุรักษ์องค์หลวงพ่อไว้ดังที่เห็นในปัจจุบันวัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก วัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ลวดลายปูนปั้นอันงดงามรายรอบพระปรางค์ "วัดจุฬามณี"     การเดินทางสู่วัดจุฬามณี  จากสถานีรถไฟมุ่งไปทางวงเวียนหอนาฬิกาออกไปทางถนนบรมไตรโลกนาถ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1063 ผ่านห้างแมคโครพิษณุโลก วัดจุฬามณีอยู่ทางด้านขวามือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดราชบูรณะ , พระพุทธชินราช (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) ,  
  พระราชวังจันทร์ , พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
อ.วังทอง
 สวนรุกขชาติสกุโณทยาน , น้ำตกปอย , น้ำตกแก่งซอง , น้ำตกแก่งโสภา
  ล่องแก่งลำน้ำเข็ก 
อ.นครไทย
 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อ.ชาติตระการ
 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/รีสอร์ทใน จ.พิษณุโลก

     โปรแกรมทัวร์ใน จ. พิษณุโลก  >> : ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็กแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154