Custom Search
 

พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(ดูภาพด้านล่าง)
     หลาย ๆ ท่านคงจะได้ชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรที่ปัจจุบันฉายให้ชมไปแล้ว 3 ภาค ได้ชื่นชมและประทับใจกับพระปรีชาสามารถของพระองค์เป็นอย่างมาก เมื่อทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเก็บข้อมูลที่จังหวัดพิษณุโลกจึงไม่มีทางที่จะพลาดมากราบสักกาะระพระองค์ท่าน ณ พระราชวังจันทร์ และศาลสมเด็จพระนเรศวรพระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
..............."ศาลสมเด็จพระนเรศวร" อ.เมือง จ.พิษณุโลก...............


     พระราชวังจันทร์ : สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประสูติ และเจริญพระชันษาที่เมืองสองแควพิษณุโลกจนถึง 9 พรรษา โดยประทับที่พระราชวังจันทร์ ปัจจุบันยังคงเหลือลักษณะเค้าโครงให้เห็นบ้าง ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่ 1 และพระองค์ต้องเสด็จไปอยู่ ณ เมืองหงสาวดี จากพระกรณียกิจคุณูปการ รวมถึงทรงกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงครั้งที่ 1 (ปี 2112) และประกาศอิสรภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้มีการจัดสร้างพระบรมรูปองค์สมเด็จพระนเรศวรประดิษฐานไว้ภายในศาลสมเด็จพระนเรศวรพระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
"พระราชวังจันทร์".....สถานที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งอดีต

พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

...............ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย...............     ศาลสมเด็จพระนเรศวร : ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยสีขาว ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรทรงนั่งหลั่งน้ำจากสุวรรณภิงคาร (น้ำเต้าทอง) เพื่อประกาศอิสรภาพให้แก่ปวงชนชาวไทย ในปี 2127 ณ เมืองแครง หลังจากที่ได้ทราบว่าพระเจ้ากรุงหงสาวดีมีจิตคิดประทุษร้ายต่อพระองค์วางแผนให้พระยาเกียรติและพระยารามเข้าปลงพระชนม์ แต่ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ มหาเถรคันฉ่องซึ่งเป็นอาจารย์ของพระยาทั้งสองได้ช่วยเหลือเข้าแจ้งเหตุล่วงหน้าและชักชวนให้พระยาเกียรติและพระยารามเข้าร่วมกับองค์สมเด็จพระนเรศวรพระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

...............ร่องรอยรกร้างแต่ยังคงหลงเหลือคุณค่า...............

พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระราชวังจันทร์ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
บรรพชนคนรุ่นก่อนเก่าสละชีพเพื่อแผ่นดินนี้.....ลูกหลานที่ดีต้องช่วยกันรักษา


     การเดินทาง : รถยนต์ จากที่ว่าการอำเภอ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังจันทร์ก่อนถึงสะพานนเรศวร ขับเลียบไปตามแม่น้ำน่านพระราชวังจันทร์และศาลสมเด็จพระนเรศวรอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่ , วัดพระพุทธชินราช) ข้ามสะพานนเรศวร ลงสะพานเลี้ยวขวาเข้าถนนวังจันทร์เดินเลียบลำน้ำน่านไปเรื่อย  ๆ พระราชวังจันทร์และศาลสมเด็จพระนเรศวรอยู่ทางด้านซ้ายมือ


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 วัดจุฬามณี , วัดราชบูรณะ , พระพุทธชินราช (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) ,  
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
อ.วังทอง
 สวนรุกขชาติสกุโณทยาน , น้ำตกปอย , น้ำตกแก่งซอง , น้ำตกแก่งโสภา ,
  ล่องแก่งลำน้ำเข็ก 
อ.นครไทย
 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อ.ชาติตระการ
 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/รีสอร์ทใน จ.พิษณุโลก

     โปรแกรมทัวร์ใน จ. พิษณุโลก  >> : ทัวร์ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154