Custom Search
 
หาดโล๊ะจาก อ่าวเณร เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา (ดูภาพด้านล่าง)

หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อเกาะยาวใหญ่นี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 หน้า ท่านสามารถ click link ตัวเลขที่ด้านล่างสุดของหน้า เพื่อชมข้อมูลและรูปภาพในหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ
    

     บางครั้งร้าน 7 – 11 ก็ถูกใช้เพื่อการประเมินความเจริญของสถานที่หลาย ๆแห่ง จนบางทีที่เราอยากจะล้อเลียนเพื่อนซึ่งมาจากต่างจังหวัดที่ห่างไกลจากแสงสีศิวิไลซ์ให้ตัวอายม้วน เราก็เพียงแค่ถามเพื่อนว่า “บ้านแกมีเซเว่น (7 – 11) ยัง?” หากละแวกบ้านเขายังไม่มี 7 – 11 ก็แสดงว่าน่าจะห่างไกลจากความเจริญทางด้านวัตถุจริง อย่างไรก็ตามร้าน 7 – 11 ไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ หรืออัธยาศัยอันงดงามของบรรดาผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆแต่อย่างใด ดังเช่นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) อยากจะขอแนะนำให้ทุก ๆท่านได้รู้จักต่อไปนี้ที่แม้ว่าจะไม่มีร้าน 7 – 11 ตั้งอยู่ แต่ขอรับรองได้ว่าความดีงามในหัวใจของผู้คนพื้นถิ่น ณ ที่แห่งนี้ยังคงเจริญงอกงามต่อมาจากรุ่นบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลายเลยทีเดียว


หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
แม้ว่าหาดโล๊ะจากจะเป็นที่ตั้งของท่าเรือแต่ความงดงามของบรรยากาศริมชายหาดนั้น
ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชายหาดแห่งอื่น ๆบนเกาะยาวใหญ่เลย

หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อ่าวเณร เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ในช่วงเวลาน้ำขึ้นจะมองเห็นเวิ้งอ่าวซึ่งโค้งจนเกือบจะเป็นครึ่งทรงกลมของหาดโล๊ะจากได้ชัดเจน

หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ผู้คนจริงใจ แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลความเจริญ (ทางด้านวัตถุ)


     “เกาะยาวใหญ่” เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของ อ.เกาะยาว จ.พังงา ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะยาวน้อย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจาก “ท่าเรือมะเนาะห์” ทางด้านทิศใต้ของเกาะยาวน้อยมายัง “ท่าเรือคลองเหียะ” ทางด้านทิศเหนือของเกาะยาวใหญ่ได้ไม่ลำบากนัก (ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที) แต่ชายหาดต่าง ๆซึ่งมีความงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของเกาะยาวใหญ่นั้นส่วนมากจะอยู่ทางตอนใต้ของเกาะบริเวณ ต.พรุใน นักท่องเที่ยวซึ่งเลือกขึ้นเกาะยาวใหญ่บริเวณท่าเรือคลองเหียะ (ท่าเรือคลองเหียะตั้งอยู่บริเวณ ต.เกาะยาวใหญ่ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือ) จำเป็นต้องนั่งรถสองแถวหรือรถจักรยานยนต์ลงมาทางตอนล่างของเกาะอีกหลายสิบกิโลเมตร (แถมหารถบริเวณท่าเรือคลองเหียะได้ยากมากเนื่องจากท่าเรือคลองเหียะไม่ใช่ท่าเรือท่องเที่ยว แต่เป็นท่าเรือซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรไปมาระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะยาวน้อยแล้วต้องการแวะมาเที่ยวต่อยังเกาะยาวใหญ่ควรติดต่อจองที่พักบนเกาะยาวใหญ่ไว้ล่วงหน้าและนัดแนะให้ทางที่พักจัดรถมารับบริเวณท่าเรือคลองเหียะโดยต้องเสียค่ารถเพิ่มเติมให้กับทางที่พักจะสะดวกกว่า) ความไม่สะดวกในการเดินทางดังข้างต้นทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากซึ่งเดินทางมายังเกาะยาวน้อยไม่นิยมแวะมาท่องเที่ยวต่อที่เกาะยาวใหญ่ นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งซึ่งต้องการมาท่องเที่ยวเกาะยาวใหญ่เป็นการเฉพาะมักจะเลือกเดินทางจาก “ท่าเรือเจียรวาณิชย์” จ.ภูเก็ต มายัง “ท่าเรือโล๊ะจาก” ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ในเขต ต.พรุในแทน (“ท่าเรือเจียรวาณิชย์” จ.ภูเก็ต เป็นท่าเรือขนาดเล็กตั้งอยู่ติดกับ “ท่าเรือ PNT” ใกล้กับสะพานเชื่อมเกาะสิเหร่ – เกาะภูเก็ต สามารถฝากรถยนต์ส่วนบุคคลค้างคืนได้ เสียค่าใช้จ่ายคืนละ 40 บาท หรือจะเลือกนำรถยนต์ขึ้นเรือข้ามฟากไปยังเกาะยาวใหญ่เลยก็ได้ หากถามเส้นทางกับคนในท้องที่ จ.ภูเก็ต ส่วนใหญ่จะไม่รู้จัก “ท่าเรือเจียรวาณิชย์” แต่จะรู้จัก “ท่าเรือPNT” ซะมากกว่า)
     สภาพโดยรวมของเกาะยาวใหญ่นั้นค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับเกาะยาวน้อยมาก ประชากรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนมากประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ,สวนมะพร้าว และทำประมง (ไม่นิยมเลี้ยงปลาในกระชัง) นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นวิถีชุมชนดังข้างต้นระหว่างทางนั่งรถเที่ยวรอบเกาะยาวใหญ่ได้เป็นระยะ ๆ แต่จริง ๆแล้วสิ่งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังเกาะยาวใหญ่นั้นไม่ใช่การมาท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนเป็นหลัก หากแต่เป็นชายหาดที่ขาวและน้ำทะเลที่ใสกว่าชายหาดส่วนใหญ่บนเกาะยาวน้อย อีกทั้งยังมีหมู่เกาะไข่ซึ่งเป็นจุดดำน้ำตื้นอันงดงามที่ตั้งอยู่ห่างจาก “ท่าเรือโล๊ะจาก” เพียงแค่ไม่เกิน 20 นาทีทำให้สามารถเหมาเรือไปเที่ยวได้ในราคาย่อมเยาอีกด้วย (ราคาเหมาเรือท่องเที่ยวหมู่เกาะไข่ประมาณ 1,800 บาท/ลำ โดยเรือหนึ่งลำสามารถจุนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 8 – 12 คน มีอุปกรณ์ดำน้ำตื้น อาหารว่างและน้ำดื่มให้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อท่องเที่ยว “หมู่เกาะไข่” จ.พังงาครับ)

 

อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ยามเย็น ณ อ่าวเณร (สามภาพซ้าย) และเวิ้งอ่าวอันสวยงามของหาดโล๊ะจาก (ภาพขวามือสุด)

อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ตก หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
แม้จะสิ้นแสงอาทิตย์อัสดง แต่ความประทับใจยังคงอยู่ไม่รู้คลาย

อาทิตย์ขึ้น หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ขึ้น หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ขึ้น หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา อาทิตย์ขึ้น หาดโล๊กจาก เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
แสงแรกแห่งรุ่งอรุณ สาดส่องราวกับจะต้อนรับผู้มาเยือนจากแดนไกล
(ถ่ายภาพในช่วงเช้าขณะกำลังเดินทางมาถึงท่าเรือโล๊ะจาก เกาะยาวใหญ่)


     สำหรับชายหาดสวยงามน้ำใสบนเกาะยาวใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ยากลำบากนัก ได้แก่

      “หาดโล๊ะจาก” เป็นที่ตั้งของท่าเรือโล๊ะจากท่าเรือซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่เกาะยาวใหญ่ เมื่อนักท่องเที่ยวลงจากเรือแล้วสามารถติดต่อเช่ารถจักรยานยนต์หรือเหมารถสองแถวได้ที่ร้านขายอาหารเล็ก ๆ ริมชายหาด หากยังไม่ได้ติดต่อจองที่พักมาล่วงหน้าก็ลองติดต่อรีสอร์ทในบริเวณนั้นดู มีรีสอร์ทอยู่ติดชายหาดโล๊ะจาก 2 แห่ง แม้ว่าหาดโล๊ะจากนี้จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือซึ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะยาวใหญ่แต่ก็ยังมีสภาพของชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หาดไหน ๆ ด้วยทรายที่ขาวเนียนละเอียด น้ำทะเลใสสีฟ้าอ่อนอมเขียว และเวิ้งอ่าวซึ่งโค้งจนเกือบจะเป็นครึ่งทรงกลม ในพื้นทะเลบริเวณด้านหน้าชายหาดมีแนวปะการังน้ำตื้นสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นักให้ดำดูพอประทังความอยากได้ สำหรับใครที่ชอบการพายเรือคายักก็ติดต่อเช่าจากรีสอร์ทหน้าหาดโล๊ะจากได้ไม่ลำบาก
      หากนักท่องเที่ยวเดินเลียบเลาะแนวชายหาดโล๊ะจากไปทางทิศใต้เพียงแค่ไม่เกิน 100 เมตร จะได้พบกับ “อ่าวเณร” ซึ่งชาวบ้านเกาะยาวใหญ่ใช้เป็นที่จอดพักเรือหัวโทง ใครอยากถ่ายรูปหมู่เรือหัวโทงลองแวะมาที่หาดนี้ดู ส่วนใครที่ชื่นชอบการชมพระอาทิตย์ตกก็สามารถเดินมาชมบริเวณอ่าวเณรนี้หรือจะนั่งชมอยู่ด้านหน้าหาดโล๊ะจากก็ได้ความสวยงามไปคนละแบบ ( “อ่าวเณร” และ “หาดโล๊ะจาก” ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาวใหญ่ จึงสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามครับ)เกาะยาวใหญ่ หน้า 1 2 3
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154