Custom Search
 


เมืองโบราณศรีมโหสถ-โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
(ดูภาพด้านล่าง)
     อำเภอศรีมโหสถ เดิมคือกิ่งอ.โคกปีบ ของอ.ศรีมหาโพธิ หลังจากนั้นกิ่ง อ.โคกปีบ ได้รับการยกฐานะเป็น อ.โคกปีบ และเปลี่ยนชื่อจาก อ.โคกปีบเป็น อ.ศรีมโหสถในปี พ.ศ. 2536  โบราณสถานของอำเภอจึงเรียกชื่อ ตามชื่ออำเภอคือ “เมืองโบราณศรีมโหสถ” โดยเมืองโบราณศรีมโหสถนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอศรีมโหสถประมาณ 20 กม.

     จากการขุดค้นเมืองโบราณศรีมโหสถนี้ พบว่าลักษณะของเมืองโบราณนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขอบข้างทั้งสี่มน  มีคันดินและคูน้ำล้อมรอบ พื้นที่ภายในเมืองโบราณศรีมโหสถมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานต่าง ๆ เช่นหมู่เทวาลัย เจดีย์รูปกลมเหมือนโถคว่ำสมัยทวารวดี เทวาลัยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11 และสันนิษฐานว่าเมืองโบราณศรีมโหสถนั้นเป็นเมืองในยุคสมัยทวารวดี เนื่องจากมีการขุดค้นพบเทวรูป ศิวลึงค์ และเทวาลัยเมืองโบราณศรีมโหสถ-6 เมืองโบราณศรีมโหสถ-18

ฝายทดน้ำโบราณภายในคูเมืองเก่า
และ เส้นทางซึ่งนำพาพวกเราไปรอบ "เมืองโบราณศรีมโหสถ"


เมืองโบราณศรีมโหสถ-25 เมืองโบราณศรีมโหสถ-35

.........................ภูมิปัญญาที่หลงเหลือมาจากสมัยทวารวดี.........................

 

     "สระแก้ว" ตั้งอยู่ใน ต.โคกปีบ อยู่นอกคูเมืองทางทิศใต้ ห่างออกมาประมาณ 100 เมตร ลักษณะของสระแก้วเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ขุดลงไปในชั้นศิลาแลงธรรมชาติ ขนาด 18*18 เมตร ทางลงสระอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ที่ขอบสระของสระแก้วทางด้านทิศเหนือมีการตัดศิลาแลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยื่นเข้ามาในสระ มีบันไดทางลงด้านข้างทั้งสองข้าง และมีร่องรอยของหลุมเสา

     ซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เดิมอาจมีพลับพลาที่สร้างด้วยไม้อยู่ ที่ผนังขอบสระแก้วมีภาพแกะสลักนูนต่ำเป็นสัญลักษณ์ และรูปสัตว์อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมได้แก่ ภาพช้าง สิงห์ มกร และงู จำนวน 29 กรอบภาพ มีรูปสัตว์จำนวน 45 ตัว ได้แก่ รูปช้าง 24 รูปสิงห์ 11 รูปมกร 8 รูปหมู 1 และรูปกินรี 1 นอกจากนี้ยังมีรูปงูพันหม้อน้ำระหว่างช้าง 2 ช้าง รูปมกรและหงส์เดินเรียงกันเป็นแถวเหนือกรอบรูปโบราณสถานสระแก้ว-เมืองโบราณศรีมโหสถ-5 โบราณสถานสระขวัญ-เมืองโบราณศรีมโหสถ-7

โบราณสถานสระแก้ว - สระขวัญ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี


     

     รูป "ช้าง" นั้น บางครั้งเป็นรูปช้างช้างเดียวอยู่ในกรอบแสดงอิริยาบถต่าง ๆ เช่นยืน เดิน นั่งคุกเข่า หรือจะเป็นรูปช้างหลายช้างแสดงอาการชนกัน หรือเดินเรียงกันเป็นต้น

     รูป"สิงห์" บนขอบสระแก้วนั้นมักจะเป็นรูปสิงห์เดี่ยวอยู่ในกรอบ จะแสดงอาการต่าง ๆ เช่นเผ่น หรือกระโจน

     รูป "มกร" นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่นมกรมีงวงสั้น งวงยาว ตัวมกรมีเกล็ดคล้ายจระเข้ บางมกรมีลำตัวยาวคล้ายงู บางมกรมีเขา มีหางคล้ายปลา หรือมีหน้าคล้ายสิงห์ก็มี

     สำหรับรูป "หมู" ที่สระแก้วนั้นมีเพียงรูปเดียว ลักษณะคล้ายหมูป่า ยืนย่อขาหลัง แหงนหน้าขึ้น หางม้วน

     ส่วนรูป "งู" นั้น เหมือนงูธรรมชาติแผ่พังพานหันหน้าไปทางสระโบราณสถานสระขวัญ-เมืองโบราณศรีมโหสถ-2


"สระขวัญ" สระขนาดกลางที่ถูกขุดลึกลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ


โบราณสถานสระแก้ว-เมืองโบราณศรีมโหสถ-36 โบราณสถานสระแก้ว-เมืองโบราณศรีมโหสถ-6

รูปสลักนูนต่ำ "ช้าง" บริเวณขอบโบราณสถานสระแก้ว
     สันนิษฐานว่า "โบราณสถานสระแก้ว" มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 เชื่อว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรืออาจเป็นพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากภาพสัตว์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนขอบสระ รูปช้าง สิงห์ มกร คชลักษมี หรือปูรณกุมภะ ล้วนแต่เป็นสิ่งมงคลในสังคมเกษตรกรรมทั้งสิ้น กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานสระแก้วไว้เมื่อ 8 มีนาคม 2478

     สำหรับ "สระขวัญ" เป็นสระน้ำขนาดกลางที่ขุดลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ


     การเดินทางสู่เมืองโบราณศรีมโหสถ โบราณสถานสระแก้ว สระขวัญ : จากตัวเมืองปราจีนบุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3070 อีกประมาณ 1 กิโลเมตร เมืองโบราณจะอยู่ทางด้านขวามือ

     หมายเหตุ
: ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “เมืองโบราณศรีมโหสถ-โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ” เมื่อเดือน ธ.ค. 2554 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 เขาอีโต้ - อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ , ดาษดาแกลอรี่ , พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ,
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร , วัดแก้วพิจิตร
อ.นาดี
 แก่งหินเพิง
อ.ศรีมโหสถ
 ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ , โบราณสถานสระมรกต
อ.ศรีมหาโพธิ
 โบราณสถานลายพระหัตถ์-โบราณสถานหลุมเมือง-โบราณสถานพานหิน
อ.กบินทร์บุรี
 อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
อ.ประจันตคาม
 น้ำตกตะคร้อ


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ทใน จ.ปราจีนบุรี
     ของฝาก จ.ปราจีนบุรี   >> : ตลาดผลไม้หนองชะอม

     โปรแกรมทัวร์ใน จ. ปราจีนบุรี   >> : ทัวร์ล่องแก่งหินเพิง


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154