Custom Search
 


วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
(ดูภาพด้านล่าง)     เมื่อกล่าวถึงเรื่องของความแตกต่าง มักนึกถึงความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน เมื่อมาอยู่รวมกันอาจดูขัดหูขัดตา ไม่กลมกลืน แต่ที่วัดแก้วพิจิตร ความแตกต่างจากหลากหลายศิลปะ วัฒนะธรรมกลับไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันแม้แต่น้อย การผสมผสานจากความหลากหลายนี้กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเรา จึงขอเชิญชวนทุกท่านเกาะติดสถานการณ์ความน่าสนใจของ "วัดแก้วพิจิตร" นี้ไปพร้อม ๆ กันวัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-11 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-15 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-14 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-9

วัดแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดพุทธที่รวมเอาผลงานสถาปัตยกรรม
ระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเข้ามาไว้ด้วยกัน


วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-5


.........................อาคารพิพิธภัณฑ์ของ "วัดแก้วพิจิตร".........................     จากจารึกแผ่นหินภายในบริเวณวัดระบุว่า วัดแก้วพิจิตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2422 ในสมัยรัชกาลที่ห้า โดยนางประมูล โภคา(แก้ว ประสังสิต) เป็นผู้สร้างวัดแก้วพิจิตร ขึ้นบนเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน  78 ตารางวา ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ได้สร้างโรงเรียนบาลีธรรมวินัยและหนังสือ เมื่อ พ.ศ. 2454 และในปี พ.ศ. 2461  ได้สร้างอุโบสถขึ้นอีกหนึ่งหลัง พร้อมสร้างพระประธาน ต่อมาในปี 2464 ได้สร้างหอพระไตรปิฏกเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งแห่ง ในบริเวณใกล้เคียงกันวัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-2


.........................พระอุโบสถหลังงาม ศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร.........................


วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-16 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-26 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-29 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-22

ภายนอกและภายในพระอุโบสถของ "วัดแก้วพิจิตร"


     

     ลักษณะเด่นของพระอุโบสถวัดแก้วพิจิตร เป็นอาคารคอนกรีตที่มีการนำศิลปะไทย (รูปแบบแผนผังอุโบสถ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ บานประตู หน้าต่าง) ศิลปะจีน (รูปปั้นมังกรเขียวหน้าจั่ว หลังคาลายมังกร ราวบันไดขึ้นอุโบสถ) ศิลปะฝรั่ง (เสาแบบโครนเธยน  โดมหลังคาโรงเรียนบาลีนักธรรม และภาพวาดรูปชาวต่างประเทศล้อมรอบใต้ชายหลังคาด้านนอกอุโบสถ) และศิลปะเขมร (รูปแบบหลังคา กำแพงแก้ว ซุ้มประตูแก้ว)   มาผสมผสานกันได้อย่างสวยงาม มีแห่งเดียวในประเทศไทย (ขอบคุณข้อมูลจากแผ่นหินจารึกรายละเอียดภายในวัดแก้วพิจิตร)วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-32 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-33 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-34

.........................ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อถึงวิถีชีวิตและความเชื่อ.........................
     สำหรับพระปางประทานอภัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้ วัดที่ทางทีมงานไปนั้น ท่านเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ที่วัดจึงไม่มีกุญแจที่จะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพุทธลักษณะที่งดงามของพระปางประทานอภัยได้ จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเล่าให้ฟังว่าจะเปิดให้ชมเฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น

     นอกจากนี้ทางวัดแก้วพิจิตรยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาว สังเกตจากเสาอาคาร และโดมด้านบนกลางอาคารแล้วคาดว่าอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดแก้วพิจิตรนี้น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่น ลายพระหัตถ์บนแผ่นหิน พระพุทธรูปโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน หุ่นจำลองวิถีชีวิตของชุมชน (บ้านเรือน การทำมาหากิน การคมนาคม การดำเนินชีวิต) เป็นต้น โดยระหว่างการเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะมีคติธรรมให้อ่านเตือนใจ เตือนสติตนเองอย่างสม่ำเสมอวัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-52 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-45 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-61 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-59

"อาคารพิพิธภัณฑ์วัดแก้วพิจิตร"
แหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวปราจีนบุรี


วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-38 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-40 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-57 วัดแก้วพิจิตร-ปราจีนบุรี-42

โบราณวัตถุล้ำค่า..........เก็บรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานชื่นชม


     และในแผ่นจารึกภายในวัดยังระบุความสำคัญของวัดแก้วพิจิตรไว้ว่า “วัดแก้วพิจิตร เป็นวัดที่ทางราชการได้กระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาแต่เดิม และเป็นที่ตั้งการศึกษาวิชาภาษาบาลีนักธรรม รวมทั้งเป็ฯสถานที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้า และรัชกาลที่หก รวมทั้งพระบรมวงศานุวงค์ชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์”


     การเดินทางสู่วัดแก้วพิจิตร : จากถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 305 (เส้นรังสิต-องครักษ์-นครนายก) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 (ไปทางอำเภอปากพลี) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 319 (ไปปราจีนบุรี) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลดำริ ขับต่อไปจนถึงวัดแก้วพิจิตร

     หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “วัดแก้วพิจิตร” เมื่อเดือน ธ.ค. 2554 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 เขาอีโต้ - อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ , ดาษดาแกลอรี่ , พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ,
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อ.นาดี
 แก่งหินเพิง
อ.ศรีมโหสถ
 ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ , โบราณสถานสระมรกต , เมืองโบราณศรีมโหสถ
อ.ศรีมหาโพธิ
 โบราณสถานลายพระหัตถ์-โบราณสถานหลุมเมือง-โบราณสถานพานหิน
อ.กบินทร์บุรี
 อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
อ.ประจันตคาม
 น้ำตกตะคร้อ


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ทใน จ.ปราจีนบุรี
     ของฝาก จ.ปราจีนบุรี   >> : ตลาดผลไม้หนองชะอม

     โปรแกรมทัวร์ใน จ. ปราจีนบุรี   >> : ทัวร์ล่องแก่งหินเพิง


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154