Custom Search
 


ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ-หลวงพ่อทวารวดี จ.ปราจีนบุรี
(ดูภาพด้านล่าง)     คำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวไว้ว่า “ศรีมหาโพธิคู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี” ข้อความในคำขวัญ บ่งบอกถึงสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรี หนึ่งในนั้นคือ “ศรีมหาโพธิ”

      “ศรีมหาโพธิ” คืออะไร ? คงเป็นคำถามในใจหลาย ๆ ท่าน ที่ต้องการคำตอบ และมีความสำคัญอย่างไร ? ก็คงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ท่านอยากจะรู้ ดังนั้นในวันนี้ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบของทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับ “ศรีมหาโพธิ” กันเลย

     “ศรีมหาโพธิ” หรือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นั้น เชื่อกันว่าเป็นหน่อจากต้นโพธิ์ตรัสรู้ ถูกอัญเชิญมาในยุคสมัยทวารวดีเมื่อประมาณพันกว่าปีก่อน จึงเป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย  ปัจจุบันต้นศรีมหาโพธิ์นี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ (สูงประมาณ 30 เมตร ขนาดรอบลำต้นวัดได้ประมาณ 25 เมตร) เป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวที่ดั้นด้นเดินทางมาเยี่ยมชมกราบสักการะสักครั้งหนึ่งต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-13 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-5 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-3 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-16

ศรีมหาโพธิคู่บ้าน.....ไผ่ตงหวานคู่เมือง.....ผลไม้ลือเลื่อง.....เขตเมืองทวารวดี


ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-23 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-18 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-31 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-29

นักเรียนตัวน้อยกำลังจำหน่ายใบโพธิ์ที่ระลึก.....พระพุทธรูป
และ บรรยากาศภายในเขต "วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ"     ต้นศรีมหาโพธิ์นั้น อยู่ภายในวัดพระศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เดิมต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเคยอยู่ในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ แต่หลังจากได้แบ่งพื้นที่อำเภอใหม่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็ถูกจัดให้ไปอยู่ในเขตพื้นที่ของ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

     ความสำคัญของต้นศรีมหาโพธิ์นี้ เห็นได้เด่นชัดในสมัยโบราณ ในฐานะของสัญลักษณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-11


ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ สัญลักษณ์สำคัญของ จ.ปราจีนบุรี


     

     เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)  มาถึงก็ได้เห็นต้นศรีมหาโพธิ์ ขนาดใหญ่หลายคนโอบ เด่นเป็นสง่า แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา ณ กลางลานที่ถูกล้อมรอบด้วยระระเบียงคต เป็นที่เคารพศรัทธาของนักท่องเที่ยว จากนั้นมาทำบุญกุศลกันต่อโดยการช่วยกันอุดหนุนของที่ระลึกคือ ใบโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์ เหลือแต่เส้นใยนำมาเคลือบเคลือบพลาสติก (เหมือนเคลือบบัตร) ฝีมือเด็กนักเรียน นำมาจำหน่าย (เห็นน้อง ๆ ว่าช่วยกันทำเป็นทุนอาหารกลางวันของโรงเรียน) มีทั้งใบโพธิ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ชนาดเล็ก (ทุกขนาดราคาเท่ากัน) สำหรับทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราเลยได้โอกาสซื้อกลับไปฝากครอบครัวกันคนละใบสองใบต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-7 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-25

เชื่อกันว่าต้นโพธิ์ต้นนี้ปลูกขึ้นจากกิ่งพันธุ์ของต้นโพธิ์ตรัสรู้
และมีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย


ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-1 ต้นโพธิศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรี-17

.........................ที่พึ่งทางใจ.........................

       

     "หลวงพ่อทวารวดี" เป็นพระพุทธรูปสำคัญของ อ.ศรีมโหสถได้ถูกขุดพบขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยผู้ป่วยในนิคมโรคเรื้อนของโรงพยาบาล “ซานคามิลโล” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัด อ.โคกปีบ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น อ.ศรีมโหสถ) จ.ปราจีนบุรี ขณะกำลังพรวนดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตร หลวงพ่อทวารวดีที่พบเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก (เนื้อหินเป็นสีเขียว) สูงประมาณ 1.63 เมตร

     หลวงพ่อทวารวดี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระบาททั้งคู่ประทับบนดอกบัว เรียกปางยืนแสดงธรรม บางครั้งเรียก ปางประทานธรรม หรือปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ มีพุทธลักษณะงดงาม พระพักตร์แบน ริมฝีปากแบะ คิ้วต่อกันเป็นรูปปีกกา เม็ดพระศกใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธรูปสมัยทวารวดี สันนิษฐานว่าฝีมือช่างสมัยทวารวดีรุ่นแรก ๆ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-13 โดยมีพระพุทธรูปที่ค้นพบในเมืองโบราณยุคเดียวกันนี้ได้แก่ เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐมหลวงพ่อทวารวดี-ปราจีนบุรี-4 หลวงพ่อทวารวดี-ปราจีนบุรี-6 หลวงพ่อทวารวดี-ปราจีนบุรี-10 หลวงพ่อทวารวดี-ปราจีนบุรี-5

ทุก ๆ ปีใน "วันวิสาขบูชา" จะมีการอัญเชิญ "หลวงพ่อทวารวดี" มาประดิษฐานไว้
ภายในบริเวณ "วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ" เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสักการะบูชา     เมื่อแรกพบพระพุทธรูปองค์นี้มีความสมบูรณ์มาก นำมาประดิษฐานไว้ที่วิหารหลวงพ่อทวารวดี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน เจ้าหน้าที่จากกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากรได้ทำการอนุรักษ์ ตามวิธีการอนุรักษ์โบราณวัตถุให้มีรูปแบบดังเดิม


     การเดินทางสู่ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ : จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามถนนสุวินทวงศ์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 319 (ปราจีนบุรี-อำเภอพนมสารคาม) ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

     การเดินทางสู่หลวงพ่อทวารวดี : จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 314 (ปราจีนบุรี-อำเภอศรีมโหสถ) มุ่งสู่ตัวอำเภอศรีมโหสถ จนถึงที่ว่าการอำเภอจะพบวิหารของหลวงพ่อทวารวดีอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอ

     หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ” เมื่อเดือน ธ.ค. 2554 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)

อ.เมือง
 เขาอีโต้ - อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ , ดาษดาแกลอรี่ , พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ,
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร , วัดแก้วพิจิตร
อ.นาดี
 แก่งหินเพิง
อ.ศรีมโหสถ
 โบราณสถานสระมรกต , เมืองโบราณศรีมโหสถ
อ.ศรีมหาโพธิ
 โบราณสถานลายพระหัตถ์-โบราณสถานหลุมเมือง-โบราณสถานพานหิน
อ.กบินทร์บุรี
 อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
อ.ประจันตคาม
 น้ำตกตะคร้อ


     ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> : ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ทใน จ.ปราจีนบุรี
     ของฝาก จ.ปราจีนบุรี   >> : ตลาดผลไม้หนองชะอม

     โปรแกรมทัวร์ใน จ. ปราจีนบุรี   >> : ทัวร์ล่องแก่งหินเพิงแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154