Custom Search
 
เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดูภาพด้านล่าง)


     “เขาช่องกระจก” เป็นจุดชมทิวทัศน์ในมุมสูงของตัวเมืองและอ่าวประจวบฯ ที่มีความสวยงามโดดเด่นจนมีคำกล่าวว่า หากมาท่องเที่ยวตัวเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วยังไม่ได้ขึ้นไปบนเขาช่องกระจกก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มาถึงเมืองประจวบฯ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวหลาย ๆคนซึ่งเดินทางมาพักผ่อนภายในบริเวณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ


ทิวทัศน์เมืองประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิวทัศน์เมืองประจวบฯจากมุมสูง ,ทัศนียภาพโดยรอบบนเขาช่องกระจก
และเส้นทางสู่ยอดเขา ตามลำดับ

ทิวทัศน์เมืองประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลา เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บนเขาช่องกระจกมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ (ภาพที่สองจากซ้าย)
จากด้านบนเขาช่องกระจกสามารถมองเห็นความสวยงามของอ่าวประจวบฯได้อย่างชัดเจน       เขาช่องกระจกเป็นภูเขาขนาดย่อมสูง 245 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบบริเวณด้านหน้าวัดธรรมิการามวรวิหาร มีทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีตจำนวน 396 ขั้น บนยอดเขามีช่องทะลุคล้ายกรอบกระจกอันเป็นที่มาของชื่อ “เขาช่องกระจก” ในอดีตบริเวณยอดเขานี้มีเส้นทางเดินลัดเลาะตามหน้าผาและโขดหินเพื่อไปยังบริเวณช่องกระจกได้ แต่ปัจจุบันมีการสร้างรั้วปิดกั้นทางเดินดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอาไว้แล้ว บนยอดเขาช่องกระจกนอกจากจะเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นสถานที่ประดิษฐานมณฑปพระพุทธบาทและพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบันไดไปยังพระเจดีย์บนยอดเขา ทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 พร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้ ณ บริเวณนั้น ปัจจุบัน(พ.ศ. 2553)ภายในมณฑปพระพุทธบาทและโดยรอบพระเจดีย์มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรมเนื่องจากขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม พระเทพสุทธิโมลี (หลวงพ่อปิ่น) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารได้รับมอบเขาช่องกระจกจากทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มาอยู่ภายในความดูแลของวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497


บรรยากาศ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากเขาช่องกระจกท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามได้รอบ 360 องศา

อ่าวประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวประจวบฯ เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทะเลอ่าวประจวบฯ ที่สวยงามน่ายล

วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัดธรรมิการามวรวิหารบริเวณเชิงเขาช่องกระจก     จากลานบริเวณยอดเขาช่องกระจกจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเขาตะนาวศรี เขาตาม่องลาย เขาล้อมหมวก หมู่เกาะหลัก เวิ้งอ่าวที่โค้งจนเกือบจะเป็นครึ่งวงกลมของอ่าวประจวบฯ ปากคลองบางนางรมแหล่งเลี้ยงหอยนางรมใน อ.เมือง และตัวเมืองประจวบฯได้โดยรอบ มีศาลาพักผ่อนหลังเล็ก ๆ ถูกสร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวหลบแดดหลบฝนได้ในบริเวณดังกล่าว สำหรับผู้ซึ่งชื่นชอบการให้อาหารสัตว์สามารถซื้ออาหารลิงบริเวณหน้าวัดธรรมิการามฯ ติดไม้ติดมือไปให้อาหารฝูงลิงแสมที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณเขาช่องกระจกได้วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามหลากสีสัน

วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวคำพังเพยเปรียบเปรย และคติสอนใจสมัยเก่าการเดินทาง : รถยนต์ส่วนบุคคล จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ขับรถมุ่งหน้าจากจาก อ.กุยบุรี สู่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อใกล้ถึงตัวเมืองประจวบฯ จะพบสี่แยกไฟแดง ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 326 แล้วตรงไปเรื่อย ๆ จนเกือบจะถึงอ่าวประจวบจะพบสี่แยกไฟแดง (กรณีรถยนต์หันหน้าไปทางอ่าวประจวบตามทิศทางซึ่งขับมุ่งหน้ามาจะมีจุดสังเกตบริเวณสี่แยกไฟแดงนี้ คือ จะเห็นวัดธรรมิการามวรวิหารอยู่ด้านซ้ายมือ และจะเห็นสถานีบริการน้ำมัน ปตท.อยู่ด้านขวามือครับ) สามารถขับรถตรงข้ามสี่แยกไปจอดบริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัด หรือจะขับเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกไฟแดงเข้าไปจอดรถภายในวัดธรรมิการามฯ แล้วเดินมายังทางขึ้นเขาช่องกระจกด้านหน้าวัดก็ได้


ลิงแสม วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลิงแสม วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลิงแสม วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลิงแสม วัดธรรมิการามวรวิหาร เขาช่องกระจก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รูปปั้น และลูกสมุนของหนุมานออกมาโลดแล่นเล่นน้ำที่เชิงเขาช่องกระจกหมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล เขาช่องกระจก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ เม.ย. 2553


   

 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154