Custom Search
 
วัดบุปผาราม จ.ตราด (ดูภาพด้านล่าง)

     จังหวัดตราด นอกจากจะมีทะเลด้านอ่าวไทยที่สวยงามน่าท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจากชมธรรมชาติทางทะลแล้ว จังหวัดตราดยังมีความงดงามทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมซุกซ่อนอยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกลในตัวอำเภอนี้เอง

     วัดบุปผาราม เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราดเลยก็ว่าได้ การเดินทางก็ไม่ลำบากเนื่องจากเป็นการเดินทางภายในอ.เมือง ถนนจะลาดยางตลอด จากเทศบาลเมืองตราด ใช้เส้นถนนสุขุมวิท จะพบสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาที่แยก ไปทางถนนหลักเมืองถึงสามแยกวัดโยธานิมิต ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามคลองบางพระ ผ่านหน้าสำนักงานชลประทาน ขับรถเลียบตามสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขาระกำส่วนขยายไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายคลอง จะเห็นวัดบุปผารามอยู่ทางขวามือ เนื่องจากอยู่ที่ปลายคลอง วัดบุปผารามจึงมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกอีกอย่างว่า วัดปลายคลอง

     วัดบุปผารามสร้างขึ้นในสมัยราชอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากมีความเก่าแก่จึงได้รับการบูรณะปฏิสัีงขรณ์ต่อมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สิ่งที่น่าสนใจทางศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของวัดบุปผาราม แบ่งได้เป็นสามส่วน

     ส่วนที่หนึ่ง ศาสนสถานในเขตพุทธาวาส ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินศิลาแลง ประกอบด้วย
-พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน ผนังด้านนอกสีขาว บานประตูหน้าต่างเป็นไม้ ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลายพระพุทธเจ้าปางแสดงธรรม ลายดอกพุดตาน เพดานเป็ฯรูปดาว มีลายกลีบบัวซ้อยอยู่ภายใน
-วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในประดิษฐานพระปางไสยาสน์ ผนังมีจิตรกรรมฝาผนังเน้นลายดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ปัจจุบันหลุดลอกไปมากแล้ว
-วิหารฝากระดาน เดิมเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อน เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ที่มีอายุเก่าแก่ ฐานก่ออิฐถือปูนลักษณะโค้งเป็นรูปเรือสำเภา ฝาผนังเป็นไม้กระดานทั้งหมด
-มณฑปสามหลัง ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน

     ส่วนที่สอง ศาสนสถานในเขตสังฆาวาส อยู่ส่วนกลางของวัด ประกอบด้วย
-หอสวดมนต์ เป็นศาลาไม้ยกพื้น หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ หน้าบันสองด้านเป็นไม้จำหลักปิดทองลายเทพพนมตรงกลาง ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ของพระภิกษุ และเป็นที่ทำบุญในวันพระ
-หอระฆัง สร้างขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีต ตัวหอระฆังเป็นทรงจตุรมุข
-โรงธรรม อยู่หน้าหอสวดมนต์ เป็นศาลาเปิดโล่งไม่มีฝาผนัง ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและฟังธรรม
-หมู่กุฏิทรงไทย เป็นเครื่องไม้ทั้งหลัง ตั้งเรียงรายภายใต้เงาไม้สำหรับพระภิกษุใช้บำเพ็ญธรรมและนั่งกรรมฐาน

   ส่วนที่สาม พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม เปิด 8-17น. ทุกวัน แต่ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจะปิดถ้าต้องการเข้าชมต้องติดต่อเจ้าอาวาส หรือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จะอยู่ภายในวัด
-ภายในพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาต้อนปลาย ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหลายองค์ และเครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์หมิง รวมถึงเครื่องลายครามโบราณของทางฝั่งยุโรปด้วย

     สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม และสัมผัสกลิ่นอารายธรรมสมัยอดีตโปรดแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย เนื่องจากเป็นเขตวัด และไม่ควรส่งเสียงรบกวนการปฏิบัติกิจวัตรของพระภิษุสงฆ์

การเดินทาง  จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร (ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

 วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด 
กลุ่มศาสนสถานเขตสังฆาวาส

 วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด รอยพระพุทธบาทจำลอง  
กลุ่มศาสนสถานเขตพุุทธาวาส และรอยพระุพุทธบาทจำลอง

 วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด วัดบุปผาราม อ.เมือง_ตราด 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ลายดอกไม้ และพระพุทธเจ้า 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154