Custom Search
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ดูภาพด้านล่าง)

     “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
มรดกโลกที่กล่าวถึงในคำขวัญประจำจังหวัดกำแพงเพชรนั้น คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534 พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีโบราณสถานที่น่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่ง แบ่งได้เป็นในเขตเมืองกำแพงเพชร และนอกเขตเมืองกำแพงเพชร สำหรับโบราณสถานในเขตเมืองกำแพงเพชรยังแยกได้เป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออก และโบราณสถานฝั่งตะวันตกซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

     ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราได้เดินทางมาถึงยังจังหวัดกำแพงเพชรมีจุดมุ่งหมายมาที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร จึงได้แวะเคารพสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง แต่ระหว่างการไหว้ศาลฯอยู่นั้น ได้ยินเสียงแตรรถบ่อยมาก ตอนแรกเข้าใจกันว่าโค้งบริเวณศาลฯมีอุบัติเหตุบ่อยจึงต้องบีบแตรเพื่อเตือนกัน แต่ก็ไม่แน่ใจเลยสอบถามกับคนในพื้นที่ได้ความว่า คนที่กำลังขับรถนั้นไม่สามารถยกมือขึ้นทำความเคารพเจ้าพ่อหลักเมืองได้ การบีบแตรรถเป็นเสมือนหนึ่งการแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อหลักเมือง จึงทำให้ได้ยินเสียงแตรรถตลอดเวลา ดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวท่านใดแวะไปเที่ยวแถวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วได้ยินเสียงแตรรถ ตอนนี้คงไม่แปลกใจแน่นอน เมื่อกราบขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองเรียบร้อยทีมงานของเราก็มุ่งตรงเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้เลย

โบราณสถานที่น่าสนใจภายในประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีดังนี้

โบราณสถานฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงในเขตกำแพงเมือง เป็นที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชร ลักษณะโบราณสถานมักก่อสร้างจากศิลาแลงขนาดใหญ่ ภายในมีสถานที่น่าสนใจดังนี้

วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อเมืองกำแพงเพชรเทียบได้กับวัดมหาธาตุของเมืองสุโขทัย และวัดพระศรีสรรเพชญ์ของเมืองอยุธยา เจดีย์ประธานของวัดมีสิงห์ล้อมรอบ ส่วนเจดีย์กลมฐานเป็นช้างล้อมรอบ ภายในวัดคงมีส่วนที่เห็นได้ว่าเคยเป็นวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์รายต่าง ๆ อยู่

วัดพระธาตุ ฐานเจดีย์องค์ประธานลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เชื่อมต่อกับพระวิหารด้วยระเบียงคด ตัววัดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ทั้งสองข้างของวิหารมีเจดีย์รายตั้งอยู่เคียงข้าง

สระมน สระรูปสี่เหลี่ยมรอบสระมีคันดินทำเป็นคูน้ำล้อมรอบ กว้างประมาณ 16 เมตร จากการขุดค้นที่บริเวณนี้พบโบราณวัตถุพวกเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และลิเกแก้บน

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
อีกหนึ่งมุมมองในวัดพระแก้ว (รูป 1-2) และวัดพระธาตุ (รูปที่3)

วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
เจดีย์วัดพระธาตุ กำแพงแก้ววัดพระแก้ว พระพุทธรูปวัดพระแก้ว และทางขึ้นเจดีย์วัดช้างรอบ ตามลำดับ

     สำรวจฝั่งตะวันออกแล้ว ทีมงานก็ย้ายพื้นที่ไปทางโบราณสถานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงในเขตกำแพงเมือง เป็นที่ตั้งของเมืองนครชุม วัสดุก่อสร้างจะเป็นจำพวกอิฐขนาดเล็ก สถานที่น่าสนใจมีดังนี้

วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่กลางเมืองนครชุม เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาถูกปฏิสังขรณ์โดยพ่อค้าชาวกะเหรี่ยง เจดีย์จึงเปลี่ยนไปเป็นแบบพม่า

วัดซุ้มกอ วัดขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงเคยขุดพบกรุพระเครื่อง “ซุ้มกอ” เจดีย์ประธานภายในวัดเป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมทรงลังกา

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เดิมสันนิษฐานว่าเจดีย์ภายในวัดเป็นศิลปะสุโขทัยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ได้รับการบูรณะจากเศรษฐีชาวพม่า เจดีย์จึงกลายเป็นศิลปะแบบพม่า ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยา

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชร เป็นป้อมปราการก่อสร้างจากศิลาแลง มีประตูเข้าป้อมสี่ด้าน (แต่เวลาเปิดให้เข้าชมเปิดไว้ด้านเดียว) ภายในป้อมเป็นทุ่งหญ้ามีกว้างขวาง ตัวฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นเส้นทางเดินติดต่อถึงกันได้

นอกจากนั้นยังมีโบราณสถานอื่น ๆ เช่น วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเจดีย์กลางทุ่ง และวัดหนองพิกุลอีกด้วย

     โบราณสถานส่วนสุดท้ายของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คือ โบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองหรือเรียกว่าเขตอรัญญิก

วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบวัดทั้งสี่ด้าน ฐานและเสาก่อด้วยศิลาแลงเช่นกัน ลักษณะที่ยังคงมองเห็นเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในประดิษฐานพระนอน ตัวพระวิหารก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ ยังคงหลงเหลือประติมากรรมให้เห็นได้บ้าง จำพวกใบเสมาลายเทพพนม

วัดพระสี่อิริยาบถ จุดเด่นของวัดอยู่ที่มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศจะประดิษฐานพระพุทธรูปปาง 4 ทิศ 4 ปาง เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันทรุดโทรมลงไปมาก จนพระพุทธรูปคงเหลือเพียงซากปรักหักพังให้เดาว่าเป็นพระปางอะไร แต่ที่ยังคงเห็นได้สมบูรณ์กว่าปางอื่น ๆ คือ พระยืน

วัดพระสิงห์ อยู่ใกล้กับวัดพระสี่อิริยาบถ ลักษณะเจดีย์ประธานมีซุ้มที่ฐานทั้งสี่ด้าน ด้านหน้าเหลือเค้าโครงว่าเคยเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่สร้างบนฐานประดับรูปสิงห์ และนาค

วัดช้างรอบ เจดีย์บนฐานสูงใหญ่ปัจจุบันหักพัง เหลือเพียงฐานเจดีย์ ฐานล่างของตัวเจดีย์ประดับด้วยช้างล้อมรอบทั้งสี่ด้าน(ยังพอมองเห็นเป็นตัวช้างได้)

วัดช้าง เป็นวัดที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ มีเจดีย์ประธานทรงระฆัง บริเวณฐานมีช้างล้อมรอบ และยังมีวัดอาวาสใหญ่อีกด้วย รูปภาพที่ทางทีมงานคัดเลือกมาอาจไม่ได้แสดงให้เห็นในทุก ๆ โบราณสถานหากต้องการเที่ยวชมเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ข้อแนะนำ
-เปิดเวลา 08.00-17.00 น ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมในบริเวณอุทยานจะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 055-711921, 055-712528
-ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่
-มีแผนที่จำหน่าย แผ่นละ 15 บาท หรือเป็นเล่ม เล่มละ 30 บาท

วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดช้างรอบที่รอบฐานเจดีย์เต็มไปด้วยช้างปูนปั้น แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเค้าโครงเท่านั้น

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระนอน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระนอน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดพระสี่อิริยาบถ และวิหารวัดพระนอนที่มีเสาวิหารต้นใหญ่

วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดช้าง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พระพุทธรูป และพระเจดีย์วัดช้าง

วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วัดพระสิงห์เหลือเพียงพระพุทธรูปและฐานเจดีย์ให้เห็นเท่านั้น

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดพระสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  
กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี และพระพุทธรูปภายในวัดพระสิงห์
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154