Custom Search
 
วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ดูภาพด้านล่าง)

     เป็นวัดตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุมภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองกำแพงเพชร คือหลวงพ่ออุโมงค์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน มีพุทธลักษณะงดงามเชื่อกันว่าพบหลวงพ่ออยู่ในดินลักษณะคล้ายจอมปลวก จากการขุดคล้ายหลวงพ่ออยู่ภายในอุโมงค์จึงเรียกกันว่าหลวงพ่ออุโมงค์ นอกจากนี้โดยรอบวัดมีบรรยากาศที่ไม่แออัด จอแจ ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปยืน “หลวงพ่อประทานพร” ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าหอระฆัง หลังคาของหอระฆังได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมทางเหนือ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกำแพงเพชร ในฐานะหัวเมืองฝ่ายเหนือ

     นอกจากนั้นทางวัดยังมีเจดีย์ และวิหารที่ได้รับอิทธิพลจากทางเหนือตั้งอยู่ภายในวัดอีกด้วย

การเดินทาง
จากตัวอำเภอเมืองไปยังเส้นทางสู่ ต.นครชุม ขับเลยสถานีขนส่งไปเล้กน้อย จะมีทางแยกขวาเข้าวัดสว่างอารมณ์ ห่างจากบ้านห้างร.5 ประมาณ 500เมตร

 

วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
วิหาร เจดีย์ และองค์พระประทานพรภายในวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
สิงห์บริเวรหน้าวิหารพระนอน และหลวงพ่ออุโมงค์ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา(รูปที่2)
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154