Custom Search
 
สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     สุสานทหารสัมพันธมิตร หรือสุสานดอนรัก ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง บนเนื้อที่กว้างประมาณ 17 ไร่ เป็นที่พักผ่อนอย่างถาวรของทหารเชลยศึกที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างการสร้างทางรถไฟเป็นจำนวนหลายพันศพ

     สุสานทหารสัมพันธมิตร หรือสุสานดอนรักนั้น สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตชาติต่าง ๆ โดยแต่ละหลุมศพนั้นจะมีป้ายจารึก ชื่อ สกุล อายุ ยศ ประเทศ รวมถึงคำไว้อาลัยจากครอบครัว และญาติมิตร

     บรรยากาศภายในสุสานทหารสัมพันธมิตร และสุสานดอนรัก เปี่ยมไปด้วยความสงบ และร่มรื่นไปด้วยดอกไม้ที่บรรจงปลูกไว้ตามแนวของหลุมศพทุกหลุมอย่างเรียบร้อยสวยงาม ดังนั้นเวลาเข้าเยี่ยมชมโปรดให้เกียรติแก่สถานที่

คำแนะนำ
-เปิดตั้งแต่ 08.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง
รถยนต์ เมื่อเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีขับไปตามถนนแสงชูโต (ทางหลวง 323) มุ่งไปทางอ.ไทรโยค สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับสถานีรถไฟกาญจนบุรี


สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สุสานทหารสัมพันธมิตร หรือสุสานดอนรัก ที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงาม และเป็นระเบียบ

สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ที่พักผ่อนตลอดกาลของทหารผู้สละชีพในสงคราม

สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สุสานทหารสัมพันธมิตร สุสานดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ดอกไม้หลากหลายสีสรรบริเวณสุสานทหารสัมพันธมิตร
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154