Custom Search
 
วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     สังขละบุรี เป็นอำเภอติดชายแดน ไทย – พม่า นอกจากมีบรรยากาศที่สวยงาม เงียบสงบแล้ว ยังมีวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่เคารพบูชาของชุมชนชาวมอญในอำเภอสังขละบุรี และนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสผ่านมาสักการะ

     เดิมวัดวังวิเวก์การามนี้มีการสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 โดยหลวงพ่ออุตตมะ ต่อจากนั้นประมาณปี 2527 ได้มีน้ำท่วม(เท่าที่สอบถามจากชาวบ้านคือ เป็นน้ำที่มาจากการสร้างเขื่อนทำให้น้ำท่วมตัววัดเดิม หลวงพ่ออุตตมะ และคนงานกว่า 200 คน ได้มีการโยกย้ายกันบางส่วนของวัดเดิมที่สามารถโยกย้ายได้ ออกมาสร้างอยู่ที่ที่วัดอยู่ในปัจจุบัน ตัววัดเดิมจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนั่นคือ เมืองบาดาลจะปรากฏเป็นบางส่วนในช่วงฤดูที่มีน้ำมาก แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนประมาณเมษายน น้ำลดจนสามารถเดินเที่ยวชมได้

     วัดวังวิเวก์การามที่ปัจจุบันได้ไปเยี่ยมชมนั้น เห็นโดดเด่นในด้านศิลปะ อาคารวิหารภายนอกเป็นทรงไทยประยุกต์ขนาดใหญ่ ภายในตกแต่งเป็นแบบศิลปะแบบมอญ แม้จะต่างกันในด้านศิลปะ แต่ความสวยงามก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป เนื่องจากหลวงพ่ออุตตมะได้มรณภาพไปแล้วภายในวัดมีการจัดส่วนให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเคารพร่างของหลวงพ่ออุตตมะที่จัดไว้ภายในวิหาร นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจควรแก่การเยี่ยมชมหลายอย่าง

     พระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ เป็นพระประธานในวิหาร ทำจากหินอ่อนทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 5 ศอก น้ำหนักประมาณ 9 ตัน เป็นฝีมือช่างจากมัณฑะเลย์ ที่หลวงพ่ออุตตมะได้จ้างให้ทำโดยมีพระพุทธชินราชเป็นแบบ

     เจดีย์พุทธคยาจำลอง เจดีย์พุทธยาจำลองจะมองเห็นได้ชัดเจนระหว่างการเดินทางมาที่วัดวังวิเวก์การามแห่งนี้ ด้านหน้ามีบันได้ทางขึ้นสู่ฐานของพุทธคยา ระหว่างเส้นทางมีรอยพระพุทธบาทจำลอง รูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะผู้ก่อสร้างวัดนี้ให้ได้เคารพสักการะ ด้านบนมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตตมะได้อัญเชิญมาจากศรีลังการไว้บนยอดเจดีย์ สามารถเดินชมรอบ ๆ ฐานพุทธคยาได้

     ร้านขายของที่ระลึก บริเวณใกล้ ๆ กับองค์พุทธคยามีจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นตลาดขายของที่ระลึกเป็นสินค้าจำพวกไม้แกะสลักจากทางพม่า เครื่องประดับ พลอยสี หยก  ผ้า เป็นต้น สามารถแวะมาเลือกชมได้ แต่ถ้าเป็นวัดธรรมดาจำนวนร้านที่เปิดจะน้อยกว่ามาก


การเดินทาง
รถยนต์ วัดวังวิเวก์การามอยู่ห่างจากตัว อ.สังขละบุรีไปประมาณ 6 กม. จาก อ.เมืองกาญจนบุรีมาตามทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งมาทางอ.สังขละบุรี จนผ่านตัวอำเภอข้ามสะพานชองกาเลียจนถึงสามแยกบ้านห้วยมาลัยให้เลี้ยวซ้ายไปทางตลาดวังวังก์ ขับต่อไปไม่ไกลจะเห็นตัววัดวังวิเวก์การามวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ที่เคารพร่างของหลววงพ่ออุตตมะ (ซ้าย) และหลวงพ่อหินอ่อนภายในพระวิหาร(ขวา)

พระพุทธรูปหยกขาว วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พระพุทธรูปหยกขาว(ภาพซ้าย) พระวิหารใหญ่ภายในวัดวังวิเวก์การาม (ภาพที่สอง)
องค์จำลองเจดีย์พุทธคยา (ภาพที่สามนับจากซ้ายมือ) และตั๊กแตนท่ามกลางธรรมชาติ

วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ปะติมากรรมบนประตูวิหารใหญ่(ซ้าย) พระพุทธรูปหินอ่อน(รูปที่สอง)
ปะติมากรรมบนหน้าบันพระวิหาร และรูปจำลองหลวงพ่ออุตตมะภายในฐานพุทธคยา ตามลำดับ

วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ภาพแกะสลักไม้เป็นลวดลายพุทธประวัติบนบานประตูโบสถ์
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154