Custom Search
 
วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     วัดพระแท่นดงรังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาช้านาน และเชื่อกันว่าเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาก่อนที่จะประชวร และปรินิพพานที่นี่ ภายในวัดพระแท่นดงรังมีสิ่งสำคัญที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

     พระแท่นดงรัง ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระแท่น มีลักษณะเป็นแท่นหินขนาดใหญ่ประมาณเตียงนอน ด้านหนึ่งนูนขึ้นมาคล้ายหมอน มีการปิดทอง และจัดตกแต่งคล้ายที่นอน

     รอยพระพุทธบาทไม้แกะสลัก ประดิษฐานอยู่ในวิหารด้านข้างวิหารพระแท่น เป็นพระพุทธบาทแกะสลักขนาดใหญ่และประดับมุกเป็นลายมงคล 108 ประการซึ่งเป็นพระพุทธบาทประดับมุกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย องค์พระพุทธบาทมีความงดงามและแปลกตา รอยพระพุทธบาทไม้แกะสลักนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเคยได้ตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 300 กว่าปี และเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

     วิหารพระสังกัจจาย ภายในตกแต่งแบบจีน มีพระสังกัจจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นประธาน และมีการจัดแสดงเครื่องมือการทำอาชีพของคนในชุมชน เช่น เครื่องมือจับปลา เครื่องมือเกี่ยวกับการทำนา ส่วนใหญ่ทำจากไม้ เป็นต้น

     เขาถวายพระเพลิง เป็นภูเขาสูงประมาณ 50 เมตร มีบันไดนาคทอดยาวไปจนถึงยอด ด้านบนมีอาคารภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง บริเวณรอบ ๆ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกล

     แผงขายสมุนไพรบริเวณวัด มีสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายอย่างมากมายให้เลือกชม และเลือกซื้อหา และโดยรอบ ๆ วัดยังมีสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอื่น เช่น วิหารพระอานนท์ พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกรกิริยา บ่อบ้วนพระโอษฐ์ เป็นต้น


การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ถึงบริเวณแยกตลาดท่าเรือ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3081 ระหว่างกิโลเมตรที่ 9-10 (ข้อมูลจากททท.)วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ซุ้มร้านสมุนไพร วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
บันไดนาคทางขึ้นเขาถวายพระเพลิง พระอุโบสถ และซุ้มขายสมุนไพรภายในบริเวณวัด ตามลำดับ

วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกรกิริยา (ภาพกลาง) และพระแท่นดงรัง (ภาพด้านขวา)

วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ลวดลายรูปเทวดา และครุฑ บนบานประตูพระอุโบสถ(สองภาพซ้ายขวา)

วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สิงห์ และรอยพระพุทธบาทประดับมุกแห่งเดียวในประเทศไทย
 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154