Custom Search
 
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเหตุการณ์สำคัญสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางสถานที่ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย แม้ปัจจุบันบางแห่งจะเหลือเพียงร่องรอยบางส่วนให้ได้เห็นเท่านั้น ซึ่งพิพิธภัณฑ์สงครามโลกก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นกัน

     เนื่องจากตัวพิพิธภัณฑ์นั้นได้สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่อุทิศโดยท่านเจ้าของที่(ขออภัยมิได้จดนามท่านมาด้วย) ด้วยวัตถุประสงค์ให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายทารุณ อันตราย ของสงครามที่มีผลต่อประเทศที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ประเทศ พิพิธภัณฑ์นั้นแบ่งเป็นส่วนหลัก ๆ หลายส่วนโดยเมื่อเดินเข้าบริเวณพิพิธภัณฑ์จะเป็นรถไฟโบราณคอยตอนรับอยู่ด้านหน้าถัดจากนั้นจะเห็นซุ้มจำหน่ายบัตรเข้าชมพิิธภัณฑ์

     ส่วนแรกที่ได้เข้าไปชมเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สอง ด้านหน้าบริเวณเพดานหน้าประตูจะมีคำจารึกถึงที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านในจะเต็มไปด้วยสิ่งของจัดแสดงในยุคสมัยสงครามโลก เช่นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เช่นปืน ดาบ ระเบิด รวมถึงภาพถ่ายสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกี่ยวกับทหาร เชลยสงคราม เครื่องบินรบ และมีโครงกระดูกของเชลยสงคราม เงินตราสมัยสงครามโลก ฯลฯ

     ส่วนที่สองเป็นอาคารฝั่งตรงข้ามจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับต่าง ๆ ของไทยในสมัยอดีต โดยมีภาพเขียนบนฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต เกี่ยวกับนางสาวไทยตั้งแต่ยุคแรก และยังมีภาพวาดบนผนังเป็นรูปนายกไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ

     ส่วนที่สามด้านล่างจะเป็นส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับสมุนไพรไทยต่าง ๆ จำนวนมากมาย เป็นที่น่าสนใจ และส่วนที่สี่ ด้านล่างโซนหลังยังจัดแสดงถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เช่นกล้องถ่ายรูป เครื่องใช้ในครัวเรือน จักรเย็บผ้า เหรียญ แสตมป์สะสมเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชมวิวที่จะสามารถมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควได้อย่างชัดเจนอีกมุมหนึ่ง

     สิ่งที่ต้องการฝากไว้กับการเข้าชมพิพิภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นการเปิดมุมมอง เล่าเรื่องราวในอดีต ที่เกิดขึ้นผ่านทางการจัดแสดง เพื่อให้คนรุ่นหลังเช่นเรา ๆ ท่าน ๆ ให้ตระหนักถึงความน่ากลัว ผลไม่พึงประสงค์จากการทำสงคราม ให้รู้จักรักความเป็นไท ร่วมมือป้องกันดูแลประเทศและสังคมให้อยู่กันอย่างสงบสุข

ข้อแนะนำ ราคาบัตรสำหรับคนไทย 20 บาทต่อท่าน เปิด 08.00-18.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถาม 034-512596

การเดินทาง
รถยนต์ ขับไปตามถนนแสงชูโต (ทางหลวงหมายเลข 323) ผ่านสุสานดอนรักไปจนถึงสี่แยก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนแควใหญ่ (มีป้ายชัดเจน) ขับไปตามเส้นทางเมื่อสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำแควจะเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทางซ้ายมือ

ลูกระเบิด พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  หอจัดแสดง พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สงครามโลก และหอจัดแสดงสิ่งของในอดีต

ปืนกลโบราณ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  รถไฟโบราณ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สมุนไพร พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปืนกลโบราณ รถไฟบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ และมุมสมุนไพรไทย

กล้องส่องทางไกล พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  กล้องถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  กล้องวีดีโอ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เครื่องเล่นแผ่นเสียง พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กล้องโบราณหลายประเภท และเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยโบราณ

ปืนสมัยสงครามโลก พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   ปืนสมัยสงครามโลก พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปืนสมัยสงครามโลก และภาพถ่ายเครื่องบินรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

 พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  จักรโบราณ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กระเป๋าและเครื่องใช้สมัยโบราณ และจักรเย็นผ้าโบราณ(ภาพขวา)


 พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารพิพิธภัณฑ์


 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154