Custom Search
 
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (ดูภาพด้านล่าง)

     ประเทศไทย มีประวัติยาวนานนับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนานมากทีเดียว แต่ละยุคแต่ละสมัยยังคงเหลือหลักฐานร่องรอยทางวัฒนธรรมในอดีตให้เห็นถึงยุคของความรุ่งเรืองที่เคยมีมา ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกให้แก่รุ่นต่อ ๆ ไป จึงจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยนั้นมีอุทยานประวัติศาสตร์กระจายอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ที่สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร หรือแม้กระทั่งที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ตาม

     อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังไม่แน่นอนว่าเกิดขึ้นในสมัยใด แต่จากซากปรักหักพังของโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันทำให้สันนิษฐานได้ว่า เป็นศิลปะที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18-19 กับตรงกับยุคของลพบุรีตอนปลาย และตรงกับยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอม

     โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กำแพงก่อด้วยศิลาแลง มีคูน้ำ และคันดิน สถาปัตยกรรม และปะติมากรรมได้รับอิทธิพลมาจากขอมแบบบายน(ข้อมูลจากททท.) แบ่งเป็นส่วนสำคัญดังนี้
          -โบราณสถานหมายเลข 1 – 4
          -อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ
          -หลุมขุดค้นทางโบราณคดี

     โบราณสถานหมายเลข 1 อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กว่าหมายเลขอื่น ๆ  คือส่วนที่เป็นปราสาทเมืองสิงห์ ที่ประกอบไปด้วยองค์ประธาน ซุ้มโคปุระ และกำแพงแก้ว ภายในมีรูปจำลองของพระอวโลกิเตศวร พระนางปรัชญาปารมิตาประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์จริงได้ถูกย้ายไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ

     อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ เป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดง ภาพถ่ายเรื่องราวการบูรณปฏิสังขรณ์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ตอนบูรณะแต่แตกหักแล้ว และมีรูปจำลองพระพุทธรูป พระนางปรัชญาปารมิตา และเทวรูปศิลปะสมัยขอม

     หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อยู่ทางด้านทิศใต้ใกล้กับแม่น้ำแควน้อย ที่หลุมขุดค้นโบราณคดีมีการขุดพบโครงกระดูกสี่โครง และอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องประดับ อาวุธที่ทำจากสำริด ดินเผา โลหะ และมีการแสดงภาพการขุดค้น นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำที่มีอายุประมาณ 2,000 ปี ก่อนการเกิดปราสาทเมืองสิงห์

     ข้อแนะนำ
1.สำหรับนักท่องเที่ยวหากต้องการมาเที่ยวกันเป็นครอบครัว ควรมาโดยรถส่วนตัว หรือจ้างรถมาจะสะดวกในการเดินทางชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์มากกว่า
2.หากมาเที่ยวช่วงสายหรือเที่ยง บ่าย ในฤดูร้อน และหนาวควรมีร่ม หรือทาครีมกันแดดมาด้วยจะดี
3.ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนละ 10 บาทสำหรับคนไทย มีค่าธรรมเนียมยานพาหนะด้วย
4.เปิดให้เข้าชม 08.00 - 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 034-528456-7

การเดินทาง
รถยนต์ จากตัวอำเภอเมือง มาตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับไปจนถึงสี่แยกป้อมตำรวจปากกิเลน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3455 ขับต่อไปตามป้ายบอกทางจะถึงตัวอุทยานฯ

รถโดยสารประจำทาง กาญจนบุรี-สังขละบุรี ลงที่สี่แยกปากกิเลน ต่อรถเข้าไป

รถไฟ ลงสถานีท่ากิเลน ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือ ไปกับการท่องเที่ยวทางรถไฟ คลิ๊กปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โบราณสถานปราสาทเมืองสิงห์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โบราณสถานต่าง ๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์์ต่าง ๆ จำลองไว้ภายในอาคารจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปเคารพจำลองจากองค์จริง ปราสาทเมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ภายในปราสาทเมืองสิงห์พบ รูปเคารพจำลองจากองค์จริง ที่ย้ายไปที่พิพิธำัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 โครงกระดูกโบราณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงกระดูกโบราณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โครงกระดูกโบราณ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โครงกระดูกโบราณภายในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ภาพกลางเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากภาพจัดแสดงบริเวณหลุมขุดค้นทางโบราณคดี


 

ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.Thongteaw.com
หากทำการคัดลอก หรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154