Custom Search
 
สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่ (ดูภาพด้านล่าง)


     สุสานหอย 75 ล้านปี : “อัศจรรย์เมืองไทย (Amazing Thailand)” คือ คำกล่าวซึ่งทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ต้องการจะใช้เรียกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งริมชายหาดบ้านแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ เนื่องจากปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่างซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่จะสามารถพบได้จากสถานที่เพียงแค่ 3 แห่งในโลกเท่านั้น

     “สุสานหอย 75 ล้านปี” เป็นซากดึกดำบรรพ์ (Fossil) ขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการทับถมของเศษซากหอยและสารอินทรีย์ต่าง ๆ โดยมีน้ำประสานธาตุปูนเป็นตัวจับให้กลายเป็นแผ่นหินแข็งครอบคลุมพื้นที่หลายสิบหลายร้อยตารางเมตร ปรากฏการณ์สุสานหอยดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับสถานที่เพียงแค่ 3 แห่งในโลก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศไทย ณ ริมชายหาดบ้านแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นี่เอง

    

สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
แม้ว่าจะมองดูเหมือนแผ่นคอนกรีตแตก ๆ ธรรมดาแต่ "สุสานหอย" ก็ยังคงเป็น "สุสานหอย" อยู่วันยันค่ำ


     จากหลักฐานทางธรณีวิทยาต่าง ๆ ทำให้เชื่อได้ว่า เมื่อประมาณ 75 ล้านปีก่อน บริเวณบ้านแหลมโพธิ์เคยเป็นหนองน้ำใหญ่ มีเศษซากต้นไม้ทับถมกันมากมายภายในหนองน้ำจนกลายเป็นชั้นถ่านหินลิกไนต์ ระยะต่อมามีหอยหลากหลายชนิด (ส่วนใหญ่เป็นหอยขม) เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานานและแพร่พันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นนับล้าน ๆตัว ภายหลังเปลือกโลกบริเวณนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง หนองน้ำจึงตกอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเป็นเหตุให้หอยเหล่านี้ตายจนหมดสิ้น ธาตุปูนจากทะเลเข้ามาประสานหอยให้ติดกันเป็นพืดแผ่นหินแข็ง ต่อมาเปลือกโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนทำให้พืดแผ่นหินแข็งนี้โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมาบางส่วนดังเช่นที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน

     เมื่อมองจากรูปร่างภายนอกโดยทั่วไปอาจจะเห็นว่าแผ่นพืดหินแข็งของสุสานหอย 75 ล้านปีนี้มีลักษณะคล้ายกันกับแผ่นคอนกรีตแตก ๆ ธรรมดา ๆ แต่หากว่าลองเข้าไปเพ่งพินิจพิจารณาดูใกล้ ๆ พื้นผิวหน้าตัดของพืดแผ่นหินแข็งดังกล่าวก็จะพบว่า มีหอยตัวเล็ก ๆ จำนวนมากฝังอยู่ในพืดแผ่นหินแข็งอย่างชัดเจน


สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
ของดีแบบนี้พบได้แค่ 3 ที่ในโลก (สหรัฐอเมริกา ,ญี่ปุ่น และ ประเทศไทย)

สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
ซากดีกดำบรรพ์อันยิ่งใหญ่ " สุสานหอย 75 ล้านปี" ...
  

     พื้นที่ของสุสานหอย 75 ล้านปีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนแรกมีลักษณะเป็นแหลมซึ่งประกอบขึ้นจากพืดแผ่นหินแข็งขนาดใหญ่ยื่นออกไปยังท้องทะเลกว้าง หอยที่พบในชั้นหินเป็นหอยขมตัวป้อมสั้นขนาดไม่เกิน 2 ซม. มีความหนาของชั้นหอยประมาณ 1 – 2 เมตร ลึกจากชั้นหอยลงไปเป็นชั้นถ่านหินลิกไนต์หนาประมาณ 10 – 15 ซม. ใกล้ ๆ บริเวณพืดแผ่นหินแข็งมีป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของสุสานหอย 75 ล้านปีและป้ายแนะนำพื้นที่ส่วนอื่น ๆ พื้นที่ส่วนแรกนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุด รู้จักกันในนามของ “สุสานหอย(ในป้ายคำแนะนำพื้นที่จะเรียกบริเวณ “สุสานหอย” นี้ว่า “Site 2” แต่ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเห็นว่าพื้นที่ Site 2 เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญไปยังพื้นที่แห่งอื่น ๆ จึงขอยกพื้นที่ Site 2 นี้มาแนะนำไว้เป็นพื้นที่ส่วนแรกครับ)สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
หากพินิจพิจารณาดูสักหน่อยจะมองเห็นหอยตัวน้อย ๆ แทรกอยู่ในชั้นหินอย่างชัดเจน


     พื้นที่ส่วนที่สอง ( ในป้ายคำแนะนำจะเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า “Site 1” ) อยู่ห่างจากพื้นที่ส่วนแรกเลาะเลียบชายฝั่งไปทางขวามือระยะทางประมาณ 300 เมตร ลักษณะหอยที่พบเป็นหอยขมตัวป้อมสั้นขนาดประมาณ 2 ซม. และพื้นที่ส่วนที่สาม ( ในป้ายคำแนะนำจะเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า “Site 3” ) อยู่ห่างจากพื้นที่ส่วนแรกเลาะเลียบชายฝั่งไปทางซ้ายมือระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ลักษณะหอยในชั้นหินเป็นหอยตัวใหญ่เห็นได้เด่นชัดขนาดประมาณ 4 – 5 ซม. นักท่องเที่ยวซึ่งต้องการเข้าชมสุสานหอย 75 ล้านปีในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ในอัตราผู้ใหญ่ 20 บาท และเด็ก 10 บาทสุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
แผ่นพืดหินแข็งบางส่วนของสุสานหอย 75 ล้านปี .....ดู ๆ ไปก็คล้ายกับเกล็ดปลาขนาดยักษ์นะเนี่ย..?.....

สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
ทิวทัศน์บริเวณ Site 2 (สองภาพซ้าย) และ หาดทรายสวยระหว่างทางเดินไปยัง Site อื่น ๆ

สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่  สุสานหอย 75 ล้านปี อ.เมือง จ.กระบี่
ความงดงามในความแปลกประหลาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ที่พักอ่าวน้ำเมา (ใกล้สุสานหอย 75 ล้านปี)


การเดินทาง : รถยนต์ส่วนบุคคล จากตัวเมืองกระบี่ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034 ขับมาทางบ้านไสไทย เมื่อถึงสามแยกไสไทยให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 ตรงผ่านท่าเรืออ่าวน้ำเมาไปจนสุดทางก็จะพบกับ “สุสานหอย 75 ล้านปี” รถประจำทาง มีรถสองแถว (รถกระบะดัดแปลงสีขาว) สายกระบี่ – หาดนพรัตน์ธารา – อ่าวนาง – สุสานหอย ให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 7.00 – 17.30 น. (กรณีที่พักอยู่บริเวณอ่าวนาง – หาดนพรัตน์ธาราก็สามารถขึ้นรถสายนี้ไปท่องเที่ยวสุสานหอยได้ โดยให้ลองสอบถามกับชาวบ้าน/ร้านค้าต่าง ๆ ในละแวกนั้นดูว่าต้องยืนรอรถฝั่งไหนของถนน)
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสม: สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทุกช่วงฤดูกาล แต่ในช่วงฤดูฝนควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินไปตามพืดแผ่นหินแข็งริมชายทะเลซึ่งมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ (อาจเสียหลักลื่นล้มได้)

หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “สุสานหอย 75 ล้านปี” เมื่อต้นเดือน พ.ค. 2553
 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154