Custom Search
 


จองตั๋วเรือโดยสาร เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุยเส้นทาง
ราคา (บาท)
ต้นทาง
ปลายทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
250
125
เกาะเต่า
600
300
เกาะพะงัน - เกาะสมุย
500
250
เกาะเต่า - เกาะสมุย
1,200
600


เส้นทาง
ราคา (บาท)
ต้นทาง
ปลายทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก
เกาะพะงัน
เกาะสมุย
250
125
เกาะเต่า
400
200
เกาะสมุย - เกาะพะงัน
500
250
เกาะเต่า - เกาะพะงัน
800
400


เส้นทาง
ราคา (บาท)
ต้นทาง
ปลายทาง
ผู้ใหญ่
เด็ก
เกาะเต่า
เกาะพะงัน
400
200
เกาะสมุย
600
300
เกาะพะงัน - เกาะเต่า
800
400
เกาะสมุย - เกาะเต่า
1,200
600

 หมายเหตุ
     - ค่าบริการรถ - ส่ง 100 บาท ต่อ 1 เที่ยว ต่อ 1 ท่าน
     - เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีส่วนสูงระหว่าง 100 - 150 เซนติเมตรเท่านั้น      
      ผู้รับผิดชอบเรือโดยสาร เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย
: บริษัทซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ตั๋วเรือเกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงัน เกาะสมุย จองตั๋วเกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงัน เกาะสมุย ท่องเที่ยวเกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพะงัน เกาะสมุย

หนึ่งในเรือของบริษัท "ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่" ที่ใช้รับ - ส่งผู้โดยสารระหว่างเกาะสมุย - เกาะพะงัน - เกาะเต่า


      จองตั๋วเรือติดต่อ : (089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (084) 360-2913

              หรือ (02) 457-1605 Fax. (02) - 981-4599


รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการจองตั๋วเรือโดยสารไป เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย

เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน

     1. บริการจองจองตั๋วเรือโดยสารไป เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุยนี้จัดให้เฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมซึ่งติดต่อจองล่วงหน้าตามเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้และมีผลตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557 เท่านั้น
     2. โทรศัพท์ตรวจสอบที่ว่างในเรือโดยสารไปเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย ตามเบอร์ติดต่อ (089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (084) 360-2913 หรือ (02) 457-1605
     3. กรณีมีที่ว่างในเรือโดยสาร กรุณาชำระเงินค่าตั๋วเรือโดยสารเต็มจำนวน (ก่อนวันเดินทางจริงไม่ต่ำกว่า 7 วันในกรณีปกติ และไม่ต่ำกว่า 10 วันในกรณีวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล) หากจองตั๋วเรือโดยสารเพื่อเดินทางในช่วงเวลาน้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทางจริงสามารถโทรติดตามสอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น
     4. ส่งอีเมล์ หรือแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้งชื่อ - นามสกุล ผู้เดินทาง มายัง [email protected] หรือ หมายเลขแฟกซ์อัตโนมัติ (02) - 981-4599 แล้วโทรแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อจองตั๋วเรือโดยสารไปเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุยในข้อ 2.
     5. หลังจากทีมงานตรวจสอบยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย ท่านจะได้รับข้อความสั้น (SMS) หรือโทรศัพท์แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 24 - 72 ชม.
     6. ทีมงานจะออกใบจองเป็นหลักฐานว่าท่านได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วให้ภายใน 72 ชม. ในวันเดินทางจริงท่านต้องนำใบจองดังกล่าวนี้ไปยื่นให้กับทีมงานผู้รับผิดชอบการเดินทาง ณ ท่าเรืออีกครั้ง
     7. เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใด ๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือ ฉ้อโกงท่านในทุกกรณี ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ

 การชำระเงิน     โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่างนี้เท่านั้น

 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วเรือโดยสารไปเกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย

     : กรณีแจ้งเลื่อนการเดินทางก่อนวันเดินทาง  3 วันขึ้นไป หักค่าดำเนินการ 100 บาทต่อท่าน
     : กรณีแจ้งเลื่อนการเดินทางน้อยกว่า  3 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร 100%


หมายเหตุ
     - เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีส่วนสูงระหว่าง 100 - 150 เซนติเมตรเท่านั้น
     - ตารางเวลาเดินเรือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นของผู้โดยสารจากการเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือโดยสาร และการเดินทางที่ล่าช้ากว่ากำหนด


-  ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557 เท่านั้น

ชมภาพถ่ายและข้อมูลโดยละเอียด >> : เกาะสมุย , เกาะพะงัน , เกาะเต่า , เกาะนางยวน ,
โปรแกรมทัวร์เกาะนางยวน - เกาะเต่า้ - เกาะพะงัน - เกาะสมุย
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้ได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ในฐานะที่ท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเรือของซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ลิ้งค์ (Seatran Discovery Link) อย่างเป็นทางการ
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154