Custom Search
 


เกาะราวี อ.เมือง จ.สตูล
(ดูภาพด้านล่าง)     สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหิมะซึ่งตกหนักผิดปกติ , พายุฝนที่โหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังพินาศแถมพ่วงท้ายด้วยอุทกภัยขนานใหญ่ , แผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นถี่และบ่อยยิ่งกว่าเดิม , ภัยแล้งที่เผยตัวออกมาอย่างรวดเร็วหลังจากสิ้นฤดูน้ำหลาก , ฯลฯ ในบรรดาสภาวะอันเลวร้ายต่างๆ เหล่านี้ ดูเหมือนว่า “ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว” จะเป็นหนึ่งในสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ลำดับต้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังเป็นอย่างมากเกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

กิ่ง.....ก้าน.....ใบ กับ เรือหางยาวริมชายฝั่ง


เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

ณ ที่แห่งนี้ "เกาะราวี จ.สตูล"
     เกาะราวี จ.สตูล” เป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังซึ่งได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 จนทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาต้องมีการประกาศปิดจุดดำน้ำตื้นบริเวณด้านหน้า “หาดทรายขาว เกาะราวี” ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. 2554 ไปจนถึงช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกลางเดือน พ.ค. 2554 (คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดจุดดำน้ำรอบๆ เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในช่วงเวลาอื่นๆ ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ทางด้านล่างของบทความชิ้นนี้ครับ)

     ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว” คือ อะไร ? เราจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบของปรากฏการณ์นี้ต่อแนวปะการังได้หรือไม่ ? ลองมาศึกษาข้อมูลทางวิชาการของเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมๆ การสำรวจบรรยากาศโดยรอบ “หาดทรายขาว เกาะราวี” กับทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) กันนะครับเกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล


ยามมองฟ้ากว้าง.....ทางไกล.....น้ำใส ในหัวใจรู้สึกเป็นสุข     ปะการัง คือ อะไร ?

     ถึงแม้จะมีโอกาสได้ดำน้ำดูปะการังสวยๆ มาเยอะแยะมากมายหลากหลายแห่ง แต่นักท่องเที่ยวบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักปะการังดีพอว่า “มัน คือ อะไรกันแน่ ?” แท้จริงแล้วปะการังก็คือ สัตว์ทะเลติดพื้นขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งอยู่รวมตัวกันเป็นอาณานิคม (Colony) มีการสร้างหินปูนรูปลักษณะต่างๆ ขึ้นเป็นโครงสร้างที่เกาะอาศัย ปะการังหนึ่งตัวจะมีหนวด 6 หนวดหรือจำนวนทวีคูณของ 6 ใช้จับแพลงตอนเป็นอาหาร แต่โดยปกติแล้วปริมาณพลังงานจากแพลงตอนที่ปะการังจับกินได้เองนั้นจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงทำให้ปะการังจำเป็นต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “ซูแซนเทลลี่ (Zooxanthellae)

     ในสภาวะแวดล้อมตามปกติปะการังกับสาหร่ายเซลล์เดียวซูแซนเทลลี่จะมี “ความสัมพันธ์แบบพึ่งพา (Symbiosis)” โดยซูแซนเทลลี่จะอาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของปะการัง (ใช้ปะการังเป็นบ้าน) แล้วใช้รงควัตถุสังเคราะห์แสงสร้างพลังงานให้แก่ตัวมันเองและเนื้อเยื่อปะการังที่มันอาศัยอยู่ ปะการังจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีเฉพาะในเขตน้ำตื้นที่มีแสงแดดส่องถึงเนื่องจากมันจำเป็นต้องอาศัยพลังงานจากการสังเคราะห์แสงของซูแซนเทลลี่ในการดำรงชีวิต

     บทบาทของซูแซนเทลลี่นอกเหนือไปจากการช่วยสร้างพลังงานให้แก่ปะการังแล้ว รงควัตถุของซูแซนเทลลี่ยังเป็นตัวสร้างสีสันให้แก่เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ด้วย (สีสันของปะการังส่วนใหญ่ ก็คือ สีรงควัตถุของซูแซนเทลลี่นั่นเองครับ)
เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

เรือสี่พี่น้อง และ ชิงช้าที่ผูกคล้องไว้กับกิ่งไม้ใหญ่


เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

ไม้ดิบ กับ ไม้แปรรูป (เรือหางยาว)


    

     ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

     ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว” เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ปะการังสูญเสียซูแซนเทลลี่ออกไปจากเนื้อเยื่อ และ/หรือซูแซนเทลลี่สูญเสียรงควัตถุในตัวของมันไป ทำให้เนื้อเยื่อปะการังมีความใสเพิ่มมากขึ้นจนสามารถมองทะลุไปถึงชั้นหินปูนภายใต้เนื้อเยื่อซึ่งเป็นสีขาวซีดได้ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะทำให้เนื้อเยื่อของปะการังเกิดภาวะขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงและอาจตายลงได้ในท้ายที่สุด สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนั้นหลักๆ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแนวเขตปะการังที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตตามปกติของซูแซนเทลลี่นั่นเอง

     จากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนั้น ได้แก่ อุณหภูมิของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง (ทั้งร้อนขึ้นและเย็นลงมากเกินกว่าที่ปะการังและซูแซนเทลลี่จะสามารถปรับตัวรักษาสมดุลเอาไว้ได้) , ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเกินไป , ความเค็มของน้ำทะเลลดลง , การติดเชื้อแบคทีเรีย , มีปริมาณตะกอนแขวนลอยอยู่ในน้ำทะเลมากเกินไป และ/หรือมีตะกอนตกทับสะสมอยู่บนแนวเขตปะการังเป็นระยะเวลานาน รวมถึงมลพิษต่างๆ นอกจากนี้ชนิดของปะการังยังมีผลต่อความไวในการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแตกต่างกันด้วย โดย “ปะการังเขากวาง” ในน้ำตื้นมักจะเป็นพวกแรกที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวขึ้นก่อน ต่อมาจึงเป็นกลุ่ม “ปะการังโต๊ะ” และ “ปะการังพุ่ม” ส่วน “ปะการังโขด” หรือ “ปะการังก้อน” สุดอึดนั้นยากที่จะเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว


               
เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

"เกาะราวี" ในมุมมองที่หลากหลาย
     จุดดำน้ำตื้นด้านหน้าหาดทรายขาว เกาะราวี จ.สตูล เป็นจุดดำน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่งในละแวกใกล้เคียงเกาะหลีเป๊ะที่มีปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจนต้องมีการประกาศปิดจุดดำน้ำดังกล่าวไปในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2554 – กลางเดือน พ.ค. 2554 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ปะการังที่กำลังอ่อนแอมีโอกาสได้ฟื้นตัวขึ้น (หากปล่อยให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งทาครีมกันแดดลงไปแหวกว่ายดำน้ำเล่นในจุดมีปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง นอกจากนักท่องเที่ยวจะไม่ได้เห็นแนวปะการังอันสวยงามแล้ว สารเคมีจากครีมกันแดดจำนวนมากของนักท่องเที่ยวหลายๆ คนยังอาจทำให้ปะการังที่กำลังอ่อนแอตายแหงแก๋ได้อย่างไม่ยากเย็นครับ)


     พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หาดทรายขาว เกาะราวี

     อย่างไรก็ตาม.....ในช่วงเวลาที่มีการปิดจุดดำน้ำตื้นนั้น นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมายังเกาะราวีก็ยังสามารถลงจากเรือมาพักผ่อนบน “หาดทรายขาว” หาดทรายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะราวีได้ตามปกติ ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวบางคนอาจรู้สึกเบื่อๆ ไปบ้างที่ไม่มีโอกาสได้ดำน้ำ แต่เมื่ออุ้งเท้าของพวกเขาเหล่านั้นได้สัมผัสกับพื้นทรายเนื้อเนียนละเอียดนุ่มสีขาวบริสุทธิ์ ได้นั่งรับประทานอาหารกลางวันสบายๆ ใต้ร่มไม้ในขณะที่ลมทะเลพัดโชยโบกเข้ามาอ่อนๆ ได้แกว่งชิงช้าโยกไหวไปมาพร้อมๆ กับเงี่ยหูฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง หรือแม้กระทั่งได้ลงไปเล่นน้ำใสๆ ริมชายหาดอันสวยงาม ความรู้สึกหงุดหงิดตะขิดตะขวงใจซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ลงดำน้ำดูปะการังก็อาจจะทุเลาเบาบางลงไปได้


           
เกาะราวี ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล


วันหวานๆ ของคู่รัก ขณะพักผ่อนบน "เกาะราวี จ.สตูล"
     ถึงแม้ว่า “เกาะราวี” จะเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาที่ ตต.6 (หาดทรายขาว) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาที่ ตต.7 (ตะโละปะเหลียน) แต่บนเกาะแห่งนี้ก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรม คงเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งบริเวณหาดทรายขาวได้เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น  
 

    โทรศัพท์ติดต่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
: (074) 783 – 485 , (074) 783 – 597

     ฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสม : เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม ของทุกๆ ปี (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปีเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยว)

     การเดินทางสู่เกาะราวี : เกาะราวีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหลีเป๊ะ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์มาล่วงหน้า หรือเช่าเหมาเรือหางยาวจากเกาะหลีเป๊ะมายังเกาะแห่งนี้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที กรณีที่เลือกเช่าเหมาเรือมาเองทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมแนะนำว่าควรจัดโปรแกรมทัวร์เกาะราวีรวมไว้กับโปรแกรมทัวร์เกาะอื่นๆ ในกลุ่มของ “หมู่เกาะอาดัง ราวี (ทัวร์รอบใน)” ได้แก่ เกาะกระ –หินขาว , เกาะอาดัง (ผาชะโด – อ่าวสอง) , เกาะยาง , เกาะหินงาม และร่องน้ำจาบัง (กรณีที่ใช้เวลาในแต่ละจุดนานเกินไปอาจทำให้ไม่สามารถเที่ยวได้ครบทุกสถานที่ แนะนำว่าอาจเลือกตัด “เกาะกระ – หินขาว” ออกไปจากโปรแกรมก็ได้ครับ)

 

เกาะสำคัญแห่งอื่นๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อเกาะ” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของแต่ละเกาะโดยละเอียด)


  

 

     หมายเหตุ : ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมเก็บข้อมูล “เกาะราวี” เมื่อเดือน ก.พ. 2554 ข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในปัจจุบัน


 


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154