Custom Search
 

โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ดูภาพด้านล่าง)
หมายเหตุ : เนื้อหาและรูปภาพในหัวข้อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี-โรงหล่อพระบูรณะไทย-สวนนกไทยศึกษา นี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 หน้า ท่านสามารถ click link ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านล่างสุดของหน้า เพื่อชมข้อมูลและรูปภาพในหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ


     โรงหล่อพระบูรณะไทย : เริ่มต้นจากคุณพ่อคุณแม่ของลุงจ่าทำงานรับจ้างจิปาถะ และเป็นช่างศิลป์ เมื่อลุงจ่าจบการศึกษาจากชั้นมัธยาศึกษาตอนต้น ได้ออกเผชิญโลกกว้างเป็นลูกมือช่างศิลปะจนอายุได้ 23 ปี ได้สมัครเป็นทหาร ตำแหน่งช่างวาดเขียน รับยศเป็นสิบตรีประจำกองทัพภาคที่ 3 และได้มีโอกาสศึกษาวิธีการปั้น และการหล่อโลหะกับ อ.ศิลป์ พีระศรี อ.เขียน ยิ้มศิริ อ.สนั่น ศิลากร อยู่ช่วงหนึ่ง เมื่อกองทัพภาคที่ 3 ต้องการช่างสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
........."โรงหล่อพระบูรณะไทย" อ.เมือง จ.พิษณุโลก..........


     หลังจากนั้นได้แต่งกันกับป้าพิมพ์และยังรับทำงานศิลป์ต่าง ๆ อยู่ต่อมาลุงจ่าจึงเริ่มรับงานปั้นหล่อพระประธาน มีคนรู้จักฝีมือมากขึ้น คุณลุงจ่า (จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์) จึงริเริ่มนำญาติ นำชาวบ้านนับร้อย ๆ คนมาฝึกงานช่างหล่อ ก่อร่างสร้างเป็นโรงหล่อพระบูรณะไทยจนถึงทุกวันนี้โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สภาพก่อนจะมาเป็นพระพุทธรูปที่เสร็จสมบูรณ์

โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
...............สืบสาน งานศิลป์...............     ที่โรงหล่อพระบูรณะไทยแห่งนี้ท่านจะได้ชมการหล่อพระอย่างใกล้ชิด และเจ้าหน้าที่ในโรงหล่อพระก็ใจดีเมื่อทีมงานสอบถามก็ยินดีให้คำแนะนำโดย ขั้นตอนหล่อพระพุทธรูป มีดังนี้ 1.เทขึ้ผึ้งร่อนลงไปในแม่พิมพ์ 2.ได้เป็นพระพุทธรูปขี้ผึ้ง 3.ตอกตะปูตามจุดต่าง ๆ 4.หุ้มด้วยส่วนผสมปูนปลาสเตอร์ ทรายและน้ำ 5.ใช้ลวดพันให้แน่น 6.หุ้มดินนอกและทำปากจอก 7.นำไปเข้าเตาเพื่อให้ขี้ผึ้งไหลออกให้หมด และจะเกิดช่องว่างในแม่พิมพ์ 8.เทส่วนผสมของน้ำโลหะเข้าไปแทนขี้ผึ้ง 9.ทุบดินออกให้หมดจะได้พระพุทธรูปโลหะ จากนั้นนำมาขัดและตกแต่ง 10.โป๊วสีและใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบ 11.นำไปลงรักปิดทอง 12.สำเร็จเป็นพระพุทธรูป
โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก โรงหล่อพระบูรณะไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ขั้นตอนการสร้างพระพุทธรูปต่าง ๆ ภายใน "โรงหล่อพระบูรณะไทย"


     นอกจากชมการหล่อพระแล้ว ภายในโรงหล่อพระบูรณะไทยยังมีร้านเช่าบูชาพระพุทธรูปและพระเครื่องอยู่ด้านหน้าของโรงหล่อพระ และด้านในโรงหล่อพระก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก เช่นระฆัง โต๊ะหมู่ฯ ดอกบัว และพระบูชาเป็นต้น และเมื่อเดินถัดไปเล็กน้อยท่านจะได้พบกับสวนนกไทยศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทว
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
หน้า 1
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
หน้า 2
 โรงหล่อพระบูรณะไทย
หน้า 3
 สวนนกไทยศึกษา

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154