หมู่เกาะสุรินทร์
 
 
Custom Search
 


หมู่เกาะสุรินทร์

อ.คุระบุรี จ.พังงา

รับทันที ! โปรโมชั่น “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์” หรือ “ตั๋วเรือหมู่เกาะสุรินทร์” ราคาพิเศษ !
เฉพาะผู้ที่ติดต่อสำรองทัวร์/ตั๋วเรือ และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 2562 เท่านั้น !

 


 

     หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของ อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาช้านานในฐานะของหมู่เกาะซึ่งมีน้ำทะเลสีสันสดใสสวยงามราวกับกระจก กอปรไปด้วยแนวปะการังน้ำตื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหมู่เกาะอันเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานของ “ชาวมอแกน” อดีตชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งได้รับสมญานามว่าเหล่ายิปซีแห่งท้องทะเล (Sea Gypsies) ผู้สืบสานภูมิปัญญาของการดำรงชีวิตท่ามกลางห้วงมหาสมุทรกว้างจากบรรพบุรุษทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_10


.........................จุดเริ่มต้นในการเดินทางสู่ หมู่เกาะสุรินทร์.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_3


...................................ท่าเรือคุระบุรจ.พังงา...................................


     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ : หมู่เกาะงามที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้เพียงแค่ 67 เดือน/ปี

     หมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ต.พระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ได้รับการตั้งชื่อขึ้นตามบรรดาศักดิ์ของ “มหาเสวกโท พระยาสุรินทราชา สยามราชภักดี พิริยะพาหะ” (นามเดิม : นกยูง วิเศษกุล) เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตผู้สำรวจพบหมู่เกาะแห่งนี้ ต่อมาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 หมู่เกาะสุรินทร์จึงได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 30 ของประเทศไทยทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_65


...................................ศิลปะที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_24


..........เรือหัวโทงซึ่งคอยถ่ายเทนักท่องเที่ยวจาก Speedboat เข้าสู่ อ่าวช่องขาด..........


     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันทั้งหมด 5 เกาะ ได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือ, เกาะสุรินทร์ใต้, เกาะรี (“เกาะสตอร์ค” หรือ “เกาะไฟแว๊บ”), เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) และเกาะกลาง (“เกาะปาจุมบา” หรือ “เกาะมังกร”) นอกจากนี้ก็ยังมีกองหินพ้นน้ำอันเป็นจุดดำน้ำสำคัญอีก 2 แห่ง คือ หินราบ (ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือ) และหินแพ (บางครั้งเรียก “หินกอง” ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้) รวมถึงยังมีกองหินปริ่มน้ำอันเป็นจุดดำน้ำลึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลก ได้แก่ กองหินริเชลิว ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือด้วยทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_135


...................................อ่าวไม้งาม ยามสาย...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_117


.............................................ลิงโลด.............................................


     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 88,282 ไร่ หรือราว 141.25 ตารางกิโลเมตร.....โดยปกติ.....ทางอุทยานฯ จะปิดหมู่เกาะตลอดช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่ราววันที่ 16 พฤษภาคม – 14 ตุลาคม ของทุกๆ ปี และจะเริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งต้องการเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนหรือดำน้ำตามเกาะต่างๆ อีกครั้งเมื่อพ้นช่วงฤดูมรสุมไปแล้วเท่านั้น (ส่วนใหญ่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะเริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม ของทุกๆ ปี แต่บางปีหากมรสุมหมดเร็วอุทยานฯ ก็อาจเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมครับ) นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบช่วงเวลาเปิด/ปิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่แน่นอน ตรวจสอบราคาตั๋วเรือและราคาทัวร์ได้จากตารางราคาสีขาวทางด้านล่างของบทความ รวมถึงสามารถติดต่อจอง “ตั๋วเรือ” และ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์” ได้จาก “หมายเลขโทรศัพท์” หรือ “LINE ID” ซึ่งปรากฏอยู่ภายในกรอบสีขาวทางด้านล่างสุดของบทความชิ้นนี้ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_134


...................................เอกลักษณ์ทะเลใต้...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_129


...................................เครื่องประดับจากมหาสมุทร...................................


     หมู่เกาะสุรินทร์ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือคุระบุรีราว 60 กิโลเมตร (และอยู่ห่างจากน่านน้ำฝั่งประเทศพม่าเพียงแค่ประมาณ 15 กิโลเมตร) ในอดีตนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะเดินทางไปยังหมู่เกาะแห่งนี้จำเป็นจะต้องโดยสารไปกับเรือประมงไม้ดัดแปลงซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง แต่ในปัจจุบันเรือทั้งหมดที่วิ่งให้บริการระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์ – ชายฝั่ง จ.พังงา จะเป็น Speedboat ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากชายฝั่งไปถึงหมู่เกาะสุรินทร์ได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 1 – 1 ½ ชั่วโมงเท่านั้น (สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งได้ติดต่อจอง “ตั๋วเรือ” หรือ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์” พร้อมกับชำระค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ประกอบการก็จะมีการจัดรถรับส่งระหว่าง บขส.คุระบุรี/โรงแรม/รีสอร์ทบางแห่งตามเขตพื้นที่ที่กำหนดของ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต – ท่าเรือให้ด้วยครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_834


...............บ้านพักของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์บริเวณอ่าวช่องขาด...............


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_841


....................................เรือนประทับแรมชาปีไหน...................................


     การจะเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ให้ครบถ้วนทั่วทุกชายหาดและอ่าวสำคัญๆ นักท่องเที่ยวควรจะมีเวลาพักค้างแรมอยู่บน “เกาะสุรินทร์เหนือ” อย่างน้อยที่สุด 3 วัน 2 คืน (แต่ถ้ามีเวลาวันหยุดน้อยจริงๆ อาจเลือกซื้อ “โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบเช้าไปเย็นกลับ” ก็ไม่เสียหาย เพียงแต่จะไม่มีโอกาสได้เที่ยวจนทั่วทุกๆ อ่าวครับ) สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมายังหมู่เกาะสุรินทร์นั้น ปัจจุบันมีทางเลือกอยู่เพียงแค่ 2 รูปแบบ ได้แก่ การซื้อทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ (ผู้ประกอบการทัวร์จะมีการทำประกันภัย, จัดอุปกรณ์ดำน้ำตื้น, จัดหาอาหาร และจัดเต็นท์ที่พักบนเกาะสุรินทร์เหนือให้ตามลักษณะโปรแกรมที่เราเลือกครับ) หรือ ซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์ (ต้องจองที่พักของอุทยานฯ มาเองล่วงหน้า.....สามารถเลือกจองเป็นบ้านพักหรือเต็นท์ก็ได้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_404


ระหว่าง เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวไม้งาม - อ่าวกระทิง - อ่าวช่องขาด
บางช่วงจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ท้องทะเลจากมุมสูงได้


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_413


บริเวณโขดหินริมป่าชายเลนของอ่าวไม้งาม
คือ ตำแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นลูกฉลามครีบดำได้ง่ายๆ


     เป็นเรื่องที่แน่นอนว่าหากนักท่องเที่ยวเลือกซื้อทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ก็ย่อมจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่านักท่องเที่ยวซึ่งเลือกซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับอย่างไม่ต้องสงสัย (ยกเว้นเรื่องที่พัก เพราะทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ของบริษัทเอกชนทุกๆ แห่งจะจัดเต็นท์เป็นที่พักให้แก่นักท่องเที่ยว.....ไม่ได้จัดเป็นบ้านพักครับ) แต่การเลือกซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับก็ยังมีข้อดีกล่าวคือ นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรมอยู่บนเกาะสุรินทร์เหนือได้นานตราบเท่าที่ต้องการจนกว่าจะถึงวันปิดหมู่เกาะ (แล้วแต่ว่าจองที่พักอุทยานมากี่คืนครับ) ส่วนกิจกรรมดำน้ำตื้นก็ยังมาเลือกซื้อ “บริการทัวร์ดำน้ำตื้นรายวันของทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์(เป็นบริการของอุทยานฯ โดยตรงซึ่งส่วนใหญ่จะมีชาวมอแกนเป็นนายท้ายเรือ.....ไม่ใช่บริการของผู้ประกอบการเอกชนครับ) เพิ่มเติมได้จากจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณ “อ่าวไม้งาม” หรือ “อ่าวช่องขาด” โดยจะมีโปรแกรมดำน้ำตื้นให้เลือกทั้งหมด 4 รูปแบบ รวมเป็นจุดดำน้ำตื้นมากถึง 10 แห่งทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_607


.........................ปูทะเลตัวเป็นๆ ใต้ผืนน้ำใส.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_588


....................................ปูเสฉวนตัวน้อยบนผืนทราย...................................


     .....อย่างไรก็ดี.....บริการทัวร์ดำน้ำตื้นรายวันของทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นั้นจะไม่มีโปรแกรมพานักท่องเที่ยวไปเยือนหมู่บ้านมอแกนระบุไว้บนป้ายให้ข้อมูลทัวร์ประจำวัน หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้แนะนำให้มาลงชื่อในสมุดลงทะเบียนทัวร์ของทางอุทยานฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณ “อ่าวไม้งาม” หรือ “อ่าวช่องขาด” (ให้เขียนระบุไว้ในสมุดลงทะเบียนทัวร์ว่า “หมู่บ้านมอแกน” ครับ) โดยจะต้องรอคนอื่นๆ มาร่วมลงชื่อหารเฉลี่ยค่าเรือไปยังหมู่บ้านมอแกน ซึ่งปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ มาร่วมลงชื่อหารเฉลี่ยค่าเรือไปหมู่บ้านมอแกนอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดมาร่วมลงชื่อหารเฉลี่ยค่าเรือเลยและคุณต้องการจะเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้จริงๆ ก็อาจจำเป็นจะต้องเหมาเรือไปเอง สำหรับอัตราค่าบริการเหมาเรือของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะอยู่ที่ 1,500 บาท/ครึ่งวัน และ 3,000 บาท/วัน (จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 15 คน/เรือ 1 ลำ อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_408


...............................มุมหนึ่ง ณ หมู่เกาะสุรินทร์..............................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_468


...................................อ่าวไม้งามเมื่อยามน้ำลง...................................


     ในส่วนของอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์ก็สามารถมาซื้อหารับประทานได้จากร้านค้าสวัสดิการของทางอุทยานฯ (มีร้านค้าสวัสดิการให้บริการทั้งบริเวณ “อ่าวช่องขาด” และ “อ่าวไม้งาม” ครับ) ซึ่งอาหารที่เลือกซื้อได้ก็จะมีทั้งแบบ Set Menu แยกเป็นมื้อๆ โดยจะมีราคาอยู่ที่ อาหารเช้า 120 บาท/ท่าน (ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวต้มหรือโจ๊ก) อาหารกลางวัน 250 บาท/ท่าน และอาหารเย็น 280 บาท/ท่าน (อาหารกลางวันกับอาหารเย็นโดยปกติจะเป็นข้าวสวย + กับข้าวตามใจพ่อครัว + ผลไม้ตามฤดูกาล รวม 3 – 4 อย่างครับ) หรือถ้าอยากจะเลือกสั่งอาหารแบบตามใจฉันก็สามารถทำได้ สนนราคาอาหารจานเดียวในร้านค้าสวัสดิการบนหมู่เกาะสุรินทร์จะอยู่ที่ 80 – 120 บาท/จาน (ราคาอาหารที่กล่าวถึงทั้งหมดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตครับ) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เลือกซื้อทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์มาก็ไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะผู้ประกอบการทัวร์จะมีการจัดอาหาร Buffet หรือ Set Menu ให้เป็นมื้อๆ ตามลักษณะโปรแกรมทัวร์ที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อมาอยู่แล้วทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_379


........................................จุดจอดเรือ 200 เมตร........................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_394


...............กลุ่มเรือทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ที่พานักท่องเที่ยวมาดำน้ำตื้น...............


     ข้อควรรู้เกี่ยวกับร้านค้าสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็คือ ร้านค้าสวัสดิการฯ จะไม่ได้เปิดครัวให้นักท่องเที่ยวสั่งอาหารได้ตลอดทั้งวัน หากแต่จะแบ่งช่วงเวลาเปิดให้บริการรับสั่งอาหารออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

     อาหารเช้า : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 9.00 น.

     อาหารกลางวัน : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น.

     อาหารเย็น : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 20.00 น.

     และตลอดช่วงเวลาที่ครัวเปิดให้บริการ นักท่องเที่ยวทุกๆ กลุ่มก็ยังสามารถดื่มน้ำเปล่าภายในโรงอาหารสวัสดิการฯ ได้ฟรีๆ อีกด้วย (จะมีคูลเลอร์น้ำเปล่าและถาดวางแก้วตั้งอยู่ภายในโรงอาหารสวัสดิการฯ นักท่องเที่ยวสามารถหยิบมากดน้ำดื่มบริการตัวเองได้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_2089


..........หอยมือเสือ ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังโขด และฝูงปลาสีฟ้าตัวน้อย..........


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_2207


..........ฝูงปลาหูช้างที่บังเอิญพบเจอขณะดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวช่องขาด - อ่าวกระทิง..........


     สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์และต้องการจะจองที่พักของอุทยานฯ ด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ nps.dnp.go.th โดยรูปแบบที่พักซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกจองได้นั้นมีทั้งแบบบ้านพักเป็นหลังๆ (มีห้องน้ำในตัว เปิดให้บริการเฉพาะบริเวณ “อ่าวช่องขาด”), บ้านแฝดบนไหล่เขา (มีห้องน้ำในตัว เปิดให้บริการเฉพาะบริเวณ “อ่าวช่องขาด”) และเต็นท์ (ใช้ห้องน้ำรวม เปิดให้บริการทั้งบริเวณ “อ่าวช่องขาด” และ “อ่าวไม้งาม” ครับ) โดยที่พักแบบบ้านหลังและบ้านแฝดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นั้นมักจะเต็มล่วงหน้าอยู่เสมอ ส่วนเต็นท์ที่พักถึงแม้ว่าอาจจะมีว่างอยู่บ้างในช่วงวันธรรมดา แต่ถ้าเป็นวันหยุดต่อเนื่องตามเทศกาลต่างๆ ก็จะเต็มตลอด (ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตามเทศกาลต่างๆ นักท่องเที่ยวจึงควรติดต่อจองทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์, จองตั๋วเรือ และจองที่พักบนเกาะเอาไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน มิฉะนั้นทัวร์, ตั๋วเรือ และที่พักก็อาจเต็มได้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_673


...................................Lady in the water...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_677


...................................เดินลัดเลาะแนวปะการังน้ำตื้น...................................


     ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์พาไปที่ไหนบ้าง ?

     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในอดีตนั้นเคยได้ชื่อว่าเป็น “ที่สุดแห่งป่าปะการังและวิถีชีวิตชาวเล” แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2553 ก็ได้ทำให้แนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์ของหมู่เกาะสุรินทร์เกิดความเสียหายไปมากกว่าร้อยละ 85 .....อย่างไรก็ดี.....จากการลงดำน้ำตื้นเพื่อสำรวจแนวปะการังตามอ่าวต่างๆ รอบหมู่เกาะสุรินทร์เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ก็ทำให้พวกเราพบว่า แนวปะการังที่เคยเสื่อมโทรมนั้นได้เริ่มกลับมาเติบโตและมีสีสันสวยสดงดงามมากกว่าช่วงที่เคยเกิดความเสียหายมากที่สุดเยอะแล้ว (สรุปง่ายๆ คือ ขอเชิญชวนทุกๆ คนให้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์กันได้เลยนับตั้งแต่บัดนี้เพราะแนวปะการังเริ่มกลับมาสวยแล้วครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_875


.............................................แฝดสี่.............................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_876


.........................ทิวทัศน์ท้องทะเลด้านหน้าอ่าวช่องขาด.........................     ถ้าต้องการจะดำน้ำตามอ่าวต่างๆ ก็เป็นเรื่องซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นจะต้องใช้บริการ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์” .....ทั้งนี้.....ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์โดยผู้ประกอบการเอกชน(สามารถเลือกจุดเริ่มต้นทัวร์ได้ตั้งแต่เขตพื้นที่หาดเขาหลัก จ.พังงา, ท่ารถ บขส. คุระบุรี หรือจากหลากหลายพื้นที่ในเขต จ.ภูเก็ต) หรือ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์โดยอุทยานฯ(นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องซื้อตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์ผ่านผู้ประกอบการเอกชนมาก่อน แล้วจึงค่อยมาติดต่อซื้อทัวร์ประจำวัน ณ จุดบริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ บริเวณ “อ่าวช่องขาด” หรือ “อ่าวไม้งาม” บนเกาะสุรินทร์เหนืออีกครั้งครับ) ผลสุดท้ายก็จะมีอ่าวและจุดดำน้ำตื้นต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะมีการลงดำน้ำสำรวจแนวปะการังตามอ่าวต่างๆ โดยรอบเป็นระยะๆ เพื่อวางแผนกำหนดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำที่จุดใดได้บ้าง ซึ่งผู้ประกอบการทัวร์เอกชนและเจ้าหน้าที่นำเที่ยวของทางอุทยานฯ ก็จะต้องพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเฉพาะจุดดำน้ำที่เปิดเท่านั้น (ตามปกติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมจุดดำน้ำได้โดยเฉลี่ย 10 จุด/ปี และนักท่องเที่ยวก็จะไม่สามารถดำน้ำตื้นโดยรอบอุทยานฯ ได้จนครบทุกๆ จุดภายในวันเดียวอย่างแน่นอน.....ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วันเต็มๆ จึงจะสามารถดำน้ำตื้นชมแนวปะการังได้จนครบทุกจุดครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_849


...................................สุขใจใต้ร่มไม้...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_893


.............................................งดงาม.............................................     ในบทความช่วงถัดไปเราจะมาทำความรู้จักกับชายหาดและอ่าวสำคัญๆ โดยรอบหมู่เกาะสุรินทร์, หมู่บ้านชาวมอแกน รวมถึงจุดดำน้ำต่างๆ ซึ่งผู้ให้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์จะพาคุณไปชื่นชม

      1. อ่าวช่องขาด : เป็นอ่าวซึ่งวางตัวอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ อยู่ใกล้กับร่องน้ำที่คั่นกลางระหว่างเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่ 3 (อ่าวช่องขาด) ซึ่งมีทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ ร้านค้าและร้านอาหารสวัสดิการอยู่พร้อมสรรพทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_953


.............................................เศษซากเรือเก่า.............................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_941


...............ผลพวงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ?...............     บางช่วงเวลาขณะที่น้ำทะเลลดลงต่ำมากๆ นักท่องเที่ยวอาจจะสามารถเดินข้ามร่องน้ำบริเวณอ่าวช่องขาดจากเกาะสุรินทร์เหนือข้ามไปยังเกาะสุรินทร์ใต้ได้.....อย่างไรก็ดี.....ในบริเวณร่องน้ำดังกล่าวมักจะมีกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง อีกทั้งยังมีแนวปะการังเขากวางซึ่งกำลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้นใหม่อยู่บนพื้นทรายใต้ทะเล หากไม่มีความจำเป็นใดๆ ก็แนะนำว่าอย่าพยายามเดินข้ามไปจะดีที่สุด (เพราะอาจโดนกระแสน้ำพัดปลิวออกทะเลไป หรืออาจเดินไปเหยียบย่ำแนวปะการังซึ่งกำลังก่อตัวใหม่ได้ครับ) แต่ถ้าคุณรู้สึกอัดอั้นขนาดหนักและต้องการจะข้ามร่องน้ำระหว่างเกาะนี้ไปให้ได้จริงๆ แนะนำว่าให้สวมเสื้อชูชีพให้แน่นหนา อย่าเดินเหยียบย่ำลงไปบนแนวปะการัง และสวดภาวนาขอให้ตนเองแคล้วคลาดปลอดภัย แล้วจึงค่อยๆ เดินหรือว่ายน้ำข้ามไปทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_973


.............................................เกยตื้น.............................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_975


....................ทะเลใสหน้าอ่าวช่องขาด เกาะสุรินทร์เหนือ....................     ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 – 14.30 น.ของทุกๆ วัน บริเวณอ่าวช่องขาดจะคลาคล่ำไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา ซึ่งเดินทางมากับ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบเช้าไปเย็นกลับ” (Surin Islands one day trip) เนื่องจากบริเวณอ่าวช่องขาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดแวะพักเล่นน้ำและรับประทานอาหารกลางวันของผู้ประกอบการทัวร์เอกชน บางครั้งในระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังเดินสำรวจพื้นที่ต่างๆ โดยรอบอ่าวช่องขาดก็อาจพบกับ “ลิงกัง” (Macaca nemestrina) ที่มักจะปีนป่ายลงมาจากต้นไม้บนภูเขาเพื่อคุ้ยเขี่ยหาเศษอาหารจากถังขยะของอุทยานอยู่เสมอทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_958


........................................ช่องเปิดสู่โลกกว้าง........................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_960


..................................................กรอบรูป..................................................     จุดดำน้ำตื้นสำคัญบริเวณอ่าวช่องขาดนั้นมีอยู่สองจุด จุดแรกจะอยู่ใกล้กับโขดหินริมอ่าวด้านทิศเหนือ (โขดหินด้านหน้าชายหาดฝั่งตรงข้ามกับจุดเทียบเรือทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์.....ใกล้ๆ กับลานกางเต็นท์) หากนักท่องเที่ยวค่อยๆ ว่ายน้ำอ้อมโขดหินดังกล่าวมุ่งหน้าไปทาง “อ่าวกระทิง” ก็จะพบกับแนวปะการังโขดซึ่งก่อตัวกินอาณาบริเวณกว้างหลายร้อยตารางเมตร อีกทั้งยังสามารถพบเห็นฝูงปลากะพงลายพาดซึ่งอาศัยอยู่ในแนวปะการังแถบนี้ได้ง่ายๆ และหากคุณโชคดีมากจริงๆ ก็อาจได้พบเห็นกลุ่มลูกปลาหูช้างที่ว่ายแวะวนเวียนเข้ามาบริเวณใกล้ๆ กับแนวโขดหินด้วยทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_916


..............................ถึงแม้จะผุพัง แต่ก็ยังคงทรงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์..............................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1206


..................................................ชีวิตลั้นลา..................................................     จุดดำน้ำตื้นสำคัญจุดที่สองจะอยู่บริเวณร่องน้ำซึ่งคั่นกลางระหว่างเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ ณ จุดดำน้ำตื้นแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถพบเห็นกอปะการังเขากวางจิ๋วซึ่งกำลังก่อตัวใหม่ และยังมีกอดอกไม้ทะเลที่มีปลาการ์ตูนอาศัยอยู่หลายหย่อม (จากจุดเทียบเรือทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ให้นักท่องเที่ยวหันหน้ามองออกไปทางท้องทะเลแล้วเดินเลียบชายหาดมาทางด้านขวาราว 40 – 50 เมตร แล้วจึงค่อยๆ ว่ายน้ำจากชายหาดออกไปก็จะพบกับแนวปะการังและกอดอกไม้ทะเลเป็นหย่อมๆ อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งครับ) .....อย่างไรก็ดี.....มีข้อพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะดำน้ำตื้นในบริเวณนี้ คือ หากเป็นช่วงเวลาน้ำลง.....กอปะการังเขากวางจิ๋วและดอกไม้ทะเลในบริเวณร่องน้ำจะอยู่ตื้นมาก ถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังให้ดีนักท่องเที่ยวก็อาจเดินไปเหยียบแนวปะการังเสียหาย หรืออาจเผลอเดินไปเหยียบดอกไม้ทะเล จนตนเองได้รับบาดเจ็บเอาง่ายๆทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1290


..............................หมู่เรือในแสงทองยามรุ่งอรุณ..............................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1281


..............................สีสันเมื่อแรกวัน ณ อ่าวช่องขาด..............................     2. อ่าวไม้งาม : คือ อ่าวขนาดกลางทางฝั่งทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์เหนือ (ถึงแม้ว่าตัวอ่าวจะตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของเกาะแต่ชายหาดไม้งามจะหันหน้าออกไปทางทิศเหนือ ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีสันเขาบดบังทัศนวิสัยตามแนวเส้นทางการเคลื่อนตกของดวงอาทิตย์ครับ) เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่ 3 (อ่าวไม้งาม) ซึ่งมีทั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ ห้องน้ำรวม ร้านค้าและร้านอาหารสวัสดิการ แต่ยังไม่มีบ้านพักทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_240


.....ดูแล้วก็แอบสงสัยเล็กๆ ว่านี่มันเรือทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์หรือเรือผู้อพยพเนี่ย ?.....


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_150


..............................ส่งของให้หน่วยพิทักษ์ฯ (อ่าวไม้งาม)..............................     อ่าวไม้งามมีแนวชายหาดสีขาวยาวสวยงามสะอาดตาเนื้อทรายค่อนข้างละเอียดแน่น บริเวณสุดปลายชายหาดด้านทิศตะวันตกมีผืนป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์ ในช่วงเวลาราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายนของทุกๆ ปีเมื่อน้ำทะเลรอบๆ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มใสมากๆ นักท่องเที่ยวจะสามารถสังเกตเห็น “ลูกฉลามครีบดำ” ที่มักจะว่ายวนเวียนเข้ามาใกล้กับแนวป่าโกงกางดังกล่าวนี้ได้โดยง่าย (ตามปกติ “ฉลามครีบดำ” เป็นฉลามที่ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายและไม่ทำร้ายคน นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินเข้ามาสังเกต “ลูกฉลามครีบดำ” ในป่าโกงกางได้อย่างค่อนข้างสบายใจครับ) การแวะมาดู “ลูกฉลามครีบดำ” บริเวณป่าโกงกางสุดปลายชายหาดด้านทิศตะวันตกของอ่าวไม้งามนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่เดินทางมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_169


..............................เรือทัวร์ลอยลำเหนือผืนทะเลสีมรกต..............................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_173


....................ที่นี่ หมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา ประเทศไทย....................     .....ในช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดลงต่ำ.....ผืนทรายใต้ทะเลบริเวณอ่าวไม้งามจะเผยให้เห็นแนวปะการังเสื่อมโทรมเก่าซึ่งทอดตัวยาวไกลออกไปนับร้อยเมตร มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่พักค้างแรมในบริเวณอ่าวแห่งนี้นิยมเดินออกไปสำรวจสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ซึ่งยังคงตกค้างอยู่ในแอ่งน้ำขังหรือหลบซ่อนตัวอยู่ใต้โขดหินปะการัง อาทิเช่น ปูม้า, ปูดำ, ปลาตีน (อาศัยอยู่ในบริเวณป่าโกงกาง), หนอนฉัตร (พบไม่บ่อย), ดอกไม้ทะเล (พบไม่บ่อย) และหากโชคดีมากๆ บางครั้งก็อาจได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตหายากอย่าง “หมึกสายลายเสือ” ดังเช่นที่ทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมได้เคยเจอกับตามาแล้ว (นักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตเล็กๆ บริเวณอ่าวไม้งามในช่วงเวลาน้ำลงควรใช้ความระมัดระวังไม่เดินเหยียบย่ำลงไปบนแนวปะการังที่กำลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้นใหม่นะครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_288


..................................................เอนเอียง..................................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_299


..........ขอบอกว่าป่าชายเลนริม อ่าวไม้งาม เกาะสุรินทร์เหนือ น้ำใสมากๆ..........     จุดดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวไม้งามจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของอ่าว นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากชายหาดแล้วว่ายน้ำต่อออกไปยังจุดดำน้ำตื้นแห่งนี้ได้โดยไม่ลำบากในช่วงเวลาน้ำลง (หากเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นนักท่องเที่ยวจะต้องค่อยๆ ว่ายน้ำลอยคอออกมาจากชายฝั่งเป็นระยะทางไกลกว่าจะถึง “แนวปะการังที่ยังมีชีวิต” ครับ) แต่ถ้านักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์และทัวร์มีกำหนดการที่จะนำนักท่องเที่ยวมาดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวไม้งามในวันนั้นๆ พอดี นายท้ายก็จะจอดเรือลอยลำอยู่เหนือจุดดำน้ำตื้นแล้วปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงไปแหวกว่ายดูแนวปะการังใต้ผืนน้ำใสอย่างสะดวกสบาย สำหรับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้มีตัวอย่างเช่น ปลาปักเป้า, ปลาขี้ตังเบ็ดฟ้า, ปลานกแก้ว, ปลาการ์ตูนส้มขาว, ดอกไม้ทะเล, ปะการังโขด, ปะการังโต๊ะ, ปะการังรังผึ้ง เป็นต้นทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_617


.....เราเรียกปลาชนิดนี้กันแบบสุภาพๆ ว่า.....ปลาเท้า (ชื่อจริง.....ปลาตีน).....


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_665


..... ลูกฉลามครีบดำที่มักจะว่ายวนเวียนเข้ามาใกล้ๆ กับแนวป่าชายเลนบริเวณอ่าวไม้งาม.....     .....ตามปกติ.....ทางอุทยานฯ จะไม่อนุญาตให้เรือทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ทุกๆ ประเภทแล่นเข้ามาจอดเทียบบริเวณหน้าหาดไม้งาม (ไม่ว่าจะเป็นเรือทัวร์ของเอกชนหรือเรือทัวร์ของทางอุทยานฯ ต่างก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจอดเทียบเหมือนๆ กันครับ) เนื่องจากพื้นทรายใต้ท้องทะเลด้านหน้าชายหาดมีความลาดเอียงต่ำ อีกทั้งยังมีแนวปะการังซึ่งกำลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้นใหม่ การปล่อยให้เรือทัวร์ใดๆ แล่นเข้ามาเทียบถึงหน้าชายหาดจึงอาจส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของแนวปะการังวัยละอ่อนบริเวณด้านหน้าชายหาดได้.....ด้วยเหตุผลดังกล่าว.....นักท่องเที่ยวซึ่งเลือกพักค้างแรมที่อ่าวไม้งามจึงจำเป็นต้องลงจากเรือบริเวณอ่าวเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวไม้งาม แล้วแบกสัมภาระเดินผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางราว 200 เมตรมายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หลายๆ ท่านจะเรียกอ่าวเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวไม้งามว่า “200 เมตร” ตามระยะทางที่ต้องเดินจากศูนย์บริการฯ ไปยังอ่าวแห่งนี้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_285


...................................มองไปไกลๆ เห็นปากอ่าว...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_295


..................................................หยั่งราก..................................................     3. อ่าวกระทิง : อ่าวสวยอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะสุรินทร์เหนือ เป็นสถานที่ตั้งของ “หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ หมู่เกาะสุรินทร์” อีกทั้งยังถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่มีความสวยงามมากที่สุดของหมู่เกาะสุรินทร์ด้วย สาเหตุที่อ่าวแห่งนี้ได้ชื่อว่า “อ่าวกระทิง” ก็เนื่องมาจากบริเวณพื้นที่โดยรอบอ่าวแห่งนี้มี “ต้นกระทิง(หรือ “สารภีทะเล”) ขึ้นยืนต้นเจริญงอกงามเรียงรายกันอยู่มากมาย ในเวลาที่คลื่นลมสงบน้ำทะเลบริเวณด้านหน้าอ่าวแห่งนี้จะมีสีฟ้าอมเขียวอ่อนใสราวกับกระจก หาดทรายเป็นสีขาวนวลสะอาดตาดูสวยงามมากทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_345


นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมอยู่บริเวณอ่าวไม้งาม
เวลาจะใช้บริการทัวร์ดำน้ำตื้นรายวันของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์.....ก็ต้องมาขึ้นเรือที่นี่


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_354


.........................ลำนี้เฉพาะเพื่อนพ้องและครอบครัว.........................     อ่าวกระทิงเป็นจุดดำน้ำตื้นซึ่งมัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์มักจะพานักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่เสมอๆ เนื่องจากเป็นอ่าวที่มีโอกาสพบเห็น “เต่าทะเล” ตัวเป็นๆ ได้ค่อนข้างบ่อย (ช่วงเวลาที่พบเห็นเต่าทะเลบริเวณอ่าวกระทิงได้ง่ายมักจะเป็นช่วงเวลาเช้าราว 9.00 – 10.30 น. บางครั้งขณะที่กำลังนั่งเรือหัวโทงผ่านอ่าวแห่งนี้นักท่องเที่ยวบางคนก็อาจมองเห็นเต่าทะเลกำลังแหวกว่ายอยู่ใต้ผืนน้ำใสได้เลยครับ) แต่ถ้าไม่ได้เห็นเต่าทะเลก็ยังมีแนวปะการังเขากวางซึ่งกำลังค่อยๆ ก่อตัวแผ่ขยายพื้นที่ออกมาเรื่อยๆ อยู่ใต้ผืนน้ำใสด้านทิศเหนือใกล้ๆ กับจุดเทียบเรือ 200 เมตร แต่ถ้าหากมัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำตื้นบริเวณพื้นที่อ่าวด้านทิศใต้ก็จะมีโอกาสได้เห็นแนวปะการังโขดและฝูงปลากะพงลายพาดซึ่งเป็นเจ้าถิ่นในแถบนี้ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_364


..................................................ร่วมขบวน..................................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_372


...................................ขอนไม้..........ชายฝั่ง...................................     นักท่องเที่ยวซึ่งพักค้างแรมอยู่บริเวณ “อ่าวช่องขาด” หรือ “อ่าวไม้งาม” สามารถเดินมาชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่ด้านหน้าอ่าวกระทิงได้ด้วยตนเอง โดยในช่วงเวลาน้ำขึ้นแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินลัดเลาะแนวสันเขามาตาม “เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่าวไม้งามอ่าวกระทิงอ่าวช่องขาด” เส้นทางดังกล่าวนี้มีระยะทางรวม 2 กิโลเมตร แบ่งเป็นระยะทางจาก “อ่าวไม้งาม – อ่าวกระทิง” ประมาณ 1.1 กิโลเมตร และระยะทางจาก “อ่าวกระทิง – อ่าวช่องขาด” อีกราว 900 เมตร ใช้เวลาในการเดินเท้าแต่ละช่วงนานประมาณ 20 – 30 นาที (หากรวมเวลาการเดินเท้าตลอดเส้นทางโดยไม่หยุดพักเลยจะใช้เวลาราว 45 – 60 นาที/เที่ยว ครับ) แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาน้ำลงนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตามแนวชายฝั่งจาก “อ่าวช่องขาด” หรือ “อ่าวไม้งาม” มายังอ่าวกระทิงได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นไปเดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามแนวสันเขาเลย (การเดินมาดูพระอาทิตย์ตกบริเวณอ่าวกระทิง แนะนำว่านักท่องเที่ยวควรพก “ไฟฉาย” หรือ “โทรศัพท์ที่สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้” ติดตัวมาด้วยเพื่อใช้ส่องเส้นทางขณะเดินกลับ บางวันซึ่งน้ำลงนักท่องเที่ยวอาจเดินลัดเลาะตามแนวชายฝั่งมายังอ่าวกระทิงได้ แต่ช่วงขณะที่กำลังจะเดินทางกลับน้ำอาจค่อยๆ เริ่มสูงขึ้น.....นักท่องเที่ยวก็จำเป็นจะต้องเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติแทนการเดินลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่งครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_485


.........................ชิงช้าใต้ร่มไม้ริมเลที่ อ่าวกระทิง.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_504


...................................สองสาวกลางดงพงไพร...................................     4. แหลมช่องขาด : นี่คือจุดดำน้ำตื้นบริเวณหัวแหลมทางด้านใต้สุดของเกาะสุรินทร์เหนือ แนวปะการังอยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปค่อนข้างมากทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆ ในขณะ snorkeling ได้อย่างแจ่มชัดแม้จะเป็นวันที่น้ำทะเลค่อนข้างใส สำหรับสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปะการังโขด, ปะการังรังผึ้ง, ปะการังสมองร่องเล็กและปะการังดอกกะหล่ำ จากประสบการณ์ตรงของทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมซึ่งเคยใช้บริการ “ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์โดยอุทยานฯ” พบว่ากระแสน้ำในบริเวณนี้ไหลค่อนข้างแรง ขณะลงดำน้ำอาจรู้สึกเหนื่อยได้ง่ายๆ (แต่พวกเราก็ยังโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นเต่าทะเลตัวหนึ่งกำลังแหวกว่ายช้าๆ อยู่ใต้ผืนน้ำใสในบริเวณนี้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_417


เหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2547
ได้ซัดเอาก้อนปะการังบางส่วนเข้ามาจนเกือบถึงชายหาด


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_432


...................................ทุกชีวิตล้วนต้องเดินทาง...................................     5. แหลมแม่ยายอ่าวแม่ยาย : อ่าวแม่ยายเป็นอ่าวขนาดใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ ในอดีตอ่าวแห่งนี้เคยมีแนวปะการังที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 และปรากฏการณ์ฟอกขาวเมื่อปี พ.ศ. 2553 ก็ได้ทำให้แนวปะการังในบริเวณอ่าวแม่ยายตายลงเป็นวงกว้าง .....ปัจจุบัน....แนวปะการังบริเวณอ่าวแม่ยายกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ตามปกติมัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำตื้นในบริเวณอ่าวแล้วกำหนดทิศทางให้ว่ายตามน้ำมุ่งหน้าไปทางแหลมแม่ยาย (แต่บางครั้งมัคคุเทศก์อาจกำหนดทิศทางให้นักท่องเที่ยวว่ายจากแหลมแม่ยายเข้าไปยังอ่าวก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นลมและภูมิอากาศในขณะนั้นๆ ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_449


....................สงบนิ่งเหนือแนวปะการัง....................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_320


...............................เวลาน้ำลง..............................     6. แหลมไทรเอน : เป็นแหลมสุดปลายด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์เหนือ จากข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุไว้ว่าใต้ท้องทะเลบริเวณแหลมไทรเอนเป็นจุดซึ่งมีหญ้าทะเลเจริญงอกงามขึ้นอยู่เป็นแนวกว้างขวางที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยฝูงปลาและแนวปะการังสวยงาม.....อย่างไรก็ดี.....แหลมไทรเอนถือเป็นจุดรับลมของเกาะสุรินทร์เหนือ แถมยังอยู่ห่างจากจุดจอดพักเรือบริเวณ “อ่าวช่องขาด” และ “200 เมตร” มาก ส่งผลให้นายท้ายเรือประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ไม่นิยมพานักท่องเที่ยวมาดำน้ำตื้นในบริเวณนี้สักเท่าไหร่ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_524


..............................ลิงกังกำลังอร่อย..............................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_569


.........................ดอกผักบุ้งทะเลสีม่วงอ่อน.........................     7. อ่าวจาก : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือ ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยเรือหัวโทงจากจุดจอดเรือบริเวณ “อ่าวช่องขาด” หรือ “ 200 เมตร” มายังอ่าวจากราว 45 – 50 นาที เพราะฉะนั้นหากสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมไม่เอื้ออำนวยก็ยากที่นายท้ายเรือของทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์จะพานักท่องเที่ยวมาเยือนอ่าวแห่งนี้ ตามเอกสารข้อมูลหมู่เกาะสุรินทร์ของสำนักงานอุทยานฯ กล่าวไว้ว่า อ่าวจากเป็นอ่าวขนาดใหญ่ ด้านในอ่าวมีปะการังเขากวาง ปะการังเขากวางพุ่ม และปะการังโขดสลับสับหว่างเรียงตัวผสมปนเปกันเป็นแนวกว้าง นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นหอยมือเสือรวมถึงปลาสีสันสวยงามได้หลากหลายชนิดทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1099


.........................เบื้องหน้าอ่าวช่องขาด.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1003


.........................จังหวะสั่นสะเทือน สะท้อนไหว ในท้องทะเล.........................     8. เกาะรี (เกาะสตอร์ค) : เป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือ บนเกาะมีกระโจมไฟสัญญาณของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือตั้งอยู่ ทำให้ชาวเลในละแวกนี้นิยมเรียก “เกาะรี” หรือ “เกาะสตอร์ค” ในอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะไฟแว๊บ(เรียกตามลักษณะการส่งสัญญาณไฟจากกระโจมบนเกาะครับ) ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะรีมีแนวปะการังแข็งสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนทางด้านทิศเหนือเป็นหลืบหินขนาดใหญ่อันเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด บริเวณเกาะรีเป็นจุดดำน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมักจะพบเต่าทะเล หมึกกระดอง ปลาสิงโต และทากทะเลอยู่เสมอ มัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์เล่าให้พวกเราฟังว่าบางครั้งก็อาจพบฝูงฉลามครีบดำตัวใหญ่ๆ ว่ายวนเวียนเข้ามาในบริเวณนี้สร้างความตื่นเต้นระคนหวาดเสียวให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1059


ถึงแม้จะมีเรือหัวโทงปรากฎให้เห็นอยู่โดยรอบเขตพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์
แต่เรือที่จะสามารถข้ามท้องทะเลกว้างจากชายฝั่ง จ.พังงา มาจนถึงหมู่เกาะแห่งนี้ได้
ในปัจจุบันก็มีเพียงแค่ Speed Boat เท่านั้น


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1022


.........................เบื้องหลังมีใบพัดขับเคลื่อน.........................     9. อ่าวสุเทพ : จากการลงดำน้ำตื้นสำรวจพื้นที่จริงของทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม พบว่า “อ่าวสุเทพ” ซึ่งเป็นอ่าวทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์ใต้เป็นจุดดำน้ำตื้นซึ่งมีความสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจุดดำน้ำตื้นแห่งอื่นๆ (จากข้อมูลการสำรวจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์พบว่าบริเวณอ่าวสุเทพมีความยาวของแนวปะการังมากถึง 1,200 เมตรเลยทีเดียวครับ) สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณอ่าวสุเทพมีตัวอย่างเช่น ปะการังโต๊ะ ปะการังโขด ปะการังเขากวางพุ่ม ปะการังเขากวาง ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังสมอง เป็นต้น.....อ่าวสุเทพเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะสุรินทร์ใต้และถือเป็นจุดดำน้ำตื้นซึ่งผู้ใช้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ไม่ควรพลาด (แต่การจะได้มาดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวสุเทพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในแต่ละวันด้วยนะครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1753


.........................ป่าปะการังบริเวณอ่าวสุเทพ.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1543


....................ดอกไม้ทะเล คือ บ้านของปลาการ์ตูน....................     10. อ่าวเรือปู : อ่าวขนาดย่อมซึ่งอยู่ติดกับแหลมทางด้านทิศเหนือของอ่าวสุเทพ (อ่าวเรือปูตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์ใต้เช่นเดียวกันกับอ่าวสุเทพครับ) มัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์สันนิษฐานให้พวกเราฟังว่า สาเหตุที่อ่าวแห่งนี้ได้ชื่อว่า “อ่าวเรือปู” น่าจะเป็นเพราะเมื่อกาลอดีตชาวเลนิยมล่องเรือนำลอบมาทิ้งไว้ในอ่าวเพื่อดักจับปูในบริเวณนี้อยู่เสมอ ลักษณะแนวปะการังที่พบในบริเวณอ่าวเรือปูมีความสวยงาม หลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์ใกล้เคียงกับแนวปะการังในบริเวณอ่าวสุเทพทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1085


...................................ตีวง 360 องศา...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1014


หากลองสังเกตลักษณะของก้อนหินในทะเลให้ดีๆ
ก็จะสามารถบ่งบอกถึงแนวที่ระดับน้ำเคยขึ้นสูงสุดได้     11. เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) : กลุ่มชาวเลได้ขนานนามเกาะขนาดย่อมซึ่งอยู่ห่างออกมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุรินทร์ใต้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะมังกร(บางครั้งก็อาจเรียกว่า “เกาะปาจุมบา” หรือ “เกาะกลาง” ครับ) เนื่องจากใต้ผืนน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยกุ้งมังกรจำนวนมาก แต่ถ้านักท่องเที่ยวไปดำน้ำตื้นในช่วงเวลากลางวันก็อาจจะไม่สามารถมองเห็นกุ้งมังกรได้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่นัก เพราะพวกมันจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายใต้ซอกหลืบหินและออกมาหากินเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน (.....ในช่วงเวลากลางวัน.....ชาวเลหรือมัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ที่มีความเชี่ยวชาญจะใช้วิธีสังเกตหนวดกุ้งมังกรซึ่งยื่นยาวออกมาจากซอกหิน แล้วดำน้ำลงไปจับหนวดของพวกมันเพื่อนำตัวกุ้งมังกรออกมาได้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1092


....................ที่หมู่เกาะสุรินทร์..........ทะเลใสมาก....................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1090


...................................ศิลาแห่งอันดามัน...................................     12. อ่าวสับปะรด : นี่คืออ่าวเล็กๆ ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ เป็นจุดดำน้ำตื้นของหมู่เกาะสุรินทร์ที่สามารถพบเห็นแนวปะการังโขด ปะการังเขากวางพุ่ม ปะการังเขากวาง ปะการังรังผึ้ง และปลาทะเลหลากหลายชนิด บางครั้งหากบังเอิญมากจริงๆ นักท่องเที่ยวก็อาจได้พบเห็น “งูทะเล” ซึ่งค่อยๆ ว่ายออกจากแนวปะการังเพื่อขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ (ผู้เขียนบทความได้พบเจอกับงูทะเลด้วยตัวเองจริงๆ ในบริเวณอ่าวแห่งนี้ และถือว่าโชคดีมากที่สามารถถ่ายภาพมาได้โดยไม่โดนกัดครับ) ในกรณีที่พบเห็นงูทะเลแนะนำว่าไม่ควรว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆ โดยเด็ดขาดเนื่องจากงูทะเลส่วนใหญ่มีพิษร้ายแรง หากโดนกัดก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_627


..........หมึกสายลายเสือ สัตว์ทะเลหายากที่ได้เจอช่วงน้ำลงบริเวณอ่าวไม้งาม..........


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_636


.........................หนอนฉัตร จ้า.....า....า...า..า.........................     13. อ่าวเต่า : แค่เห็นชื่อ “อ่าวเต่า” นักท่องเที่ยวหลายๆ คนก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่าอ่าวแห่งนี้เป็นจุดดำน้ำตื้นที่สามารถพบเห็นเต่าทะเลได้อยู่เสมอๆ (แต่จะได้เห็นเต่าหรือไม่ ? ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับ) อ่าวเต่าเป็นอ่าวเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ มีหาดทรายสีขาวนวลสวยงามสะอาดตา แต่ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์รายใดๆ พานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนชายหาด เนื่องจากชายหาดของอ่าวเต่าเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งสงวนไว้เพื่อให้เต่าทะเลได้ใช้ในการวางไข่ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1106


.........................หินรูปไก่ ? เหมือนไหมหนอ.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1109


...............Could you be the most beautiful girl in the world ?...............     14. อ่าวผักกาด : ในอดีตบริเวณอ่าวผักกาดเคยมีทุ่งปะการังเขากวางที่สวยงามกินอาณาบริเวณกว้างหลายร้อยตารางเมตร แต่ภายหลังจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์เมื่อช่วงปลายปี 2553 ก็ได้ทำให้ทุ่งปะการังเขากวางที่เคยมีเกิดความเสียหายไปมากกว่าร้อยละ 80 .....ปัจจุบัน.....แนวปะการังบริเวณอ่าวผักกาดยังถือได้ว่ามีการฟื้นตัวน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ นักท่องเที่ยวอาจพบเห็นปะการังโขด ปะการังช่องหินอ่อน ปะการังโต๊ะ หรือปะการังชนิดอื่นๆ ได้ประปราย บางครั้งก็อาจได้เจอกับปลาหลดหิน (ปลาไหลมอเรย์) กำลังกึ่งว่ายกึ่งเลื้อยอยู่ตามแนวปะการังเสื่อมโทรมทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_986


..........เรือปฏิบัติการขนาดเล็กของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์..........


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1112


...................................Lazy day in Thailand...................................     อ่าวผักกาดตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะสุรินทร์ใต้ และถึงแม้แนวปะการังในบริเวณอ่าวแห่งนี้จะยังไม่กลับมาสดสวยเหมือนกับกาลอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่การมาดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวผักกาดก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์หลายๆ คนคาดหวังว่าจะได้พบเห็น.....นั่นก็คือ “ฝูงฉลามครีบดำวัยรุ่น” ขนาดตัวราว 1.5 – 2 เมตร (เป็นฉลามครีบดำซึ่งเติบโตขึ้นแล้วในระดับหนึ่ง มีขนาดตัวใหญ่กว่า “ลูกฉลามครีบดำ” ที่มักจะพบเห็นใกล้ๆ กับป่าโกงกางบริเวณอ่าวไม้งามครับ) โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถพบเห็นฝูงฉลามเหล่านี้ได้เรื่อยๆ ในบริเวณใต้ท้องน้ำใกล้กับหัวแหลมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าวผักกาดทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1691


...........ฝูงปลาสลิดหินลายบั้งกับฝูงปลากล้วยสีฟ้ากำลังแหวกว่ายอยู่เหนือแนวปะการังโขด..........


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_2117


...............ปลากะพงลายพาด เจ้าถิ่นประจำจุดดำน้ำตื้นระหว่างอ่าวช่องขาด - อ่าวกระทิง...............     15. เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) : เกาะเล็กๆ ทางตอนใต้สุดของหมู่เกาะสุรินทร์ จุดกำเนิดของชื่อ “เกาะไข่” มีสาเหตุมาจากลักษณะของหาดทรายซึ่งเป็นสีขาวนวลอมเหลืองอ่อนๆ คล้ายกับสีเปลือกไข่ (คนสมัยโบราณนิยมตั้งชื่อเกาะ ภูเขา หรือชื่อสถานที่ต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพที่เห็น ดังนั้นเราจึงได้ยินชื่อ “เกาะไข่” ซ้ำกันในหลายๆ จังหวัด อาทิเช่น เกาะไข่ จ.สตูล, เกาะไข่ จ.ชุมพร เป็นต้น.....แม้กระทั่งใน จ.พังงา ก็ยังมีเกาะไข่ถึง 2 แห่ง ได้แก่ หมู่เกาะไข่ใกล้ๆ กับเกาะยาวใหญ่ และเกาะไข่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ แต่เกาะไข่ซึ่งกล่าวถึงมาทั้งหมดข้างต้นนี้ก็ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวกันเลยครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1215


.........................3 สาวน้อยชาวต่างประเทศ.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1156


...................................Precious things...................................     เกาะไข่เป็นจุดดำน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่สามารถพบเห็น “ฉลามครีบดำ” ได้อยู่เสมอ และถึงแม้ว่าแนวปะการังเขากวางอันกว้างใหญ่ไพศาลใต้ท้องทะเลของเกาะไข่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ฟอกขาวเมื่อปี พ.ศ. 2553 เสียหายไปเป็นบริเวณกว้าง แต่นักท่องเที่ยวก็ยังจะสามารถพบเห็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลของเกาะไข่ซึ่งยังคงมีความหลากหลายได้ไม่ยาก สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะไข่ที่นักท่องเที่ยวจะพบเจอได้นอกจากฉลามครีบดำมีตัวอย่างเช่น ปะการังแผ่นเปลวไฟสีฟ้า ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังแปรงล้างขวด ปะการังรังเขากวางพุ่ม ดาวทะเล ปลาขี้ตังเบ็ด ฝูงปลาสินสมุทรกลุ่มใหญ่ ปลาผีเสื้อหลากชนิด ปลาไหลริบบิ้น ปลาไหลสวน ปลากะรังหน้างอน ฉลามเสือดาว เป็นต้นทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1155


.........................เปลือกลูกสำโรง, โขดหิน และประกายทะเล.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1144


บางสิ่งบางอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยเห็นคุณค่า
แต่เมื่อนำมาจับประกอบรวมกันมันก็สวยงามเกินกว่าจะบรรยาย     16. กองหินริเชลิว : กองหินปริ่มน้ำกลางทะเลซึ่งอยู่ห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกของหมู่เกาะสุรินทร์ราว 14 กิโลเมตร โดยปกติจะไม่มีผู้ประกอบการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์รายใดๆ นำกลุ่มนักท่องเที่ยวไปดำน้ำตื้นในบริเวณกองหินแห่งนี้ (กองหินริเชลิวเป็นจุดดำน้ำลึก.....เพราะฉะนั้นจึงมีแค่ผู้ประกอบการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ที่เปิดให้บริการดำน้ำลึกเท่านั้นที่จะพากลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนกองหินริเชลิว) .....ว่ากันว่า.....จุดดำน้ำลึกบริเวณกองหินริเชลิวมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก อีกทั้งยังเป็นจุดดำน้ำที่สามารถพบเห็นฉลามวาฬซึ่งว่ายแวะเวียนเข้ามาหาอาหารได้อยู่บ่อยๆทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_143


.............................................เหลียวมอง.............................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_216


..................................ฟ้าใสทะเลสวยหน้าอ่าวกระทิง..................................     17. หินแพ (หินกอง) : กองหินพ้นน้ำซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ (และอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ครับ) เป็นจุดดำน้ำซึ่งมีแนวปะการังเขากวางเจริญเติบโตอยู่เป็นผืนใหญ่ มีฝูงปลาอาศัยอยู่ชุกชุมโดยเฉพาะปลาสลิดหินลายบั้งและปลาข้างเหลือง

     18. หินราบ : เป็นกองหินพ้นน้ำกลางท้องทะเลทางด้านทิศเหนือของหมู่เกาะสุรินทร์ โดยปกติจะไม่มีผู้ประกอบการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์รายใดๆ พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำตื้นในบริเวณหินราบ ด้วยเหตุดังกล่าวทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมจึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจุดดำน้ำแห่งนี้ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1558


..................................ปลาปักเป้าตัวป้อม..................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1904


........................โชคดีที่ถ่ายภาพเจ้าตัวนี้มาได้โดยไม่โดนกัด........................
(งูทะเลเกือบทุกชนิดมีพิษร้ายแรง หากมีโอกาสพบเจอก็ไม่ควรมัวแต่ถ่ายภาพนะครับ)     19. อ่าวบอนเล็ก : ในอดีตชาวมอแกนส่วนใหญ่เคยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนชายฝั่งบริเวณ “แหลมไทรเอน” และ “อ่าวบอนเล็ก” (อ่าวบอนเล็ก เป็นอ่าวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ครับ) แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บ้านเรือนของชาวมอแกนก็ได้ถูกคลื่นยักษ์ซัดทำลายพังเสียหายไปจนหมดสิ้น ส่งผลให้กลุ่มชาวมอแกนจำต้องย้ายไปพำนักอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งมีอาสาสมัครมาช่วยก่อสร้างทดแทนให้ในบริเวณอ่าวบอนใหญ่ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1827


........................ใต้ท้องทะเลใกล้ เกาะไข (เกาะตอรินลา)........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1810


....................ปะการังเขากวางสีม่วงกับคู่รักปลาผีเสื้อ....................     อ่าวบอนเล็กเป็นจุดดำน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่งซึ่งกลับฟื้นตัวจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เป็นอย่างดี หากทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์นำนักท่องเที่ยวมาดำน้ำตื้นในบริเวณนี้ก็จะได้พบเห็นแนวปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังเขากวางพุ่ม ปะการังจาน ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง ปะการังกาแล็กซี่ ปลาสลิดลายบั้ง ปลากล้วย ปลาจิ้มฟันจระเข้ ฯลฯ นอกจากนี้มัคคุเทศก์ประจำทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ยังเล่าให้พวกเราฟังอีกว่า ถ้าโชคดีมากๆ บางครั้งก็อาจพบเห็น “ม้าน้ำ” ในบริเวณใต้ท้องทะเลของอ่าวบอนเล็กได้ด้วยทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_890


.........................1.....2.....3..........Action !.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_680


...................................แล่นเรือฝ่าทะเลใส...................................     20. หมู่บ้านมอแกน (อ่าวบอนใหญ่) : ชาวเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ มอแกน, มอแกลน และอูรักลาโว้ย โดยชาวเลทุกๆ กลุ่มจะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายทะเลและเกาะต่างๆ ในฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทย สำหรับชาวมอแกลนและอูรักลาโว้ยในปัจจุบันถือได้ว่ามีรูปแบบวิถีชีวิตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อครั้งอดีตมากเนื่องจากมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับคนไทยท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ส่วนชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์นั้นเป็นกลุ่มชาวเลที่ยังคงสามารถรักษาขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้มากที่สุดทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_704


........................................@ Moken Village........................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_725


.........................หมู่บ้านของเหล่ายิปซีแห่งท้องทะเล.........................     แรกเริ่มเดิมที.....ชาวมอแกนเคยมีวิถีชีวิตแบบชนเผ่าเร่ร่อนทำมาหากินอยู่ตามหมู่เกาะและแถบชายฝั่ง ต่อมาเมื่อการแบ่งแยกเส้นเขตแดนระหว่างประเทศต่างๆ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นก็ส่งผลให้การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานไม่สามารถกระทำได้อย่างอิสระดังเช่นในกาลอดีต ชาวมอแกนซึ่งเคยใช้วิถีชีวิตแบบร่อนเร่พเนจรจึงจำเป็นต้องปรับตัวตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากที่เคยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนเรือตระเวนเดินทางไปเรื่อยๆ ก็หันมาปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ตามอ่าวอันเป็นจุดหลบคลื่นลมและใช้ชีวิตแบบติดที่มากขึ้นทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_772


..........ทุกวันนี้ชาวมอแกนได้หันมาใช้เรือหัวโทงทดแทนเรือก่าบางกันหมดแล้ว..........


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_766


....................กลุ่มเรือฉ่าพันซึ่งวางเรียงรายอยู่บนผืนทราย....................     หากลองถามชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ว่า “มอแกน (Moken)” แปลว่าอะไร ? เราก็จะได้รับคำตอบที่เหมือนๆ กันว่า “หม่ายรุ (ไม่รู้)” แต่มีข้อสันนิษฐานจากนักมานุษยวิทยาชื่อ Jacques Ivanoff เคยเขียนไว้ว่า “มอแกน” น่าจะเป็นชื่อเรียกซึ่งย่นย่อมาจากคำว่า “ละมอ” ที่แปลว่า “จม” ในภาษาของชาวมอแกน ผนวกกับคำว่า “แกน” อันเป็นชื่อน้องสาวของราชินีในตำนานเก่าแก่ของชนเผ่ามอแกน ถ้าจะสรุปตำนานดังกล่าวแบบรวบยอดก็คงจะสามารถเล่าคราวๆ ได้ว่า.....น้องสาวของราชินีไปแย่งคนรักของพี่สาว ด้วยเหตุนี้เธอ (น้องสาวของราชินี) และพรรคพวกจึงถูกสาปแช่งให้ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่กลางท้องทะเล สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำนานฉบับเต็มของชาวมอแกนสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือชื่อ “Rings of Coral : Moken Folktales”   ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_758


...............ร่องรอยบ่งบอกถึงประสบการณ์และเรื่องราวที่เคยผ่านพ้น...............


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_750


........................................บรรดาผู้มาเยือน........................................     .....ก่อนเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ.....ชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์เคยปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่บนชายฝั่งบริเวณแหลมไทรเอนและอ่าวบอนเล็ก แต่ภายหลังจากที่คลื่นยักษ์อันเกรี้ยวกราดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้ถาโถมซัดสาดเข้าทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เสียหายไปเป็นอันมาก กลุ่มชาวมอแกนจึงจำเป็นต้องย้ายมาปลูกสร้างบ้านเรือนพำนักอาศัยอยู่ในบริเวณ “อ่าวบอนใหญ่” ซึ่งเป็นอ่าวขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้แทน (เหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาเกี่ยวกับท้องทะเลของชาวมอแกนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากกลุ่มชาวมอแกนสังเกตเห็นน้ำทะเลซึ่งเหือดแห้งลงไปอย่างรวดเร็วผิดปกติ พวกเขาจึงร้องตะโกนเตือนครอบครัวและกลุ่มนักท่องเที่ยวให้วิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนเนินเขาสูงเนื่องจากทราบว่า “ละบูน” หรือ “คลื่นใหญ่” กำลังจะมา ส่วนนายท้ายเรือชาวมอแกนที่กำลังล่องเรืออยู่กลางทะเลก็รีบนำเรือแล่นออกห่างจากชายฝั่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะรู้ดีว่าหากเรือยังคงอยู่ใกล้ชายฝั่งคลื่นยักษ์ก็จะม้วนเรือของพวกเขาเข้ากระแทกกับหาดทราย ต้นไม้ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ จนต้องได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายกันอย่างแน่นอน .....ทั้งนี้.....ในเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิที่หมู่เกาะสุรินทร์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไม่ปรากฏว่ามีชนเผ่ามอแกนคนใดๆ เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_785


.........................จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_789


........................................ส่องทางไกล........................................     ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวมอแกน พวกเขาจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณต่างๆ ในธรรมชาติ รวมถึงวิญญาณของบรรพบุรุษโดยมี “เสาหล่อโบง” หรือ “เสาวิญญาณบรรพบุรุษ” เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความเชื่อของชนเผ่า (เสาหล่อโบงเพศชายจะเรียกว่า “แอบ๊าบ” ส่วนเสาหล่อโบงเพศหญิงจะเรียกว่า “เอบูม” ครับ) ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์จะสามารถพบเห็นเสาไม้หล่อโบงได้บริเวณริมชายหาดด้านหน้าหมู่บ้านมอแกน อ่าวบอนใหญ่ และใต้ร่มไม้ด้านหน้าโรงอาหารสวัสดิการอ่าวไม้งามใกล้ๆ กับชายหาด (บริเวณด้านหน้าที่ทำการอ่าวช่องขาดก็จะมี “เสาหล่อโบงจำลอง” ซึ่งทำมาจากปูนเรียงอยู่ข้างๆ เสาธงทั้ง 2 ด้าน. แต่เสาหล่อโบงจริงๆ ของชาวมอแกนจะต้องแกะสลักขึ้นมาจากไม้ครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_545


.......เสาหล่อโบง หรือ เสาวิญญาณบรรพบุรุษ สัญลักษณ์ตัวแทนความเชื่อแห่งชนเผ่า.......


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_578


.........................บัวในสระกักเก็บน้ำจืดบน เกาะสุรินทร์เหนือ.........................     ในวันขึ้นเดือนห้าตามปฏิทินทางจันทรคติของทุกๆ ปี ชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์จะมีพิธีฉลองเสาบรรพบุรุษที่เรียกว่า “เหน่เอนหล่อโบง” ซึ่งในวันดังกล่าวบางครั้งก็จะมีการลอยเรือสะเดาะเคราะห์ “ก่าบางชวาย” ตามความเชื่อที่ว่าการปล่อยเรือจะช่วยนำเอาทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บ และเคราะห์ร้ายต่างๆ ออกไปจากชุมชน.....สำหรับเรือ “ก่าบาง” นั้นเป็นเรือขุดเสริมกราบไม้ระกำ ใช้ใบเตยทะเลเย็บเข้าด้วยกันเป็นใบเรือและหลังคา มีรอยหยักเว้าที่หัวเรือและท้ายเรือ มีแจวลำละ 4 – 6 แจวเผื่อเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาซึ่งไม่มีลมทะเล มีเตาไฟตั้งอยู่ภายในเรือ เมื่อครั้งอดีตในช่วงฤดูที่ท้องทะเลราบเรียบไม่ค่อยมีคลื่นลมชาวมอแกนจะใช้เรือก่าบางเป็นทั้งบ้านและพาหนะเดินทางไปตามเกาะต่างๆ (สมัยก่อน.....ชาวมอแกนอาจใช้ชีวิตอยู่บนเรือก่าบางได้เป็นเดือนๆ โดยไม่ต้องลงมาเหยียบชายฝั่งเลยครับ) แต่หากเป็นช่วงฤดูมรสุมกลุ่มชาวมอแกนยุคเก่าก็จะขึ้นมาปลูกสร้างบ้านเรือนชั่วคราวอาศัยอยู่บนชายฝั่งซึ่งเป็นจุดหลบคลื่นลม แล้วใช้เรือขุดจากไม้ทั้งต้นอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าเรือ “ฉ่าพัน” แจวสัญจรไปมาในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆ ชายฝั่งแทนเรือก่าบางทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_779


...................................สองคนซักผ้า...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_794


...................................บ้านของชาวมอแกน...................................     .....ทุกวันนี้.....ชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ได้หันมาใช้ “เรือหัวโทง” ทดแทนเรือก่าบางและเรือฉ่าพันกันหมดทุกครัวเรือนแล้ว แต่นักท่องเที่ยวซึ่งมีโอกาสเดินทางมาเยือนหมู่บ้านมอแกนที่อ่าวบอนใหญ่ก็ยังมีโอกาสได้พบเห็นซากเรือก่าบางใกล้ๆ กับทางเข้าพิพิธภัณฑ์ชนเผ่ามอแกน (และภายในพิพิธภัณฑ์ชนเผ่ามอแกนก็ยังมีแบบจำลองของเรือก่าบางขนาดย่อจัดแสดงไว้ด้วยครับ) และถ้าลองเดินสำรวจหมู่บ้านมอแกนให้ทั่วๆ ก็จะพบเห็นเรือฉ่าพันเก่าๆ ซึ่งวางเรียงรายอยู่บนชายหาดอีกหลายลำทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_799


...................................จำหน่ายของที่ระลึก...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_796


...................................ความสุขในครอบครัว...................................     ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับทุกๆ สรรพสิ่งซึ่งกอปรไปด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ดังเช่นวิถีชีวิตของชาวมอแกนที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่าน การเปลี่ยนแปลงสำคัญในวิถีชีวิตของชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มเกิดขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เมื่อเด็กๆ ชาวมอแกนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการสอน ทำให้พวกเขาซึมซับภาษาไทยและเพลงไทยมากขึ้น ส่งผลให้จากที่เคยมีความสุขกับการร้องเพลงดั้งเดิมของชาวมอแกนซึ่งบรรยายถึงความงดงามในธรรมชาติ การเดินทางไปตามเกาะต่างๆ การทำมาหากินทางทะเล ความสุขในการพบปะคนรัก ฯลฯ ก็กลับกลายมาเป็นการมีความสุขกับการร้องเพลงภาษาไทยยอดนิยมแทนทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_787


.............................................หยอกล้อ.............................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_784


...................................ณ หมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์ใต้...................................     ในสมัยก่อนอาหารหลักของชาวมอแกนคือ หัวมัน หัวกลอย ยอดไม้ พืชผัก ผลไม้ป่า ปลา กุ้ง ปู หอย และอาหารทะเลชนิดต่างๆ ส่วนข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารพิเศษซึ่งหายาก แต่เมื่อชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ถูกดึงเข้ามาสู่ระบบการค้าขายแลกเปลี่ยนสมัยใหม่ ข้าวจึงกลายมาเป็นอาหารหลักของชาวมอแกนเนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้นานไม่เหมือนกับอาหารสดประเภทอื่นๆ ที่เน่าเสียง่าย ปัจจุบันชาวมอแกนจะขายสัตว์ทะเลเพื่อแลกซื้อข้าวสารตุนเอาไว้เป็นกระสอบๆ เพื่อรับประกันความอิ่มท้องโดยเฉพาะในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งท้องทะเลมีคลื่นลมแรงและออกเดินเรือจับสัตว์น้ำได้ยากลำบาก .....อย่างไรก็ดี.....ชาวมอแกนบางคนก็หันมาติดใจอาหารขยะประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวเป็นถุงๆ และน้ำอัดลมรสซ่า ส่งผลให้สุขภาพของชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์บางส่วนย่ำแย่ลงกว่าเมื่อกาลก่อนทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1384


.........................ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำหน้าอ่าวกระทิง.........................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1408


...................................อุ่นไอในยามเย็น...................................     .....เมื่อครั้งอดีตในยามที่ชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์เจ็บป่วย.....พวกเขาก็จะหันไปพึ่งหมอพื้นบ้านซึ่งรักษาโดยการเข้าทรง เพื่อเจรจากับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยปัดเป่าความเจ็บป่วยออกไปร่วมกับการใช้ยาสมุนไพรหลายอย่าง ส่วนการคลอดก็จะอาศัยหมอตำแยที่เป็นป้าๆ ชาวมอแกนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการทำคลอดเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์จะหันมาใช้ยาและการรักษาแผนปัจจุบันมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีวิธีการทำคลอดโดยหมอตำแยและยังรักษาประเพณีการอยู่ไฟภายหลังคลอดเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วเอาไว้อยู่ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1439


..............................อย่างนี้สิที่เรียกว่าเข้าเป้า !..............................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1420


..............................พักผ่อนตามอัธยาศัย..............................     เพื่อช่วยให้กลุ่มชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงสามารถธำรงรักษาเอกลักษณ์สำคัญทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาจากอดีตกาลเอาไว้ได้ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ทางหน่วยงานราชการจึงได้มีการจัดทำเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเอาไว้ให้เด็กๆ ชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ได้เรียนรู้ โดยหวังว่าพวกเด็กๆ เหล่านี้จะเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวมอแกน และช่วยกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีอันงดงามนับตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตาทวดให้คงอยู่สืบต่อไป (หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับเด็กนักเรียนชาวมอแกนมีตัวอย่างเช่น ชีวิตพวกเราชาวทะเล, ชุมชนมอแกนและอูรักลาโว้ยกับพื้นที่คุ้มครอง, ชีวิตพวกเราชาวมอแกน.....หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา เป็นต้น)

     หมู่บ้านมอแกนถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์หรือเลือกใช้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบต่างๆ พลาดไม่ได้ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1410


...................................ใกล้..........ไกล...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1407


...................................Golden Time...................................     การเดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์ .พังงา

     ดังที่ได้เขียนอธิบายไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของบทความแล้วว่า นักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะเดินทางไปยังหมู่เกาะสุรินทร์จำเป็นจะต้องนั่งเรือ Speedboat ไปเท่านั้น ซึ่งทางเลือกในการเดินทางก็จะมีอยู่เพียงแค่ 2 รูปแบบ ได้แก่

     1. ซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์ : เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการจะพักค้างแรมอยู่บนเกาะสุรินทร์เหนือตั้งแต่ 2 วัน 1 คืนขึ้นไป (ถ้าอยากเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ให้ทั่วๆ ก็ควรมีเวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน ขึ้นไปครับ) โดยนักท่องเที่ยวจะต้องทำการจองที่พักของอุทยานฯ มาเอง (สามารถเลือกจองได้ทั้งบ้านพักและเต็นท์ หากเป็นบ้านพักควรจองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 เดือน มิฉะนั้นบ้านพักอาจเต็มครับ) แต่ไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางมายังหมู่เกาะสุรินทร์แบบเช้าไปเย็นกลับ เนื่องจากเมื่อ Speedboat มาถึงหมู่เกาะสุรินทร์ในเวลาประมาณ 9.30 – 10.00 น. เรือทัวร์ดำน้ำตื้นของทางอุทยานฯ รอบเช้าก็จะออกจากฝั่งไปเรียบร้อยแล้ว และหากคิดจะใช้บริการทัวร์ดำน้ำตื้นของทางอุทยานฯ ช่วงบ่ายซึ่งเรือจะออกในเวลาประมาณ 14.00 – 14.30 น. ก็จะไม่สามารถกลับมาขึ้น Speedboat กลับไปยังฝั่ง อ.คุระบุรี ได้ทันอย่างแน่นอน (สรุปคือถ้ามีเวลาเที่ยววันเดียวแล้วคิดจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อแค่ตั๋วเรือไปกลับ ก็จะทำได้เพียงเดินเล่นริมชายหาดของเกาะสุรินทร์เหนือและต้องดำน้ำตื้นด้วยตนเองอยู่ใกล้ๆ ด้านหน้าชายหาดโดยไม่มีมัคคุเทศก์คอยดูแล ซึ่งต้องขออนุญาตบอกตรงๆ ว่าเป็นการพยายามประหยัดที่ไม่น่าจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่เลยครับ) สำหรับผู้ที่จองตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์และชำระค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทางผู้ประกอบการก็จะมีการจัดรถรับส่งระหว่าง บขส.คุระบุรี/ที่พักในเขต จ.พังงา & จ.ภูเก็ต – ท่าเรือ ให้ด้วย (อย่าลืมตรวจสอบเขตพื้นที่ซึ่งมีรถให้บริการรับส่งได้จาก “หมายเลขโทรศัพท์” หรือ “LINE ID” ในกรอบสีขาวทางด้านล่างบทความชิ้นนี้ก่อนติดต่อจองตั๋วเรือด้วยนะครับ)ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1456


...................................ลวดลายของสายน้ำ...................................


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1346


........................................พรจากฟ้า........................................     2. ใช้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ : เป็นบริการทัวร์ของผู้ประกอบการเอกชนซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นจากท่าเรือในเขต จ.พังงา (แต่มีรถรับส่งระหว่าง บขส.คุระบุรี/ที่พัก – ท่าเรือ ให้บริการตั้งแต่ในเขตพื้นที่ จ.พังงา – จ.ภูเก็ต เช่นเดียวกันกับผู้ที่ซื้อตั๋วเรือไปกลับหมู่เกาะสุรินทร์ครับ) โดยบริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ของผู้ประกอบการเอกชนนั้นจะมีหลากหลายประเภทตั้งแต่ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบเช้าไปเย็นกลับ (One day tour), ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบ 2 วัน 1 คืน, ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบ 3 วัน 2 คืน และทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบ 4 วัน 3 คืน (กรณีต้องการพักค้างแรมบนเกาะสุรินทร์เหนือเกินกว่า 3 คืน แนะนำให้เลือกซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับน่าจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าครับ) ซึ่งในโปรแกรมทัวร์ทุกๆ ประเภทก็จะมีประกันภัย เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำตื้น อาหารและเครื่องดื่มให้บริการพร้อมสรรพ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสะดวกสบายและไม่อยากจะเตรียมตัวหาข้อมูลใดๆ มาก (นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ประเภทต่างๆ ได้จากตารางราคาทางด้านล่างและติดต่อจองทัวร์ได้จาก “LINE ID” หรือ “หมายเลขโทรศัพท์” ในกรอบสีขาวทางด้านล่างตารางราคาครับ) .....อย่างไรก็ดี.....นักท่องเที่ยวซึ่งเลือกใช้บริการทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์แบบพักค้างคืนอาจพบกับข้อด้อยเล็กน้อยกล่าวคือ ทุกๆ คนจะต้องนอนในเต็นท์ (จะไม่มีการจองบ้านพักอุทยานฯ ให้ครับ) เพราะฉะนั้นถ้าอยากเลือกนอนในบ้านพักของอุทยานฯ นักท่องเที่ยวก็จำเป็นจะต้องเลือกซื้อเฉพาะตั๋วเรือไปกลับแล้วจองบ้านพักอุทยานฯ มาด้วยตนเองทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1368


เพียงแค่เศษเสี้ยวของกาลเวลา.....แต่บางครั้งก็จะกลายเป็นความทรงจำซึ่งติดตรึงตราไปชั่วชีวิต


ทัวร์_หมู่เกาะสุรินทร์_1351


..........วันหนึ่งก่อนตะวันจะลับเลือน ณ หมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา ประเทศไทย..........
     ถ่ายภาพและเขียนบทความ : ตฤณ ณ อัมพร

     เรียบเรียง : อรชร ลลิตผสาน

     สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)

     ข้อมูลอ้างอิง : การลงสำรวจพื้นที่จริงในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์โดยทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com), ป้ายความรู้โดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์, พิพิธภัณฑ์ชนเผ่ามอแกน เกาะสุรินทร์ใต้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ & ตั๋วเรือหมู่เกาะสุรินทร์ ราคาถูก !

โปรแกรม
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

ตั๋วเรือ ไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์ตั๋ว เรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์
: Speed Boat
(เริ่มต้น : ท่าเรือคุระบุรี)

1,700

850


ตั๋ว เรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์
: Speed Boat
(เริ่มต้น : บขส. คุระบุรี เริ่มรับที่บขส. 05.00 น.)

1,700

850


ตั๋ว เรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์
: Speed Boat
(เริ่มต้น : เขาหลัก เริ่มรับเวลาประมาณ 07.00 น.)

2,300

1.150


ตั๋ว เรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์
: Speed Boat
(เริ่มต้น : ภูเก็ต เริ่มรับเวลาประมาณ 05.00 น.)

2,700

1,350


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน เช้าไป เย็นกลับทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
1 Day ไปเช้า เย็นกลับ
(เริ่มต้น ท่าเรือทับละมุ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

1,980
(walk in 2,700)

1,390
(walk in 2,000)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
1 Day ไปเช้า เย็นกลับ
(เริ่มต้น : เขาหลัก เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

2,090
(walk in 2,800)

1,590
(walk in 2,200)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
1 Day ไปเช้า เย็นกลับ
(เริ่มต้น : ภูเก็ต เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

2,290
(walk in 3,100)

1,790
(walk in 2,500)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
1 Day ไปเช้า เย็นกลับ
(เริ่มต้น เกาะพยาม ตรวจสอบวันเดินทางล่วงหน้า)

2,290
(walk in 2,400)

1,150
(walk in 1,200)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
1 Day ไปเช้า เย็นกลับ
(เริ่มต้น ท่าเรือคุระบุรี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

2,290
(walk in 2,700)

1,200
(walk in 1,350)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
1 Day ไปเช้า เย็นกลับ
(เริ่มต้น : บขส. คุระบุรีี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

2,390
(walk in 2,700)

1,300
(walk in 1,350)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืนทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
2 วัน 1 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น ท่าเรือคุระบุรี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

4,490
(walk in 4,700)

2,290
(walk in 2,350)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
2 วัน 1 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : บขส. คุระบุรีี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

4,590
(walk in 4,700)

2,300
(walk in 2,350)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
2 วัน 1 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : เขาหลัก เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

4,990
(walk in 6,300)

3,590
(walk in 4,100)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
2 วัน 1 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : ภูเก็ต เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

5,290
(walk in 6,600)

3,890
(walk in 4,400)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืนทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
3 วัน 2 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น ท่าเรือคุระบุรี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

5,290
(walk in 5,900)

2,790
(walk in 2,950)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
3 วัน 2 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : บขส. คุระบุรีี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

5,390
(walk in 5,900)

2,890
(walk in 2,950)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
3 วัน 2 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : เขาหลัก เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

5,990
(walk in 7,700)

4,290
(walk in 4,700)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
3 วัน 2 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : ภูเก็ต เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

6,290
(walk in 8,000)

4,590
(walk in 5,000)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืนทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
4 วัน 3 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น ท่าเรือคุระบุรี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

7,790
(walk in 8,000)

3,890
(walk in 4,000)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
4 วัน 3 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : บขส. คุระบุรีี ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

7,850
(walk in 8,000)

3,950
(walk in 4,000)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
4 วัน 3 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : เขาหลัก เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

8,390
(walk in 8,600)

4,490
(walk in 4,300)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ :
4 วัน 3 คืน นอนเต็นท์
(เริ่มต้น : ภูเก็ต เฉพาะพื้นที่ที่บริการ)

8,790
(walk in 9,000)

4,750
(walk in 5,000)


     หมายเหตุ : โปรแกรมเริ่มต้นที่ท่าเรือคุระบุรี (มีบริการรถรับจากบขส.คุระบุรี มาที่ท่าเรือ)
                        โปรแกรมเริ่มต้น เขาหลัก และภูเก็ตบริการรับส่งฟรีภายในพื้นที่ที่กำหนด
                         เด็ก หมายถึง อายุ 4-12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.
                         ราคาแพกเกจทัวร์ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
                         **สำหรับชาวต่างชาติไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยาน
                         โปรดสอบถามโปรโมชั่นรายแพกเกจอีกครั้ง**โปรโมชั่นนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจอง "ทัวร์หมุ่เกาะสุรินทร์ หรือ ตั๋วเรือหมู่เกาะสุรินทร์ "
และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้า
ผ่านท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ตามหมายเลขโทรศัพท์ในกรอบทางด้านล่างเท่านั้น

รับทันที !! ส่วนลดโปรโมชั่น "ตั๋วเรือ และ ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์" ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจองบัตรล่วงหน้าตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม
ทาง Line ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
www.thongteaw.com
, trin.thongteaw.com , cimlee


กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ


หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น
ใช้เพื่อการติดต่อสำรองที่นั่ง "ตั๋วเรือ และ ทัวร์หมู่เำกาะสุรินทร์" ล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อซื้อตั๋วเรือและทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ในราคา Walk In ตามปกติ
(ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ


คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท

Kuraburi Greenview Resort

 

ประเภทห้อง

ช่วงเวลาเข้าพัก/ราคาห้องพัก
(บาทต่อคืน)

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2562 - 31 ต.ค.2562

ช่วงเวลาเข้าพัก/ราคาห้องพัก
(บาทต่อคืน)

ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562

Bamboo Cottage (Fan)

990
(จากปกติ 1,100 บาท)
1,350
(จากปกติ 1,500 บาท)

Clay House (Fan)

1,350
(จากปกติ 1,500 บาท)
1,850
(จากปกติ 2,000 บาท)

Superior Bungalow

1,350
(จากปกติ1,500 บาท)
1,750
(จากปกติ 1,900 บาท)

Superior Building

1,550
(จากปกติ 1,700 บาท)
2,050
(จากปกติ 2,300 บาท)

Deluxe Cabin

1,950
(จากปกติ 2,100 บาท)
2,550
(จากปกติ 2,800 บาท)

Family Room (Triple)

2,550
(จากปกติ 2,700 บาท)
3,150
(จากปกติ 3,500 บาท)

หมายเหตุ :  ค่าห้องพักทุกแบบรวมบริการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ยกเว้น Family Room 3 ท่าน

                    เตียงเสริมเพิ่มเตียงละ 500 บาท
(ยกเว้น Superior Bungalow, Bamboo Cottage,
                    Clay House ไม่มีเสริมเตียง)

                    
                    หากต้องการใช้บริการรถรับส่งจากโรงแรมไปสถานที่อื่น ๆ โปรดสอบถามค่าใช้จ่าย
                    

โปรโมชั่นนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจองที่พัก "คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท"
และชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้า
ผ่านท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)
ตามหมายเลขโทรศัพท์ และ Line ID ในกรอบทางด้านล่างเท่านั้น

รับทันที !! ส่วนลดโปรโมชั่นที่พัก "คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท " ราคาพิเศษ !!

เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจองที่พักล่วงหน้าตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม
ทาง Line ID หรือหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw.com , cimlee , www.thongteaw.com , trin.thongteaw.com


กรุณาติดต่อสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 - 21 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ


หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้น
ใช้เพื่อการติดต่อสำรองที่พัก "คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท " ล่วงหน้าเท่านั้น !!
กรณีไม่สะดวกสำรองที่พักและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
กรุณาติดต่อจองที่พัก "คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท" ในราคา Walk In ตามปกติ
(ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ) ครับ/ค่ะ     เงื่อนไขการจองตั๋วเรือ/ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์/ห้องพักคุระบุรีกรีนวิว โปรโมชั่นราคาถูก !

     สำหรับการจอง ตั๋วเรือ/ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์/ห้องพักคุระบุรีกรีนวิว กรุณาแจ้งจองทัวร์/ที่พัก และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการจองทัวร์ต่างๆ ทางด้านล่างทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าก่อนกำหนดวันออกทัวร์อย่างน้อย 2 – 21 วัน (กรณีช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ควรติดต่อจองทัวร์และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-4 อาทิตย์ มิฉะนั้นทัวร์/ห้องพักอาจเต็มครับ)


     ขั้นตอนการจองตั๋วเรือ/ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์/ห้องพักคุระบุรีกรีนวิว โปรโมชั่นราคาถูก !

     
1.เปิด Application Line ใน Smartphone หรือ Tablet ของท่านขึ้นมา แล้วเลือกหัวข้อ “เพิ่มเพื่อน” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ “ID/โทรศัพท์” ทางด้านขวาบนของหน้าเพิ่มเพื่อน

     2.เลือกเพิ่มเพื่อนโดยใช้ Line ID : thongteaw.com หรือ www.thongteaw.com หรือ trin.thongteaw.com

     3.หากท่านไม่สะดวกในการเพิ่มเพื่อนจาก Line ID ท่านสามารถเลือกเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์ 0891378702 หรือ 0841450957 หรือ 0942519214 ลงในช่อง “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” แล้วกดเครื่องหมายแว่นขยาย (ช่องด้านบน “หมายเลขโทรศัพท์เพื่อน” ให้ใช้รหัส Thailand +66 ซึ่งถ้าโทรศัพท์ของท่านใช้ SIM card ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ครับ)

     4. เมื่อทำการเพิ่มเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งข้อมูลผู้จองส่งมาทาง Line ให้ครบถ้วนดังรายละเอียดต่อไปนี้

     - ชื่อนามสกุล : (ต้องเป็นชื่อ – นามสกุลจริงๆ เท่านั้น ห้ามใช้ชื่อเล่นในการจอง) ของผู้จองซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม 1 ท่าน โดยผู้จองต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คอิน หรือแสดงแก่เจ้าหน้าที่คนขับรถกรณีใช้บริการรถรับส่ง (หลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับผู้จองชาวไทยใช้ “บัตรประชาชน” หรือ “ใบขับขี่” ส่วนหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับชาวต่างประเทศใช้ “หนังสือเดินทาง : Passport” ครับ)

     - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับผู้จองได้จริงในวันออกเดินทาง

     - ประเภทตั๋วเรือ/ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์/ห้องพัก ที่เลือก : สามารถเลือกประเภทได้จาก ตั๋วเรือหมู่เกาะสุรินทร์/ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์/ห้องพัก แบบต่าง ๆ

     - วันที่จะใช้บริการ : คือวันที่เดินทางไป และวันที่เดินทางกลับ กรณีสำรองทัวร์เช้าไปเย็นกลับ หมายถึงวันที่ออกทัวร์นั่นเอง/กรณีสำรองห้องพัก หมายถึง วันเช็คอินเช็คเอ้าท์

     - จำนวนนักท่องเที่ยว : จำนวนรวมของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

     - สัญชาตินักท่องเที่ยว : กรุณาแจกแจงข้อมูลว่าในกลุ่มของท่านมีนักท่องเที่ยวสัญชาติใดอยู่บ้าง ? แต่ละสัญชาติมีจำนวนกี่คน ? ยกตัวอย่างเช่น ไทย 4 คน จีน 2 คน อเมริกัน 1 คน เป็นต้น

     - อายุเด็ก : สำหรับทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ทุกๆ แบบ “เด็ก” หมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 4 - 12 ปี ส่วนสูงต้องไม่เกิน 120 ซม. และจะต้องเสียค่าบริการทัวร์ในอัตราของเด็ก หากอายุไม่ถึง 4 ปี สามารถใช้บริการตั๋วเรือ และ ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ (นั่งตักผู้ใหญ่) กรณีที่อายุเกิน 12 ปี หรือสูงกว่า 120 ซม. จะต้องเสียค่าบริการทัวร์ในอัตราเดียวกับผู้ใหญ่ (ไม่ถือว่าเป็นเด็กครับ) เพราะฉะนั้นหากแจ้งจองทัวร์โดยระบุว่ามีเด็กอยู่ภายในกลุ่มจึงจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอายุ และส่วนสูงเด็กไว้ด้วย

     - ชื่อที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท ที่ต้องการจะให้รถไปรับส่ง : สำหรับกรณีเลือกบริการรถรับส่ง โปรดแจ้งชื่อที่พักให้ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบพื้นที่และแจ้งเวลารถรับ

     5.เมื่อแจ้งข้อมูลการจองครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับข้อความยืนยันการจองทาง Line (กรณี ตั๋วเรือ หรือทัวร์เต็มก็จะมีการแจ้งผลการจองกลับทาง Line ให้ทราบเช่นกันครับ)

     6.เมื่อได้รับข้อความยืนยันการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีทางด้านล่างภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อความยืนยันการจอง (ก่อนชำระค่าใช้จ่ายโปรดตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน, ชื่อ และเลขที่บัญชีทุกครั้งด้วยครับ) หากไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7


     7.เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายมาทาง Line

     - กรณีเป็น Slip จากตู้ ATM หรือใบนำฝากของธนาคารให้ใช้การถ่ายรูปส่งทาง Line

     - กรณีเป็นการโอนผ่าน Application บน Smartphone หรือ Tablet ให้ Capture หน้าจอซึ่งดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทาง Line

     8.ทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดโอน และดำเนินการส่ง Voucher กลับทาง Line ภายในเวลา 24 – 48 ชม. หากยอดโอนหรือหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบทาง Line เพื่อขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการอย่างถูกต้องอีกครั้ง

     9.เมื่อได้รับ Voucher เรียบร้อยแล้ว ในวันออกเดินทางไปหมู่เกาะสุรินทร์ ท่านสามารถใช้หลักฐานยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณี) ร่วมกับการแสดง Voucher จาก Smartphone หรือ Tablet เพื่อ Check In ขึ้นรถรับส่งหรือขึ้นเรือ/เช็คอินห้องพัก ได้ทันทีตามเวลาที่ระบุ

     10.เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใดๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพคลื่นลมหรือภูมิอากาศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่ส่งผลให้ เรือ ไม่สามารถออกทัวร์ได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้ล่วงหน้าให้เต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไข (แต่ในกรณีซึ่งท่านยกเลิกตั๋วเรือ หรือทัวร์ทั้งๆ ที่ เรือยังคงสามารถออกเรือไปทัวร์ได้ตามปกติ หรือท่านไม่มารอรถรับส่ง/เรือ ตามเวลานัดหมาย ทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ให้นะครับ)

     11.
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมตั๋วเรือหมู่เกาะสุรินทร์ และทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ : ผู้ประกอบการใบอนุญาตเลขที่ 34/00852 , 33/01159 , 34/01166


     หมายเหตุ
     รายละเอียดโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพคลื่นลม และสภาวะอากาศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า


     - ราคานี้มีผลวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงอื่นๆ ในเขต จ.พังงา ราคาพิเศษ !!
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)


ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.   ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
xxxx - xxxx
2.   ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
1,490 - 8,100
3.   ทัวร์หมู่เกาะตาชัย (อุทยานฯ แจ้งปิด ยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะ)
xxxx - xxxx
4.   ทัวร์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
1,290 - 1,490


สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพังงา
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
อ.เมือง
 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อ.คุระบุรี
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อ.ท้ายเหมือง
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อ.ตะกั่วป่า
 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่ , หาดนางทอง - หาดบางเนียง
อ.เกาะยาว
 เกาะยาวใหญ่ , เกาะยาวน้อย , เกาะไข่นอก - เกาะไข่ใน      

สงวนลิขสิทธิ์โดย : เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09712

 
Copyright since 2008 by www.thongteaw.com - All right reserved.