Custom Search
 

บัตรชมการแสดง "โขน ศาลาเฉลิมกรุง"

รับทันที ! โปรโมชั่น “บัตร โขนศาลาเฉลิมกรุง” ราคาพิเศษ !
เฉพาะผู้ที่ติดต่อสำรองบัตรและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น !      โขน ศาลาเฉลิมกรุง :โขน” ถือได้ว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย เป็นจุดศูนย์รวมของศิลปะหลากหลายแขนงโดยมีการนำเอาวิธีการเล่นการแต่งกายบางอย่างมาจาก “ชักนาคดึกดำบรรพ์ในพิธีอินทราภิเษก” มีท่ารำตามแบบ “ละครใน” มีท่าเต้นซึ่งเลียนมาจากการเชิด “หนังใหญ่” และมีท่าการต่อสู้ที่โลดโผน เช่น ท่าปฐมในการไหว้ครูของ “กระบี่กระบอง” ใช้ “วงปี่พาทย์” ในการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดง ดำเนินเรื่องราวโดยการใช้บทพากย์ บทเจรจาและบทร้อง (ใช้บทร้องสำหรับการแสดง “โขนโรงใน” และ “โขนฉาก” เท่านั้น การเล่นโขนแต่ดั้งเดิมจะไม่มีบทร้อง มีเพียงแค่บทพากย์และบทเจรจา) การแสดงโขนมีลักษณะสำคัญอยู่ตรงที่ผู้แสดงต้องสวม “หัวโขน” ซึ่งเป็นเครื่องสวมครอบหุ้มตั้งแต่ศีรษะจนถึงคอ เจาะรูสองรูบริเวณดวงตาเพื่อใช้ในการมอง หัวโขนจะถูกสร้างขึ้นตามลักษณะของตัวแสดงต่าง ๆ (เช่น ตัวยักษ์ , ตัวลิง , ตัวเทวดา , ฯลฯ) ตกแต่งด้วยสี ลงรักปิดทอง ประดับกระจกโขน_ศาลาเฉลิมกรุง_3 โขน_ศาลาเฉลิมกรุง_6
เครื่องแต่งกายอันวิจิตรงดงามตามแบบธรรมเนียมดั้งเดิมของ "โขน ศาลาเฉลิมกรุง"


      จาก “จดหมายเหตุลาลูแบร์(Simon de La Loubere คือ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเดินทางเข้ามายังประเทศสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ทำให้เราพอจะทราบว่าการแสดงโขนมีอยู่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าเริ่มกำเนิดเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เมื่อกาลเวลาล่วงเลยพ้นผ่านโขนก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

      1.โขนกลางแปลง เป็นการเล่นโขนกลางแจ้งโดยใช้ภูมิประเทศรอบข้างเป็นฉาก ไม่มีการปลูกโรงแสดง ตัวแสดงทุกตัวจะต้องสวมหัวโขน
      2.โขนโรงนอก หรือ โขนนั่งราว วิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลง แต่แสดงบนโรงเรือนที่ปลูกสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ โรงเรือนดังกล่าวจะมีการใช้ราวไม้ไผ่วางพาดไว้ตามส่วนยาวของโรงเพื่อให้ตัวแสดงนั่งโดยสมมุติว่าเป็นเตียง การแสดงโขนโรงนอกหรือโขนนั่งราวนี้ยังคงมีการใช้เพียงแค่บทพากย์และบทเจรจาในการดำเนินเรื่อง ไม่มีบทร้อง
      3.โขนหน้าจอ เป็นโขนที่แสดงหน้าจอ “หนังใหญ่” โดยผู้แสดงโขนออกมาแสดงสลับกับการเชิดตัวหนัง ภายหลังมีการยกเลิกการแสดงหนังใหญ่คงเหลือเอาไว้เฉพาะโขนเนื่องจากผู้ดูนิยมการแสดงที่ใช้คนจริงมากกว่าตัวหนัง(แต่ก็ยังคงใช้หน้าจอหนังใหญ่ในการแสดงโขนอยู่) ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาหน้าจอโดยทำให้มีช่องประตูสำหรับเข้า – ออก และวาดภาพซุ้มประตูด้านซ้ายเป็นค่ายของพระราม ส่วนซุ้มประตูด้านขวาวาดเป็นกรุงลงกาของทศกัณฐ์ (เนื่องจากโขนของไทยนิยมแสดงแต่เฉพาะเรื่อง “รามเกียรติ์”)
      4.โขนโรงใน เป็นการนำเอาศิลปะการแสดงของละครในเข้ามาผสมผสานกับโขน โดยนำท่ารำ ท่าเต้น บทพากย์ บทเจรจาแบบโขนมาใช้ร่วมกับบทร้องและเปลี่ยนสถานที่แสดงมาใช้โรงแบบละครใน ผู้แสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และเทวดา เริ่มที่จะไม่ต้องสวมหัวโขนในการแสดง
      5.โขนฉาก เป็นการแสดงโขนที่มีการจัดฉากให้เข้าเหตุการณ์และสถานที่ตามท้องเรื่อง แบ่งฉากเป็นองก์ต่าง ๆ โขนฉากเริ่มถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) และถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของโขนที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานมาจวบจนกระทั่งถึงยุคสมัยปัจจุบันโขน_ศาลาเฉลิมกรุง_5 โขน_ศาลาเฉลิมกรุง_2
"โขน ศาลาเฉลิมกรุง" ดำรงคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์คุณค่าความเป็นไทย


      ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ “โขน” เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนัก และทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ก็เชื่อว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นถึงคุณค่าความงดงาม – ความสำคัญของนาฏศิลป์โบราณชนิดนี้ รวมทั้งยังมีความต้องการที่จะหาโอกาสไปดู.....ไปรับชมโขนอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต (แม้แต่ “พนม ยีรัมย์” หรือ “จา พนม” นักแสดงนำ – ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “องค์บาก 2 – 3” ก็เคยนำเอาท่าทางการเต้นการรำของโขนไปประยุกต์ออกแบบท่าทางการต่อสู้ในภาพยนตร์เรื่อง “องค์บาก 3” โดยให้ชื่อศิลปะการต่อสู้ดังกล่าวว่า “นาฏยุทธ” มาแล้ว) แต่หลาย ๆ คนอาจจะมีคำถามสำคัญอยู่ในใจว่า.....แล้วเราจะไปหาชมโขนได้จากที่ไหน ??.....     

      เนื่องในปีมหามงคลสมัยที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีโครงการจัดแสดงโขนขึ้น ณ โรงมหรสพหลวง “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลดังกล่าวรวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง โครงการ “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” นี้เป็นโครงการระยะยาวอันจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป ปัจจุบัน “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” เปิดการแสดงตลอดทั้งปีทุก ๆ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละ 1 รอบ เวลา 19.30 น. ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 1 ชม.20 นาที โดยโขนที่จัดแสดง ณ ศาลาเฉลิมกรุงนี้เป็นประเภท “โขนฉาก”โขน_ศาลาเฉลิมกรุง_4

มาร่วมกันชม.....มาร่วมกันช่วย เหล่าศิลปินผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า


      “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” เป็นการแสดงอันงดงามวิจิตรตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์ การเจรจา และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ ใช้เครื่องแต่งกายที่สวยงามตามธรรมเนียมเดิม พร้อมทั้งมีคำบรรยายตัววิ่งภาษาอังกฤษประกอบตลอดการแสดง สำหรับ “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” ชุดปัจจุบันซึ่งกำลังดำเนินการแสดงอยู่ในขณะนี้มีชื่อชุดว่า “หนุมาน(เริ่มการแสดงเบิกโรงมาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จวบจนถึงปัจจุบันและยังไม่มีกำหนดเปลี่ยนแปลงการแสดงเป็นชุดใหม่.....การแสดงชุด “หนุมาน” นี้เป็นการแสดงโขนชุดที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มมีโครงการ “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548) มีเนื้อเรื่องโดยย่อดังต่อไปนี้

      “นนทุก” อสูรผู้มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดา – นางฟ้าได้ถูกเหล่าเทวดา – นางฟ้าเขกหัวเล่นจนกระทั่งหัวล้าน นนทุกมีความคับแค้นใจจึงขึ้นไปเฝ้า “พระอิศวร” บนยอดเขาไกรลาสเพื่อขอประทานนิ้วเพชรที่สามารถชี้ทำร้ายผู้อื่นได้ไว้ป้องกันตัว เหตุการณ์กลับตาลปัตรเมื่อพระอิศวรประทานนิ้วเพชรให้แต่นนทุกนำนิ้วเพชรนั้นไปชี้ทำร้ายเหล่าเทวดา – นางฟ้า และกำเริบเที่ยวทำร้ายผู้อื่นไปทั่ว เมื่อ “พระนารายณ์” ทราบเหตุจึงจำแลงกายเป็นนางงามมาลวงนนทุกให้หลงชอบแล้วหลอกล่อให้นนทุกรำตามจนนนทุกเผลอใช้นิ้วเพชรชี้ขาตนเองหัก หลังจากพระนารายณ์กลับร่างเดิมนนทุกได้กล่าวหมิ่นพระนารายณ์ว่าเป็นถึงเทพแต่กลับต้องทำกลอุบายแปลงร่างเป็นนางงามมาหลอกลวง พระนารายณ์จึงประทานสัตย์ว่าให้ชาติหน้านนทุกเกิดมาเป็นอสูรมี 10 พักตร์ 20 กร แล้วตนจะอวตารมาเป็นมนุษย์มี 2 มือและจะขอสู้กับนนทุกให้ได้ นนทุกจึงสาบานจะทำให้พระนารายณ์ต้องพรากจากคนรักและทนทุกข์ทรมาน จากนั้นพระนารายณ์จึงสังหารนนทุกสิ้นชีวิต นนทุกลงมาเกิดเป็น “ทศกัณฐ์” เจ้ากรุงลงกา
โขน_ศาลาเฉลิมกรุง_1

ฉากรบอันยิ่งใหญ่ตระการตาของโขนเรื่อง "รามเกียรติ์"
จัดแสดงเฉพาะใน "โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง" เท่านั้น


      พระอิศวรเฝ้าสังเกตเห็นเหตุการณ์อยู่จึงคิดว่าควรให้พระนารายณ์มีทหารคู่ใจ พระอิศวรจึงให้พระพายนำพลังและเทพอาวุธมารวมกันก่อกำเนิดเป็น “หนุมาน” เพื่อรอเป็นข้าทหารพระนารายณ์ (“หนุมาน” มีพระพายเป็นพ่อ มีนางสวาหะเป็นแม่) หลังจากนั้นพระนารายณ์ได้อวตารลงมาเป็น “พระราม” แล้วได้ออกเดินทางเข้าป่าพร้อมกับ “พระลักษมณ์” และ “นางสีดา” ต่อมาทศกัณฐ์ทำอุบายให้ “มารีศ” แปลงเป็นกวางทองมาลวง นางสีดาหลงกลจึงขอให้พระรามออกไปตามจับกวางทอง เมื่อพระรามออกตามไปก็พบว่ากวางทองมีลักษณะผิดสังเกตจึงแผลงศรสังหารเสีย ก่อนตายกวางทองร้องเป็นเสียงพระรามหลอกให้พระลักษมณ์ซึ่งคอยเฝ้านางสีดาอยู่ตามมาช่วย พระลักษมณ์หลงกลจึงทิ้งนางสีดาออกมาตามหาพระราม ฝ่ายทศกัณฐ์เห็นสบโอกาสจึงแปลงเป็นฤๅษีเข้าไปหานางสีดาและจับตัวนางไป เมื่อพระรามกับพระลักษมณ์กลับมาที่อาศรมไม่พบนางสีดาก็ออกติดตามหาจนได้มาเจอกับหนุมานและกองทัพวานร ภายหลังพระราม , พระลักษมณ์ , หนุมานและกองทัพวานรเข้าช่วยกันร่วมรบกับกองทัพของทศกัณฐ์จนได้รับชัยชนะ รับนางสีดากลับคืนมาแล้วจึงเดินทางกลับนครอโยธยา สุดท้ายพระรามได้ขึ้นครองราชย์ปกครองแผ่นดินด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

      คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” ชุด “หนุมานข้าราชบริพารพระจักรี” ได้ทำการคัดเลือกศิลปินซึ่งได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยจากหลากหลายสถาบันจำนวนมากกว่า 60 ท่านให้เข้ามาร่วมในการแสดงชุดนี้ มีผู้กำกับการแสดงคือ “อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์” บรรเลงดนตรีโดย “วงโรหิตาจลผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองบัตรชมการแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุงผ่านทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ได้ตามตารางราคาและเงื่อนไขทางด้านล่าง (บัตรชมการแสดง “โขน ศาลาเฉลิมกรุง” ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษนี้จัดให้เฉพาะผู้ซึ่งติดต่อจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมตามเงื่อนไขทางด้านล่างเท่านั้น กรณีที่ติดต่อซื้อบัตร ณ จุดจำหน่ายตั๋วของศาลาเฉลิมกรุงจะคิดเป็นราคา walk in ตามปกติครับ)

      ปัจจุบันการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง เปิดการแสดงตอน "หนุมาน" ค่ะบัตรชมการแสดง
"โขน ศาลาเฉลิมกรุง"


ราคา (บาท)

5 แถวแรกจากด้านหน้า (A , B , C , D , E)

750
(walk in 1,200)

แถวที่ 6 - 11 (F , G , H , I , J , K)

650
(walk in 1,000)

ตั้งแต่แถวที่ 12 (L , M , N , O , P) และที่นั่งชั้นบน

550
(walk in 800)   

ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 - 64 ปี ลดพิเศษ 50% จากราคา walk in ทุกที่นั่ง

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เพียง 200 บาททุกที่นั่ง (และมีค่าธรรมเนียมออกบัตร 20 บาท)


     หมายเหตุ - เปิดการแสดงทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ รอบ 19.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
                       - การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที และ VTR โขน 7 นาที
                       - การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) มีตัววิ่งภาษาอังกฤษประกอบตลอดการแสดง
                       - ชมฟรี !! เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี
                       (กรุณานำหลักฐานยืนยันอายุตามความเป็นจริงมาแสดง ณ จุดจำหน่ายบัตรศาลาเฉลิมกรุง)สำรองบัตรชมการแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษ ติดต่อ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
www.thongteaw.com , trin.thongteaw.com , cimlee

กรุณาติดต่อจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ & Line ID ข้างต้นใช้เพื่อการติดต่อจองโขนศาลาเฉลิมกรุงล่วงหน้าเท่านั้น !!    
     รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการจองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon)

     เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน

     1. บริการจองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษนี้ จัดให้เฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมซึ่งติดต่อจองล่วงหน้าตามเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้และมีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
     2. ต้องสำรองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน ในช่วงวันทำการปกติ (และล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล)
     3. โทรศัพท์ตรวจสอบที่ว่างสำหรับบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ตามเบอร์ติดต่อ (089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214 หรือ (02) 457-1605
     4. กรณีมีที่ว่างสำหรับบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษ กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามที่นั่งซึ่งได้สำรองไว้ (ชำระค่าใช้จ่ายตามราคาโปรโมชั่นในตาราง ไม่ใช่ตามราคาปกติในวงเล็บค่ะ) ภายใน 2 วัน หลังจากติดต่อสำรองบัตร (และต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ในกรณีวันทำการปกติ หรือชำระค่าใช้จ่ายเพื่อสำรองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ให้เรียบร้อยก่อนวันที่เดินทางจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันในกรณีวันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดช่วงเทศกาล) โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

     การชำระเงิน     โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่างนี้เท่านั้น

 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7     5. ภายหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาโทรแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายตามหมายเลขโทรศัพท์ในข้อ 3. เพื่อยืนยันการสำรองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษดังข้างต้น และเก็บสลิปการโอนค่าใช้จ่ายไว้เป็นหลักฐาน
     6. ภายหลังจากยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย (และตรวจสอบพบว่ามีการชำระค่าใช้จ่ายแล้วจริง) ท่านจะได้รับใบจองในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน (ปกติจะได้รับภายใน 24 - 48 ชม.) โดยสามารถนำใบจองดังกล่าวไปแสดง ณ เคาน์เตอร์สำรองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon)ได้ในวันและเวลาที่ทำการสำรองไว้ ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบการชำระค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้ท่านส่งสำเนา
สลิปการโอนค่าใช้จ่ายมาตรวจสอบอีกครั้งตามหมายเลข Fax. (02) - 981-4599 หรือ E-mail : Thongteaw.com@gmail.com และจะมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปแจ้งผลการตรวจสอบอีกครั้งภายใน 24 - 48 ชม.
     7. เนื่องจากการสำรองทัวร์ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นการสำรองบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษ ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอยกเลิกการสำรองได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งท่านได้ชำระไว้แล้วในทุกกรณี (ยกเว้นกรณีตามข้อ 8.)
     8. เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใด ๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือ ฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากทางเว็บไซต์ไม่สามารถสำรองบัตรโขนศาลาเฉลิมกรุง ราคาถูก/ราคาประหยัด/ราคาพิเศษตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่ท่านได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้แล้วเต็มจำนวนให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

     หมายเหตุ  ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น


     เว็บไซต์ของศาลาเฉลิมกรุง : www.salachalermkrung.com

     การเดินทางสู่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง :
     รถยนต์ส่วนบุคคล "โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง" ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของ “ห้างสรรพสินค้าดิโอลด์สยาม (The Old Siam Plaza)” แล้วเดินมายัง “ศาลาเฉลิมกรุง” ใกล้ ๆ ได้ (เสียค่าธรรมเนียมจอดรถให้ห้างสรรพสินค้าดิโอลด์สยาม 30 บาท แล้วนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ณ “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อใช้จอดรถฟรีได้ 5 ชม.ครับ ข้อมูลการจอดรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกันนโยบายของห้างสรรพสินค้าดิโอล์ดสยาม โปรดตรวจสอบหน้างานอีกครั้ง)
     รถประจำทาง มีรถประจำทางสายที่ผ่าน “ศาลาเฉลิมกรุง” ได้แก่ สาย 1 , 6 , 8 , 25 , 35 , 43 , 48 , ปอ.1 , ปอ.507

     ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก"โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง", วิกิพีเดีย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
เขตพระนคร
 วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 วัดชนะสงคราม , วัดราชนัดดา , วัดสุทัศน์เทพวราราม , พระบรมมหาราชวัง
เขตธนบุรี
 วัดกัลยาณมิตร 
เขตดุสิต
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตสัมพันธวงศ์
 วัดไตรมิตรวิทยาราม , เยาวราช (ไชน่าทาวน์) 
เขตบางกอกน้อย
 วัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกใหญ่
 วัดอรุณราชวราราม
เขตห้วยขวาง
 สยามนิรมิต


บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ + ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อเรือ์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของเรือบุฟเฟ่ต์แต่ละแบบโดยละเอียด)


โปรแกรมทัวร์อื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของโปรแกรมทัวร์แต่ละแบบโดยละเอียด)แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)บทความและภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้ได้รับการสนับสนุนลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ในฐานะที่ท่องเที่ยวดอทคอม (www.Thongteaw.com)
เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง (Khon) อย่างเป็นทางการ
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154