Custom Search
 

บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl)
และทัวร์อยุธยาเรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise)


รับทันที ! โปรโมชั่น“บัตรบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำพร้อมล่องเรือแกรนด์เพิร์ล วันเดอร์ฟูลเพิร์ล
และทัวร์อยุธยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล”
ราคาพิเศษ !
เฉพาะผู้ที่ติดต่อสำรองที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนล่วงหน้าตามเงื่อนไข
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือ Line ID ในกรอบทางด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น !
ทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise)
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

ทัวร์อยุธยา 1 วัน (ไปรถ-กลับเรือ)

1,550
(walk in 2,200)
1,150
(walk in 1,400)

ทัวร์อยุธยา 1 วัน (ไปรถ-กลับเรือ) 10 ท่านขึ้นไป

xxxx
(walk in 2,200)
xxxx
(walk in 1,400)ทัวร์อยุธยา_พระราชวังบางปะอิน055 ทัวร์อยุธยา_พระราชวังบางปะอิน65

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ , พระที่นั่งวิทูรทัศนา และ พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ
ในไอหมอกยามเช้าของฤดูหนาว ณ พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา


บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์
เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise)
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

ตั้งแต่ 1 - 9 ท่าน

1,150
(walk in 1,800)
800
(walk in 1,400)

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

xxxx
(walk in 1,800)
xxxx
(walk in 1,400)


บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์
เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl Cruise)
ราคา (บาท)
ผู้ใหญ่
เด็ก

ตั้งแต่ 1 - 9 ท่าน

1,490
(walk in 2,500)
1,190
(walk in 2,000)

ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

xxxx
(walk in 2,500)
xxxx
(walk in 2,000)


     เด็ก หมายถึง ผู้ซึ่งมีอายุระหว่าง 4 - 10 ปี
     ราคานี้มีผลตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562
     และจัดให้เฉพาะผู้ซึ่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) เท่านั้น

     **
จองทัวร์อยุธยา หรือ จองบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์เรือแกรนด์เพิร์ล และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ครบทุก 15 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน (เฉพาะราคาผู้ใหญ่)**
ทัวร์อยุธยา_พระราชวังบางปะอิน97

...............พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรเมื่อมองจากมุมสูง...............ผู้รับผิดชอบทัวร์อยุูธยา เรือแกรนด์เพิร์ล
: บริษัทแกรนด์เพิร์ล จำกัด

จองทัวร์อยุธยา หรือบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำเรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise)

และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl Cruise)

เฉพาะผู้ที่ติดต่อจองบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมตามหมายเลขโทรศัพท์ :

(089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214  Fax. (02) - 981-4599

Line ID : thongteaw2 , thongteaw.com ,
www.thongteaw.com
, trin.thongteaw.com , cimlee

กรุณาติดต่อจองบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 7 วัน ขอบคุณครับ/ค่ะ     รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise)

เวลา
รายการ
07.00 น.

เช็คอินที่เคาน์เตอร์เรือแกรนด์เพิร์ล ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพ ฯ

07.30 น.
รถออกจากริเวอร์ซิตี้ สู่พระราชวังบางปะิอิน พระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป
09.00 น.

ถึง พระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์นำชมสถานที่สำคัญภายในพระราชวังบางปะิอิน เช่น พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระที่นั่งวิทูรทัศนา

10.30 น.
เดินทางถึง วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยา ชมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ และโบราณสถานภายในวัด
11.30 น.
เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ ชมความงดงามของวัด และเข้าสักกาะระหลวงพ่อมงคลบพิตร (หลวงพ่อโต) ภายในวิหารมงคลบพิตร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
13.00
นำท่านถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) เพื่อขึ้นเรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมทัศนียภาพและทิวทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านเกาะเกร็ด (นนทบุรี)
15.00
บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุ๊กกี้
16.00
กลับถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพทัวร์อยุธยา_วัดมหาธาตุ1 ทัวร์อยุธยา_วัดมหาธาตุ003

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมอันเก่าแก่ภายใน "วัดมหาธาตุ"


     รายละเอียดบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และ เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl Cruise)

เวลา
รายการ
19.00 น.

เช็คอินที่ เคาน์เตอร์เรือแกรนด์เพิร์ล และ เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพ ฯ

19.30 น.
เรือออกจากริเวอร์ซิตี้ กัปตันเรือจะพาท่านล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานพระปิ่นเกล้า ชมทิวทัศน์อันงดงามสองฝั่งแม่น้ำ แล้วชลอเรือเพื่อให้ท่านเก็บภาพประทับใจของแสงสียามค่ำของวัดอรุณราชวราราม , พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้วไปพร้อม ๆ กับอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายชนิดที่เตรียมไว้จนอิ่มหนำ เมื่อถึงสะพานตากสินเรือแกรนด์เพิร์ล และเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล จะพาท่านวกกลับไปตามเส้นทางเก่าเพื่อชื่นชมความงดงามต่าง ๆ ริมสองฟากฝั่งนทีอีกครั้ง
21.30 น.
เวลาโดยประมาณ นำทุกท่านสู่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพและประทับใจทัวร์อยุธยา_วัดมงคงบพิตร01 ทัวร์อยุธยา_วัดพระศรีสรรเพชญ์3

วิหารวัดมงคลบพิตร - วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา คือ สถานที่สำคัญคู่เมืองมรดกโลก


     รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการจองทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl)

     เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน

     1. บริการจองทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) นี้ จัดให้เฉพาะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมซึ่งติดต่อจองล่วงหน้าตามเงื่อนไขทางด้านล่างต่อไปนี้และมีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
     2. ต้องสำรองทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ราคาพิเศษล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วัน ในช่วงวันทำการปกติ (และล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล)
     3. โทรศัพท์ตรวจสอบที่ว่างสำหรับทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ตามเบอร์ติดต่อ (089) 137-8702 , (084) 145-0957 , (094) 251-9214 หรือ (02) 457-1605
     4. กรณีมีที่ว่างสำหรับทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ราคาพิเศษ กรุณาชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามที่นั่งซึ่งได้สำรองไว้ (ชำระค่าใช้จ่ายตามราคาโปรโมชั่นในตาราง ไม่ใช่ตามราคาปกติในวงเล็บค่ะ) ภายใน 48 ชม. หลังจากติดต่อสำรองบัตร (และต้องชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีวันทำการปกติ หรือชำระค่าใช้จ่ายเพื่อสำรองทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ให้เรียบร้อยก่อนวันที่เดินทางจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในกรณีวันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดช่วงเทศกาล) โดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

     การชำระเงิน     โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่างนี้เท่านั้น

 


บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานีซิตี้เซ็นเตอร์ 2
ชื่อบัญชี : Thongteaw.com (ท่องเที่ยวดอทคอม)

เลขที่บัญชี : 402-222838-7     5. ภายหลังจากชำระค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อย กรุณาโทรแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายตามหมายเลขโทรศัพท์ในข้อ 3. เพื่อยืนยันการสำรองทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ราคาพิเศษดังข้างต้น และเก็บสลิปการโอนค่าใช้จ่ายไว้เป็นหลักฐาน
     6. ภายหลังจากยืนยันการชำระค่าใช้จ่าย (และตรวจสอบพบว่ามีการชำระค่าใช้จ่ายแล้วจริง) ท่านจะได้รับใบจองในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน (ปกติจะได้รับภายใน 24 - 48 ชม.) โดยสามารถนำใบจองดังกล่าวไปแสดง ณ จุดที่ขึ้นเรือทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ราคาพิเศษ ได้ในวันและเวลาที่ทำการสำรองไว้ ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบการชำระค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้ท่านส่งสำเนา
สลิปการโอนค่าใช้จ่ายมาตรวจสอบอีกครั้งตามหมายเลข Fax. (02) - 981-4599 หรือ E-mail : Thongteaw.com@gmail.com และจะมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่กลับไปแจ้งผลการตรวจสอบอีกครั้งภายใน 24 - 48 ชม.
     7. เนื่องจากการสำรองทัวร์ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นการสำรองทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Peral Cruise) บุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ เรือแกรนด์เพิร์ล (Grand Pearl Cruise) และวันเดอร์ฟูลเพิร์ล (Wonderful Pearl) ราคาพิเศษ ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอยกเลิกการสำรองได้ เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งท่านได้ชำระไว้แล้วในทุกกรณี (ยกเว้นกรณีตามข้อ 8.)
     8. เว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ไม่มีความประสงค์หรือนโยบายใด ๆ ที่จะกระทำการเพื่อหลอกลวง ทุจริต หรือ ฉ้อโกงท่านในทุกกรณี หากทางเว็บไซต์ไม่สามารถสำรองบัตรราคาพิเศษตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่ท่านได้ ทางเว็บไซต์ยินดีคืนค่าใช้จ่ายซึ่งท่านได้ชำระไว้แล้วเต็มจำนวนให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น


     หมายเหตุ  ราคานี้มีผลตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้นทัวร์อยุธยา_วัดอรุณราชวราราม1

ทิวทัศน์ของวัดอรุณราชวรารามในขณะที่ล่องเรือแกรนด์เพิร์ลกลับสู่กรุงเทพมหานครสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ
(กรุณาคลิ๊ก “ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของสถานที่แต่ละแห่งโดยละเอียด)
เขตพระนคร
 วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 วัดชนะสงคราม , วัดราชนัดดา , วัดสุทัศน์เทพวราราม , พระบรมมหาราชวัง
เขตธนบุรี
 วัดกัลยาณมิตร 
เขตดุสิต
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตสัมพันธวงศ์
 วัดไตรมิตรวิทยาราม , เยาวราช (ไชน่าทาวน์) 
เขตบางกอกน้อย
 วัดระฆังโฆษิตาราม
เขตบางกอกใหญ่
 วัดอรุณราชวราราม
เขตห้วยขวาง
 สยามนิรมิตบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ + ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อเรือ์” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลของเรือบุฟเฟ่ต์แต่ละแบบโดยละเอียด)


ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.  เรือเดอะเวอร์ติเคิลครุยส์ : The Vertical Cruise
850 - 1,600
2.  เรือเจ้าพระยาครุยส์ : Chaophraya Cruise
990 - 1,700
3.  เรือไวท์ออร์คิด : White Orchid River Cruise
790 - 2,200
4.  เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส : Chao Phraya Princess Cruise
840 - 1,400
5.  เรือแกรนด์เพิร์ล : Grand Pearl Cruise
1,150 - 2,200
6.  เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล : Wonderful Pearl Cruise
1,490 - 2,500
7.  เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส : River Star Princess Cruise
750 - 1,500
8.  เรือริเวอร์ไซด์ : Riverside Cruise
990 - 2,000
9.  เรือเมอริเดียน : Meridian Cruise
890 - 1,800โปรโมชั่นทัวร์และบัตรเข้าชมสถานที่/การแสดงอื่นๆ ในเขต จ.กรุงเทพฯ ราคาพิเศษ !!
(กรุณาคลิ๊ก “ชื่อโปรแกรมทัวร์/ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว” เพื่อชมภาพถ่ายและข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียด)


ประเภทบัตร & โปรแกรมทัวร์
ราคา (บาท)
1.  โขนศาลาเฉลิมกรุง
550 - 1,200
2.  สยามนิรมิต , กรุงเทพฯ
1,200 - 2,850
3.  ทัวร์ล่องคลองบางกอกน้อย
590 - 1,500
4.  ทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล
1,550 - 2,200
5.  ทัวร์อยุธยา เรือไวท์ออร์คิด
1,550 - 2,200
6.  Play House Magical Cabaret
600 - 1,700
7.  Art in Paradise , Bangkok
150 - 400แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)ภาพทุกภาพภายในเว็บไซต์หน้านี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่องเที่ยวดอทคอม
(www.Thongteaw.com)
หากผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขหรือนำไปใช้ในกรณีใด ๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางทีมงาน
จะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154