Custom Search
 
ท่องเที่ยว

ภาคใต้
หมู่เกาะชุมพร_ทัวร์ชุมพร คือ จังหวัดที่ได้รับ
สมญานามว่า “ประตูสู่
ดินแดนใต้” เนื่องจากการ
เดินทางโดยรถยนต์สู่จัง-
หวัดต่างๆ ทั้งทางฝั่งทะเล
อันดามันและทางฝั่งอ่าว
ไทยตอนใต้ (เช่น ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่
สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช)
ล้วน
แล้วแต่
.....อ่านต่อ>>>


ของฝาก

พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเทดดี้ พัทยา
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเทดดี้_พัทยา_0154 .....เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก....
หลายๆ คนอาจจะมีของ
เล่นคู่ใจเป็นหุ่นยนต์แปลง
ร่าง เครื่องบินรบ ตัวต่อ
Lego ชุดหม้อข้าวหม้อแกง
รถไม้ขนาดเล็ก ว่าวปักเป้า
ตุ๊กตาหลากชนิด ฯลฯ บาง
ครั้ง ของเล่นเหล่านี้ก็ได้
กลายเป็นตัวแทนสัญ -
ลักษณ์ ......อ่านต่อ>>>ชวนชิม

คุ้มขันโตก
คุ้มขันโตก_107เสน่ห์อันละมุนละไมของ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาณา จักรล้านนาเมื่อครั้งอดีต
ยังคงได้รับการสืบสาน
และถ่ายทอดจากบรรพชน
มาสู่ลูกหลานชาวไทยในภาคเหนือรุ่นต่อรุ่นทั้งเครื่อง
แต่งกายงดงาม มารยาทอัน
เรียบร้อยอ่อนหวาน อาหาร
รสละเมียด ....อ่านต่อ>>>

ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท

ภาคใต้
ชุมพร_คาบาน่า_รีสอร์ท_หาดทุ่งวัวแล่น_Chumphon_Cabana_Resort_11ชุมพร เป็นจังหวัดซึ่งอุดม
ไปด้วยสภาพธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์ สวยงาม.....ทั้งป่า
เขา แม่น้ำลำคลอง ท้อง
ทะเล และหมู่เกาะ ดังบท
กวีที่ “คุณจิระนันท์ พิตร
ปรีชา (นักเขียนรางวัลซี
ไรต์ ปี พ.ศ. 2532)
” เคย
กล่าวถึงจังหวัดแห่งนี้ไว้
ในหนังสือ
 ...อ่านต่อ>>>


โปรแกรมทัวร์

ภาคกลาง
สวนไทรโยค_รีสอร์ท_เส้นทางรถไฟสายมรณะ_370เส้นทางรถไฟสายมรณะ (The Death Railway) คือ เส้นทางรถไฟซึ่งมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันมาเนิ่นนานนับตั้งแต่สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่
2 ฝั่งซีกโลกเอเชียตะวันออก)
ในฐานะของเส้นทางรถไฟซึ่งมีผู้เสียชีวิตระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างมากถึงราว 41,000 คน จนมีคำกล่าวว่า 1 ไม้หมอนของเส้นทาง
รถไฟสายนี้เทียบได้กับ 1 ชีวิตของผู้คนที่ต้องล้มตายลงจากการก่อสร้าง อย่างไรก็
ตาม.....เมื่อกาลเวลาล่วงผ่านพ้นไป กลิ่นอายแห่งความโหดร้ายทารุณของประวัติ
ศาสตร์ก็เริ่มจางคลาย และเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ก็ได้ถูกพัฒนาจนกลาย
มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบัน หากจะย้อนรอยกลับ
ไปยังจุดกำเนิดของ “เส้นทางรถไฟสายมรณะ (The Death Railway)” ก็หลีก
เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยสงครามมหาเอเชีย ...อ่านต่อ>>>ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่_195เชียงใหม่ เป็นจังหวัดซึ่งเคยมีฐานะเป็นเมืองราชธานีของอาณาจักรล้านนา (เดิม
เคยรู้จักกันในชื่อเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่”)
ทำให้จังหวัดแห่งนี้ยังคง
อบอวลไปด้วยกลิ่นอายอันน่าหลงใหลของขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและศิลป
วัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งปลูกสร้างและผลงาน
สถาปัตยกรรมที่ทรงเสน่ห์ อุดมไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันงดงาม
เพียบพร้อมด้วยอาหารประจำถิ่นน่าลิ้มลองมากมาย อีกทั้งยังกอปรไปด้วยเหล่า
บรรดาผองคนซึ่งเปี่ยมล้นด้วยอัธยาศัยไมตรี จากคุณลักษณะอันโดดเด่นเหล่านี้
เองที่ทำให้ จ.เชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนนับได้เป็นเรือนหมื่นเรือน
แสนต่อปีอย่างไม่เคยขาดสาย .....อย่างไรก็ดี.....หากคุณเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งต้องการ
จะสัมผัสกับเสน่ห์อันละมุนละไมของ จ.เชียงใหม่ อย่างถ้วนทั่ว ...อ่านต่อ>>>ท่องเที่ยวดอทคอมบอกกล่าว


ท่องเที่ยวดอทคอมบอกกล่าว picture/ท่องเที่ยวดอทคอม_047สวัสดีปีครับ.....กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม
(www.thongteaw.com) และข้อมูลข่าวสารการ update เว็บไซต์ในหัวข้อ “ท่อง
เที่ยวดอทคอมบอกกล่าว”.....ครั้งนี้.....ทีมงานของเราได้ถือฤกษ์งามยามดีเปิดตัวหัว
ข้อใหม่ในปีที่ผ่านมานี้ ได้แก่ “ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะนำท่านผู้มี
อุปการคุณทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องด้วยเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น.....การแสดงประเภทต่างๆ.....ผลงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และศิลปะ
หัตกรรมซึ่งมีคุณลักษณะอันโดดเด่นทั่วประเทศไทย โดยหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม”
นี้จะเข้ามาแทนที่หัวข้อ “สุขภาพ” สลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นระยะๆ
สาเหตุสำคัญที่
ทำให้ทีมงานตัดสินใจนำเอาหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม” มาสลับสับเปลี่ยนกับหัวข้อ
“สุขภาพ” นั้นก็เนื่องมาจากสังขารอันร่วงโรยของ “อาจารย์ไอน์ ...อ่านต่อ>>>

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานเว็บไซต์ท่องเที่ยวดอทคอม


แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)


Copy right © Since 2008 by Thongteaw.com - All Rights Reserved
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์ 3102201494154